Nowy budynek Stacji Morskiej Instytutu Oceanografii UG im. Prof. Krzysztofa Skóry w Helu | MORS - Mega Otwarte Radio Studenckie

-A A +A

Nowy budynek Stacji Morskiej Instytutu Oceanografii UG im. Prof. Krzysztofa Skóry w Helu

uroczystość otwarcia, fot. materiały OrganizatoraInstytut Oceanografii Uniwersytetu Gdańskiego powiększył się o nowy budynek Stacji Morskiej Instytutu Oceanografii UG im. Prof. Krzysztofa Skóry, na terenie Błękitnej Wioski w Helu, który będzie służył celom dydaktycznym, naukowym i edukacyjnym. Nowy budynek nawiązuje do regionalnej architektury i wpisuje się w nadmorski pejzaż. Znajduje się w nim hala seminaryjno-edukacyjna na około 100 osób oraz sala dydaktyczno-laboratoryjna. Inwestycja jest współfinansowana z dotacji Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku.

Uroczystość otwarcia nowego budynku Stacji Morskiej Instytutu Oceanografii UG im. Prof. Krzysztofa Skóry odbyła się 12 maja na ul. Portowej 4 w Helu, na terenie Błękitnej Wioski. Spotkanie poprowadził Dziekan Wydziału Oceanografii i Geografii Uniwersytetu Gdańskiego prof. Waldemar Surosz, a oficjalnie otworzyli budynek Rektor Uniwersytetu Gdańskiego prof. Jerzy Gwizdała, Prezes Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku Danuta Grodzicka-Kozak oraz Burmistrz Helu dr Klemens Adam Kohnke. Towarzyszyła im w tradycyjnym stroju kaszubskim pracowniczka Stacji Morskiej w Helu Monika Selin. Symboliczne otwarcie odbyło się nie przez tradycyjne przecięcie wstęgi, a przez odcumowanie jednego końca liny.

W grudniu ubiegłego roku ukończono realizację, współfinansowanej przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku inwestycji „Modernizacja obiegu wody morskiej w systemie basenów hodowlanych i rozbudowa fokarium Stacji Morskiej Instytutu Oceanografii Uniwersytetu Gdańskiego w Helu”, na którą składają się dwa kompleksowe zadania: konstrukcja zaawansowanego technologicznie systemu recyrkulacji i filtracji wody morskiej na potrzeby helskiego fokarium oraz budowa hali seminaryjno-edukacyjnej.

Całkowity koszt inwestycji (oba zadania) wyniósł ponad 3,7 mln złotych, z czego 95% zostało w sfinansowane z dotacji Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku, w tym 2,6 mln zł pochodziło ze środków przekazanych przez EkoFundusz do dyspozycji Funduszu.

Opis nowego budynku Stacji Morskiej Instytutu Oceanografii UG im. Prof. Krzysztofa Skóry

W ramach budynku znajduje się hala seminaryjno-edukacyjna na około 100 osób oraz sala dydaktyczno-laboratoryjna. Hala seminaryjno-edukacyjna jest kolejnym elementem kompleksu p.n. Bałtycka Osada, powstającym w Stacji Morskiej Instytutu Oceanografii UG im. Prof. Krzysztofa Skóry w ramach realizacji projektu Błękitnej Wioski, którego inicjatorem był prof. Krzysztof Skóra – założyciel, kierownik, a obecnie patron helskiej placówki. Celem projektu jest rewitalizacja zdegradowanego terenu byłego zaplecza budowlanego poprzez nadanie mu nowych funkcji związanych z morską edukacją, badaniami i ochroną walorów przyrodniczych regionu. Inwestycja służyć ma także funkcjom edukacyjnym, związanym z turystyką i poszanowaniem przyrody, ukierunkowanym na poznawanie bioróżnorodności strefy przybrzeżnej morza, poszanowania zasad zrównoważonego rozwoju, poszanowania historycznego dziedzictwa, regionalnych tradycji rybackich i kaszubskich.

Wybudowana hala nawiązuje do regionalnej architektury i wpisuje się w nadmorski pejzaż. Obok hali w obiekcie znajduje się również sala dydaktyczno-laboratoryjna wyposażona w stoły i instalacje przystosowane do tzw. laboratoryjnych prac ‘mokrych’. Budynek jest energooszczędny, posiada systemy automatycznego sterowania i audiowizualne środki przekazu. Dzięki przeszklonej elewacji, podczas pracy, zajęć edukacyjnych czy seminariów podziwiać będzie można widok na wydmy i Zatokę Gdańską, a turyści i spacerowicze będą mogli przyglądać się pracom prowadzonym w laboratorium.

Nowa infrastruktura ma uzupełnić edukacyjne zaplecze Stacji Morskiej Instytutu Oceanografii Uniwersytetu Gdańskiego im. Profesora Krzysztofa Skóry mieszczące się w budynku po starej wędzarni oraz salki edukacyjne Błękitnej Szkoły.

Wykonawcą zadania była firma Aussie Development Sp. z o.o.

 

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Maciej Goniszewski
Treść wprowadzona przez: Maciej Goniszewski
Ostatnia modyfikacja: 
poniedziałek, 15 maja 2017 roku, 15:55