fbpx Stacja Morska Instytutu Oceanografii Uniwersytetu Gdańskiego im. Prof. Krzysztofa Skóry | MORS - Mega Otwarte Radio Studenckie

Stacja Morska Instytutu Oceanografii Uniwersytetu Gdańskiego im. Prof. Krzysztofa Skóry | MORS - Mega Otwarte Radio Studenckie

-A A +A

Stacja Morska Instytutu Oceanografii Uniwersytetu Gdańskiego im. Prof. Krzysztofa Skóry

Adres

ul. Morska 2
84-150 Hel

Mapy