Zjazd Absolwentów Sopockiego Ośrodka Nauk Ekonomicznych | MORS - Mega Otwarte Radio Studenckie

-A A +A

Zjazd Absolwentów Sopockiego Ośrodka Nauk Ekonomicznych

Grafika przedstawiająca Wydział Zarządzania i Wydział Ekonomiczny UG

Film TV TASK zapowiadający Zjazd

25 czerwca – święto polskiej ekonomii

25 czerwca 2016 r. zapowiada się jako prawdziwe święto polskich nauk ekonomicznych. Z okazji 70-lecia powołania pierwszej wyższej szkoły ekonomicznej o morskim profilu kształcenia, w niepodległej Polsce spotkają się absolwenci Sopockiego Ośrodka Nauk Ekonomicznych, których tradycje kontynuuje Uniwersytet Gdański. Są wśród nich uznani ekonomiści, prezesi największych polskich firm, ministrowie, premierzy, a nawet były prezydent Rzeczpospolitej Polskiej.

Historia Sopockiego Ośrodka Nauk Ekonomicznych rozpoczęła się 17 sierpnia 1946, gdy formalnie powołana została Wyższa Szkoła Handlu Morskiego, która działalność dydaktyczną prowadziła już od 21 listopada 1945. Warto wspomnieć, że geneza tego Ośrodka sięga już lat przedwojennego dwudziestolecia, kiedy zaczęto w Gdyni tworzyć warunki do kształcenia kadr dla budowanego portu. Wspominamy ten okres szerzej, na końcu niniejszej informacji prasowej. W 1952 roku szkoła została przekształcona w Wyższą Szkołę Ekonomiczną w Sopocie, a w 1970, wspólnie z Wyższą Szkołą Pedagogiczną dała początek Uniwersytetowi Gdańskiemu. Istniejące wówczas w ramach WSE Wydział Ekonomiki Produkcji i Wydział Ekonomiki Transportu, stały się wydziałami Uniwersytetu Gdańskiego. W 1993 roku wydziały zmieniły nazwy na Wydział Zarządzania i Wydział Ekonomiczny. Absolwenci wszystkich tych szkół i wydziałów spotkają się 25 czerwca w Sopocie na zjeździe organizowanym przez Stowarzyszenie Absolwentów Wyższej Szkoły Handlu Morskiego w Sopocie, Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Sopocie i Wydziałów Ekonomicznych Uniwersytetu Gdańskiego.

Zjazd zaplanowany na 25 czerwca będzie okazją, nie tylko do spotkań międzypokoleniowych różnych roczników absolwentów Sopockiego Ośrodka Nauk Ekonomicznych, ale także okazją do podsumowania jego dorobku i wskazania dalszych perspektyw jego rozwoju, w kontekście niełatwych, choć ciekawych uwarunkowań i wyzwań dla gospodarki globalnej i polskiej w XXI w. W obchody aktywnie włączą się studenci Uniwersytetu Gdańskiego, którzy zaprezentują uczestnikom zjazdu dokonania studenckich kół naukowych, działających w ramach Wydziału Zarządzania i Wydziału Ekonomicznego.

Szczegółowy program Zjazdu 70-lecia jest już dostępny na stronie Stowarzyszenia – www.zjazd70-lecia.ug.edu.pl, podobnie jak system rejestracji elektronicznej na Zjazd. Program został podzielony na dwie części: przedpołudniową na terenie Uczelni w Sopocie w godz. 10-16, o charakterze oficjalnym oraz wieczorną, biesiadną, która rozpocznie się o godz. 18.00.

Stowarzyszenie Absolwentów WSHM, WSE i WE UG zaprasza wszystkich absolwentów (niezależnie od przynależności do Stowarzyszenia) do elektronicznego systemu rejestracji zjazdowej. Można też zgłaszać się analogowo. Koszt uczestnictwa w Zjeździe, z częścią wieczorną obchodów wyniesie 150 zł. Wpłaty można dokonywać na rachunek Zjazdu, podany poniżej, do 30 kwietnia 2016 r.

