Wybory do Rad Samorządu Studentów na wydziałach Ekonomicznym i Chemii | MORS - Mega Otwarte Radio Studenckie

-A A +A

Wybory do Rad Samorządu Studentów na wydziałach Ekonomicznym i Chemii

Plakat wyborów na Wydziale ChemiiRada Samorządu Studentów Wydziału Ekonomicznego UG oraz Rada Samorządu Studentów Wydziału Chemii UG ogłosiły na swoich stronach wybory. Do rad mogą kandydować wszyscy studenci danego wydziału. Wszyscy też oczywiście mogą głosować. Żeby kandydować trzeba się pośpieszyć. Na wydziale Chemii kandydaci mogą się zgłaszać do 28 października, na Wydziale Ekonomicznym do 17 listopada. Wybory odbędą się na WCh 6-7 listopada, na WE 18, 20, 21 i 22 listopada.

Członkowie Samorządu Studentów mają szerokie uprawnienia. Nie tylko organizują studenckie wydarzenia kulturalne – takie jak Neptunalia, ale także jeżeli z samorządu wydziałowego zostaną wybrani do Parlamentu Studentów UG współuczestniczą w decyzjach dotyczących przyznania pokoju w akademiku, finansowania działalności kół naukowych, a także jako członkowie Senatu Uniwersytetu Gdańskiego uczestniczą w głosowaniach dotyczących najważniejszych uczelnianych decyzji – jak np. wybór władz uczelni. Dlatego warto wziąć udział w wyborach. W wielu przypadkach już niezbyt duża pula głosów pozwala znaleźć się w składzie wydziałowej Rady Samorządu Studentów.

Jak informuje Rada Samorządu Studentów Wydziału Ekonomicznego UG zgłoszenie kandydata do samorządu powinno zawierać imię, nazwisko, numer indeksu, kierunek i rok studiów oraz adres e-mail. Kandydat zostanie wpisany na listę kandydatów po okazaniu ważnej legitymacji studenckiej. W zgłoszeniach elektronicznych niezbędny jest dwustronny skan lub zdjęcia (umożliwiające poprawną identyfikację własności i ważności legitymacji) ważnej legitymacji studenckiej. Do zgłoszenia kandydat powinien dodać krótki opis osiągnięć oraz swoich planów związanych z działalnością w Radzie Samorządu Studentów Uniwersytetu Gdańskiego. Kandydat oświadcza też, że zapoznał się z Regulaminem Wyborów (poniżej) i zobowiązuje się do przestrzegania go pod rygorem unieważnienia kandydatury. Wymagania te mogą się różnić na poszczególnych wydziałach.

Szczegółowe informacje o wyborach na Wydziale Chemii dostępne są na fanpage’u Rady Samorządu Studentów Wydziału Chemii UG (trzeba odszukać wpis z 18 października) - https://www.facebook.com/RSSWChUG/. O wiele dokładniejszy opis udostępniła na swojej stronie Rada Samorządu Studentów Wydziału Ekonomicznego UG - https://rssekonom.wordpress.com/2017/10/23/wybory-do-rady-samorzadu-studentow-wydzialu-ekonomicznego/

Wybory odbywają się też na innych wydziałach, ale na razie ich rady samorządów nie opublikowały informacji o nich. Warto dowiedzieć się w dziekanatach kiedy i gdzie można się zgłaszać.

Polecamy też zapoznanie się z Regulaminem Samorządu Studentów UG.

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Maciej Goniszewski
Treść wprowadzona przez: Maciej Goniszewski
Ostatnia modyfikacja: 
środa, 1 listopada 2017 roku, 9:14