fbpx Ważność legitymacji w czasie stanu epidemii | MORS - Mega Otwarte Radio Studenckie
-A A +A

Ważność legitymacji w czasie stanu epidemii

Legitymacja studencka - wzórW związku z komunikatem Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 23 listopada 2020 r. przypominamy, że legitymacje studenckie, legitymacje doktoranta są ważne bez konieczności potwierdzania ich ważności w uczelni.
 
Zgodnie z art. 51b ust. 4 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2020 r. poz. 85 z późn. zm.), dalej jako: „Ustawa”, w okresie ograniczenia lub zawieszenia funkcjonowania uczelni oraz przez 60 dni po jego zakończeniu, legitymacje studenckie są ważne, bez konieczności ich potwierdzania.
 
Analogicznie wygląda sprawa ważności legitymacji doktoranta. Zgodnie z art. 198b Ustawy, w przypadku zawieszenia kształcenia doktorantów, w okresie tego zawieszenia oraz przez 60 dni po jego zakończeniu, legitymacje doktoranta są ważne, bez konieczności potwierdzania ich ważności.
 
Zatem legitymacje, których ważność na mocy ww. przepisów Ustawy miała upłynąć z dniem 29 listopada 2020 r., tj. 60 dni po zakończeniu poprzedniego okresu ograniczenia funkcjonowania uczelni określonego na 30 września 2020 r., pozostają ważne.
 
Komunikat MNiSW w sprawie ważności legitymacji w czasie stanu epidemii:
 
 
Komunikat MNiSW w sprawie ograniczenia prowadzenia zajęć w siedzibie uczelni od 19 października w związku z COVID-19:
 
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Maciej Goniszewski
Treść wprowadzona przez: Maciej Goniszewski
Ostatnia modyfikacja: 
piątek, 27 listopada 2020 roku, 13:48