Historia Sopockiego Ośrodka Nauk Ekonomicznych

W 1927 roku powstało Towarzystwo Szkoły Handlu Morskiego i Techniki Portowej w Gdyni, którego celem działalności była budowa kompleksu Morskich Szkół Zawodowych w Gdyni. Szkoły miały przygotowywać wykwalifikowaną kadrę dla rozwijającego się młodego portu. W kompleksie planowano, między innymi, wybudować Szkołę Handlu Morskiego dla kształcenia przedsiębiorców i pracowników biur handlowych i przewozowych. Wykonanie podzielono na 3 części: Szkołę Morską i Szkołę Jungów, którą wybudować miało Ministerstwo Przemysłu i Handlu z własnych środków. Ministerstwo Oświaty miało wybudować gmach Szkoły Handlu Morskiego. W październiku 1929 roku, w jednym z budynków, rozpoczęła swoją działalność Szkoła Handlu Morskiego i Techniki Portowej. W 1931 roku szkołę przemianowano na Instytut Handlu Morskiego i Techniki Portowej. Była to jedyna w Polsce przed 1939 szkoła ekonomiczna zawodowa typu wyższego o takim  profilu kształcenia. Szkoła posiadała Wydział Eksportowo-Importowy, Bankowy i Budowlano-Drogowy oraz laboratoria towaroznawcze. Nauka trwała 3 lata, a program obejmował przedmioty specjalistyczne oraz naukę dwóch języków obcych. Po 4 latach (zatem około 1934 r.) szkołę zlikwidowano. Formalnie, na nowo powołana Wyższa Szkoła Handlu Morskiego w 1946 r., rozpoczęła działalność dydaktyczną od 21 listopada 1945. W 1952 roku szkoła została przekształcona w Wyższą Szkołę Ekonomiczną w Sopocie, a w 1970 dała początek Uniwersytetowi Gdańskiemu w ramach którego stworzyła Wydział Ekonomiki Produkcji i Wydział Ekonomiki Transportu. W 1993 roku wydziały zmieniły nazwy na Wydział Zarządzania i Wydział Ekonomiczny. Takie były początki, które legły u podstaw dzisiejszej formuły Uniwersytetu Gdańskiego i jego imponującego kampusu.

Czas: 25 czerwca 2016 r.,

Miejsce: Wydział Ekonomiczny Uniwersytetu Gdańskiego i Wydział Zarządzania w Sopocie, ul. Armii Krajowej

Organizatorzy: Stowarzyszenie Absolwentów Wyższej Szkoły Handlu Morskiego w Sopocie, Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Sopocie i Wydziałów Ekonomicznych Uniwersytetu Gdańskiego, JM Rektor Uniwersytetu Gdańskiego Prof. Bernard Lammek

Kontakt do Koordynatora:  Elżbieta Gończ: tel. 501 052 523; egoncz.koordynator@ug.edu.pl

Konto Zjazdu: PKO BP O/Sopot 55 1020 1853 0000 9002 0230 8443

Kontakt z Biurem: e-mail: wshm.wse.ug@univ.gda.pl;

Strony internetowe: http://zjazd70-lecia.ug.edu.pl, http://absolwenciwshm-wse-ug.ug.edu.pl/new/pl/zjazd_wszystkich_absolwentow_sopockiego_osrodka_nauk_ekonomicznych_w_2016_roku/

Organizacje studenckie współorganizatorami Zjazdu Absolwentów

21 marca Uniwersytet Gdański, największa uczelnia Pomorza, obchodził swoje 46-lecie. Jednocześnie trwają przygotowania do zaplanowanego na 25 czerwca 2016 r. zjazdu z okazji 70-lecia powołania pierwszej wyższej szkoły ekonomicznej o morskim profilu kształcenia, w niepodległej Polsce. Główny organizator - Stowarzyszenie Absolwentów Wyższej Szkoły Handlu Morskiego w Sopocie, Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Sopocie i Wydziałów Ekonomicznych Uniwersytetu Gdańskiego - podpisał porozumienie z samorządami studentów sopockich wydziałów UG, regulujące zasady współpracy i wskazujące na potrzebę zacieśnienia relacji pomiędzy Absolwentami a aktualnie studiującymi. Porozumienie określa też  zasady zaangażowania studentów w organizację Zjazdu. Ponadto Zjazd został objęty patronatem honorowym Prezydenta Miasta Sopotu Jacka Karnowskiego. Znany jest program wydarzenia, działa strona internetowa www.zjazd70-lecia.ug.edu.pl oraz uruchomiony został system elektronicznej rejestracji.

