AMBER - prestiżowy grant Marii Skłodowskiej-Curie w ramach Programu Horyzont 2020 | MORS - Mega Otwarte Radio Studenckie

-A A +A

AMBER - prestiżowy grant Marii Skłodowskiej-Curie w ramach Programu Horyzont 2020

Baner Individual FellowshipsKomisja Europejska ogłosiła 29 stycznia br. wyniki konkursu Marii Skłodowskiej-Curie na granty indywidualne dla naukowców  – MSCA Individual Fellowships. W sumie 1348 naukowców otrzymało taki grant na łączną sumę 250 mln euro. Granty indywidualne MSCA są przyznawane naukowcom, którzy mają więcej niż 4 lata doświadczenia (liczone od momentu uzyskania tytułu magistra) lub stopień doktora, na prowadzenie badań w instytucji ulokowanej w dowolnym kraju, pod warunkiem, że naukowiec nie mieszkał w danym kraju dłużej niż 12 miesięcy w ciągu ostatnich trzech lat (od tej reguły są wyjątki).

Projekt  pt. „Datowanie skamieniałości przy użyciu danych molekularnych – innowacyjne podejście do określenia wieku bursztynu bałtyckiego” (AMBER) jest jednym z czterech, które będą realizowane w polskich jednostkach naukowych.

Głównym założeniem projektu AMBER jest opracowanie nowej metody dokładnego datowania gatunków kopalnych zachowanych w bursztynie bałtyckim, co będzie przełomowym osiągnięciem dla badań ewolucyjnych wykorzystujących dane pochodzące z materiałów kopalnych.

Pośród żywic kopalnych, bursztyn bałtycki z północnej Europy jest wyjątkowym depozytem cechującym się bardzo dużą liczbą zachowanych w nim okazów. Mimo, że jest największym i najbardziej różnorodnym źródłem kopalnych organizmów, o kluczowym znaczeniu dla datowania filogenezy różnych grup taksonomicznych, to dotychczasowe metody zastosowane do określenia jego wieku geologicznego nie przyniosły oczekiwanych rezultatów. Opracowanie nowej metody będzie możliwe dzięki wykorzystaniu informacji genetycznych, cech morfologicznych oraz potencjału nowej metody szacowania czasu dywergencji opartej o statystykę bayesowską.

Projekt będzie realizowany przez dr Dagmarę Żyłę pod opieką dr Tracy Heath (Iowa State University of Science and Technology) oraz dr hab. Jacka Szwedo, prof. UG (Uniwersytet Gdański).

Czas trwania Projektu: 01.09.2018 - 31.08.2020

Budżet Projektu: 147 296,40 

Więcej informacji:

http://ec.europa.eu/research/mariecurieactions/news/msca-individual-fellowships_en

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Maciej Goniszewski
Treść wprowadzona przez: Maciej Goniszewski
Ostatnia modyfikacja: 
wtorek, 6 lutego 2018 roku, 15:51