nauka | MORS - Mega Otwarte Radio Studenckie

-A A +A

Nauka

rekrutacja 2019/2020

W czasie tegorocznej rekrutacji na Uniwersytecie Gdańskim najpopularniejsze wśród kandydatów kierunki studiów to Kryminologia, Produkcja form audiowizualnych, Filologia angielska, Zarządzanie instytucjami artystycznymi spec. menedżerska, Skandynawistyka, Psychologia. Dużą popularnością cieszyły się także Informatyka (profil praktyczny), Wiedza o filmie i kulturze audiowizualnej, Sinologia, Bezpieczeństwo narodowe, Amerykanistyka.

NCN

Narodowe Centrum Nauki ogłosiło listę laureatów XXXII konkursu na stypendia doktorskie oraz projekty badawcze w zakresie badań podstawowych. Z 20 złożonych wniosków, 6 otrzymało finansowanie. Łączna kwota otrzymanego finansowania to 2 633 051,00 zł.

W ramach konkursu ETIUDA 7 finansowanie projektów otrzymali:

SPF

Mamy przyjemność ogłosić nabór do VIII Edycji Szkoły Prawa Francuskiego utworzonej na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego przy współpracy z Wydziałem Prawa Uniwersytetu  Toulouse Capitole 1

MNiSW

31 lipca 2019 r. został opublikowany komunikat MNiSW w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych wraz z przypisaną liczbą punktów. Wykaz będzie podstawą punktacji artykułów naukowych i materiałów z konferencji międzynarodowych z lat 2019-2020 podczas oceny jakości działalności naukowej, która zostanie przeprowadzona w 2021 r. 

quantera

Narodowe Centrum Nauki wyłoniło 12 międzynarodowych projektów w drugim konkursie na międzynarodowe projekty badawcze z zakresu technologii kwantowych, organizowanym przez konsorcjum QuantERA. Aż 2 projekty z 5 z udziałem polskich zespołów badawczych pochodzą z Międzynarodowego Centrum Teorii Technologii Kwantowych Uniwersytetu Gdańskiego. Jeden z nich będzie koordynowany przez zespół z Centrum. Łączny budżet dla wszystkich 12 projektów to ok.

Akademia Ziem Zachodnich i Północnych wrastanie

wrastanieSieć Ziem Zachodnich i Północnych zaprasza do składania wniosków w ramach I edycji projektu o nazwie Akademia Ziem Zachodnich i Północnych, która realizowana będzie pod hasłem: Ziemie Zachodnie i Północne – region czy regiony?

horizon 2020

Nowe projekty w ramach Horyzontu 2020. Ruszają właśnie: RESBIOS -  Ugruntowanie praktyk odpowiedzialnych badań i innowacji w obszarze nauk biologicznych i WorkYP (Working and Yet Poor/ Pracujący, ale ciągle biedny).

9th European Ostracodologists’ Meeting

Spotkania w ramach European Ostracodologists’ Meeting (EOM) zostały zainicjowane w 1989 roku. Ich celem jest upowszechnianie i promocja badań małżoraczków Ostracoda, stanowiących gromadę drobnych skorupiaków. Uczestnicy konferencji mają możliwość wymiany pomysłów i poglądów naukowych. Prowadzone rozmowy i dyskusje pozwalają na integrację krajowego środowiska naukowego oraz nawiązanie i zacieśnienie współpracy międzynarodowej.

ranking

Ekologia – ta dyscyplina prowadzona na Uniwersytecie  Gdańskim zarówno na Wydziale Biologii, Wydziale Chemii, jak i Wydziale Oceanografii i Geografii,  została odnotowana w tegorocznym rankingu Global Ranking of Academic Subjects.

Strony

Subskrybuj RSS - nauka