25 czerwca na Wydziale Zarządzania i Wydziale Ekonomicznym Uniwersytetu Gdańskiego spotkają się uznani ekonomiści, prezesi wielu znaczących  polskich firm i przedsiębiorcy, w tym z branży shippingu, specydycji i transportu, ministrowie, być może premierzy, czy nawet były prezydent Rzeczpospolitej Polskiej. Inicjatorem tego spotkania jest Stowarzyszenie Absolwentów Wyższej Szkoły Handlu Morskiego w Sopocie, Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Sopocie i Wydziałów Ekonomicznych Uniwersytetu Gdańskiego, które organizuje we współpracy z JM Rektorem Uniwersytetu Gdańskiego Zjazd z okazji 70-lecia Sopockiego Ośrodka Nauk Ekonomicznych.  To wydarzenie, w którym mogą wziąć udział  setki uczestników, spośród kilkudziesięciu tysięcy absolwentów, wymaga dużego zaangażowania, stąd pozyskanie takich sojuszników jak samorządy studentów do współorganizacji i pełnienia roli współgospodarza obchodów 70-Lecia SOPOCKIEGO OŚRODKA NAUK EKONOMICZNYCH UG jest kamieniem milowym w procesie organizacji Zjazdu. Podpisane Porozumienie przewiduje, że studenci będą pomagali w przygotowaniach do zjazdu, a w trakcie samego wydarzenia będą służyć jego uczestnikom pomocą w rejestracji, dotarciu do sal, w których będą organizowane spotkania i zapewnią warunki sprzyjające integracji towarzyskiej i zawodowej absolwentów i studentów. Porozumienie reguluje także długofalową współpracę Stowarzyszenia Absolwentów z Parlamentem Studentów. Obydwie organizacje zobowiązały się m.in.: propagować osiągnięcia Uniwersytetu Gdańskiego i Sopockiego Ośrodka Nauk Ekonomicznych, kultywować tradycję i przekazywać wiedzę i doświadczenie życiowe członków i sympatyków Stowarzyszenia obecnym studentom i podejmować inicjatywy w zakresie rozwoju Pomorza i polskiej gospodarki morskiej. Tekst Porozumienia opublikowano na stronie Zjazdu.

W Zjeździe aktywny udział wezmą także przedstawiciele kół naukowych sopockich wydziałów UG. Stowarzyszenie Absolwentów zorganizowało dla nich konkurs, który rozstrzygnięty zostanie podczas zjazdu. Koła przygotują referaty naukowe, które będą tematycznie nawiązywać do ich działalności. Referaty zostaną ocenione przez jury, w skład którego wejdą przedstawiciele Stowarzyszenia Absolwentów i pracownicy naukowi UG. Koło, które przygotuje najlepszą pracę otrzyma w nagrodę 10 tys. zł na swoją działalność. Za drugie miejsce przewidziane jest 5 tys. zł, a za trzecie 2 tys. zł. Najlepsze referaty zostaną opublikowane w materiałach pokonferencyjnych. Rozstrzygnięciu konkursu podczas zjazdu będą towarzyszyły prezentacje na stoiskach wystawowych poszczególnych kół. Wyniki konkursu i wręczenie nagród stanowią istotny punkt w programie II bloku części oficjalnej Zjazdu. 7 uczestników Konkursu, przedstawicieli kół naukowych z obu wydziałów weźmie udział w panelu dyskusyjnym w czasie Zjazdu. Aktualnie trwa kompletowanie grupy ok. 30 studentów, którzy włączą się aktywnie w obsługę zjazdową, prowadzenie rejestracji uczestników i gości. Wszyscy zaangażowani studenci dostaną zaproszenie do wspólnej biesiady zjazdowej, która rozpocznie się o godz. 18.00, 25 czerwca. Na stronach obu samorządów są już linki do strony Zjazdu oraz bieżące informacje o przebiegu procesu organizacji wydarzenia. Studenci są zachęcani do uczestnictwa w Zjeździe w charakterze uczestników. Ich udział jest oczywiście bezpłatny.

Patronat honorowy nad Zjazdem objął Prezydent Sopotu Jacek Karnowski. Podległy mu urząd będzie na bieżąco informował o przygotowaniach do Zjazdu i zorganizuje specjalną konferencję prasową dotyczącą uroczystości z okazji 70-lecia istnienia Sopockiego Ośrodka Nauk Ekonomicznych. Pan Prezydent osobiście weźmie udział w Zjeździe i będzie jednym z mówców podczas zaplanowanej części oficjalnej.

Zjazd 25 czerwca będzie okazją, nie tylko do spotkań międzypokoleniowych różnych roczników absolwentów Sopockiego Ośrodka Nauk Ekonomicznych UG, ale także okazją do podsumowania jego dorobku i wskazania dalszych perspektyw jego rozwoju. Stowarzyszenie Absolwentów WSHM, WSE i WE UG zaprasza wszystkich absolwentów (niezależnie od przynależności do Stowarzyszenia) do elektronicznego systemu rejestracji zjazdowej na stronie zjazdu - http://www.zjazd70-lecia.ug.edu.pl. Można też zgłaszać się analogowo. Koszt uczestnictwa w Zjeździe, z częścią wieczorną obchodów wyniesie 150 zł. Wpłaty można dokonywać na rachunek Zjazdu, podany poniżej, do 30 kwietnia 2016 r. Dla absolwentów przyjezdnych przewidziano miejsca w Domach Studenckich 7, 8, i 9. Organizatorzy zapraszają Absolwentów wszystkich rodzajów studiów Sopockiego Ośrodka Nauk Ekonomicznych UG do rejestracji zjazdowej i aktywnego udziału w tym świątecznym dniu 25 czerwca.

