fbpx Wyróżniająca ocena kierunku Informatyka i Ekonometria | MORS - Mega Otwarte Radio Studenckie
-A A +A

Wyróżniająca ocena kierunku Informatyka i Ekonometria

logo wydziału ZarządzaniaPolska Komisja Akredytacyjna wydała ocenę wyróżniającą dla kierunku Informatyka i ekonometria prowadzonym przez Wydział Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego na poziomie studiów pierwszego i drugiego stopnia o profilu ogólnoakademickim. Jest to najwyższa możliwa ocena oraz wyraz uznania dla wysokiej jakości kształcenia na tym kierunku.
 
Certyfikat PKA został przekazany na posiedzeniu Senatu Uniwersytetu Gdańskiego 26 listopada 2020 r.
 
Jak stwierdza Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej w uchwale: „wysoka jakość kształcenia prowadzonego na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego na kierunku Informatyka i ekonometria oraz stopień spełnienia przyjętych kryteriów jakościowych uzasadniają wydanie oceny wyróżniającej”.
 
- Certyfikat ten traktujemy jako potwierdzenie właściwego, zgodnego z oczekiwaniami pracodawców rozwoju kształcenia na Wydziale Zarządzania. Rynek w Polsce, ale i za granicą, potrzebuje absolwentów charakteryzujących się umiejętnością analitycznego myślenia, analizowania faktów i danych statystycznych oraz sprawnego posługiwania się najnowocześniejszymi narzędziami informatycznymi. Nasz program kształcenia, w którym coraz więcej jest elementów sztucznej inteligencji i technik Big Data gwarantuje, co potwierdza certyfikat PKA, zdobycie tych kompetencji na wysokim akademickim poziomie – ocenia prof. Mirosław Szreder Dziekan Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego
 
Na kierunku Informatyka i ekonometria studenci zdobywają wiedzę i umiejętności, których znaczenie na rynku ogromnie wzrosło w ostatnim czasie. Są to zarówno umiejętności cyfrowe (na specjalności Informatyka ekonomiczna), jak i kompetencje z zakresu analizy danych (specjalność Analiza danych – Big Data) oraz analitycznego myślenia i modelowania współczesnych zagadnień gospodarczych (specjalność Analityka gospodarcza).
 
W realizację zajęć włączeni są wykładowcy z zagranicy, a także specjaliści z zakresu IT wywodzący się z praktyki gospodarczej i administracyjnej.
 
Studia na tym kierunku cieszą się powodzeniem zarówno wśród studentów studiów stacjonarnych, jak i niestacjonarnych.
 
Najwyższa możliwa ocena, jaką uzyskał program kształcenia i jego realizacja na kierunku Informatyka i ekonometria, jest wynikiem dużego zaangażowania wszystkich związanych z tym kierunkiem nauczycieli akademickich. Filarami tego kierunku są: Katedra Informatyki Ekonomicznej (z prof.  dr. hab. Stanisławem Wryczą na czele), Katedra Ekonometrii (którą kieruje prof. dr hab. Paweł Miłobędzki) oraz Katedra Statystyki.
 
Wyróżniająca ocena została wydana po kontroli programowej kierunku, przeprowadzonej przez Polska Komisję Akredytacyjną (PKA) w 2019 r. Ocena wyróżniająca jest przyznawana  na 8 kolejnych lat.
 
- Dzięki nowym inicjatywom dydaktycznym, doskonaleniu wiedzy nauczycieli akademickich, a także ścisłej współpracy z praktyką gospodarczą po raz pierwszy Wydział Zarządzania cieszy się z wyróżniającej oceny programowej Polskiej Komisji Akredytacyjnej. Dla władz Wydziału i całej kadry akademickiej jest to zobowiązanie do sprostania w przyszłości oczekiwaniom studentów i pracodawców w tak szybko zmieniających się obszarach informatyki, analizy danych i modelowania ekonometrycznego – podsumowuje prof. Mirosław Szreder
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Maciej Goniszewski
Treść wprowadzona przez: Maciej Goniszewski
Ostatnia modyfikacja: 
czwartek, 26 listopada 2020 roku, 13:22