Program Zjazdu 70-lecia Sopockiego Ośrodka Nauk Ekonomicznych

PROGRAM SZCZEGÓŁOWY UROCZYSTOŚCI

CZĘŚĆ I 10,00  - 12,00

 • 10,00 – 10,10  RADUJMY SIĘ WIĘC (Łac. Gaudeamus igitur ) – studencka pieśń hymniczna, w wykonaniu Chóru UG.
 • 10,10 - 10,15  Uroczyste otwarcie Zjazdu 70-lecia Absolwentów, powitanie gości i uczestników
 • 10,15 – 10,25 Wystąpienie JM Rektora
 • 10,25 – 10,35 Wystąpienie Patrona Zjazdu, Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej
 • 10,35 – 11,00 Rola Sopockiego Ośrodka Akademickiego w kształtowaniu rozwoju regionalnego POMORZA i lokalnego TRÓJMIASTA - Wystąpienia Marszałka i Prezydenta Sopotu
 • 11,00 – 11,15 Wystąpienia Dziekana Wydziału Zarządzania i Dziekana Wydziału Ekonomicznego
 • 11,15 – 11,30  PRZESZŁOŚĆ – TERAŹNIEJSZOŚĆ - PRZYSZŁOŚĆ Wystąpienie programowe Prezesa Stowarzyszenia Absolwentów (na końcu wystąpienia komunikaty zjazdowe)
 • 11,30 - 11,45  Występ Chóru UG
 • 11,45 – 12,00 WSPÓLNA FOTOGRAFIA GOŚCI I UCZESTNIKÓW ZJAZDU przed budynkiem Wydziału Ekonomicznego

CZĘŚĆ II 12,00 – 14,30

 • 12,00 – 12,40 PANEL  Absolwentów (Prezentacje ciekawych sylwetek i osiągnięć  ludzi biznesu, nauki, emigracji, polityki) 
 • 12,40 – 13,00 Rola i dorobek kół naukowych na wydziałach Sopockiego Ośrodka Akademickiego. Wystąpienia Prodziekanów Wydziału Ekonomicznego i Zarządzania
 • 13,00 – 13,45 PANEL Kół Naukowych (Prezentacje dążeń, marzeń oraz zamierzeń naukowych i życiowych)
 • 13,45 - 14,30  Lunch i ocena stoisk kół naukowych w kuluarach auli zjazdowej przez Jure Konkursu

 

CZĘŚĆ III 14,30 – 16,00

 • 14,30 – 15,15 Ogłoszenie werdyktu Jure Konkursu Kół Naukowych i nagrodzenie zwycięzców , wręczenie medali Uniwersytetu Gdańskiego i  Stowarzyszenia Absolwentów zasłużonym Absolwentom i Absolwentom sportowcom. Możliwe wystąpienia nagrodzonych i odznaczonych.
 • 15,15 -  16,00 Uroczyste zakończenie części oficjalnej Zjazdu i występ Chóru UG

CZĘŚĆ IV  16,00 – 24,30

 • 16,00 – 17,30  Spotkania koleżeńskie w wyznaczonych salach Wydziałów Zarządzania i Ekonomicznego (dla zainteresowanych), alternatywnie czas wolny
 • 18,00 – 24,30  BIESIADA w HARNASIU w Sopocie

 

Czas: 25 czerwca 2016 r.,

Miejsce: Wydział Ekonomiczny Uniwersytetu Gdańskiego i Wydział Zarządzania w Sopocie, ul. Armii Krajowej

Organizatorzy: Stowarzyszenie Absolwentów Wyższej Szkoły Handlu Morskiego w Sopocie, Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Sopocie i Wydziałów Ekonomicznych Uniwersytetu Gdańskiego, JM Rektor Uniwersytetu Gdańskiego Prof. Bernard Lammek

Kontakt do Koordynatora:  Elżbieta Gończ: tel. 501 052 523; egoncz.koordynator@ug.edu.pl

Konto Zjazdu: PKO BP O/Sopot 55 1020 1853 0000 9002 0230 8443

Kontakt z Biurem: e-mail: wshm.wse.ug@ug.edu.pl;

Strony internetowe: http://zjazd70-lecia.ug.edu.pl, https://www.facebook.com/events/1671752593083720/

 

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Maciej Goniszewski
Treść wprowadzona przez: Maciej Goniszewski
Ostatnia modyfikacja: czw., 24.03.2016 r., 14:53
Data publikacji: czw., 03.03.2016 r., 14:36