fbpx Rzecznik ds. Rzetelności Naukowej na Uniwersytecie Gdańskim | MORS - Mega Otwarte Radio Studenckie
-A A +A

Rzecznik ds. Rzetelności Naukowej na Uniwersytecie Gdańskim

Rektor UG, prof. Piotr Stepnowski wręcza nominację dr. hab. Sławomirowi Steinbornowi, prof. UG/fot. Arek Smykowski.Rektor Uniwersytetu Gdańskiego, prof. dr hab. Piotr Stepnowski powołał dra hab. Sławomira Steinborna, prof. UG na stanowisko Rzecznika do spraw Rzetelności Naukowej. Jest to nowe stanowisko, obejmujące kompetencje kształtowania i utrwalania wysokich standardów naukowej rzetelności na Uniwersytecie Gdańskim.
 
Głównym zadaniem Rzecznika i kierowanego przez niego Biura będzie podejmowanie działań mających na celu kształtowanie i utrwalanie wysokich standardów rzetelności naukowej na Uniwersytecie Gdańskim. Będzie to m.in. opracowywanie i propagowanie dobrych praktyk naukowych, działalność szkoleniowa oraz zapewnienie infrastruktury technicznej, umożliwiającej wykrywanie przypadków nierzetelności naukowej. Do jego zadań będzie należeć także dbałość o transparentność oraz wspieranie procesu weryfikacji zarzutów i wątpliwości, dotyczących rzetelności naukowej pracowników i doktorantów Uniwersytetu Gdańskiego.
 
Powołanie prof. Sławomirowi Steinbornowi  Rektor Uniwersytetu Gdańskiego wręczył 27.11.2020 r.
 
Prof. dr hab. Piotr Stepnowski:
- Powołanie Rzecznika do spraw Rzetelności Naukowej i organizacja jego Biura ma bardzo ważne znaczenie dla usprawnienia i wypracowania na Uniwersytecie Gdańskim dodatkowych procedur, służących edukacji oraz wpieraniu naukowców i doktorantów Uniwersytetu Gdańskiego w obszarze naukowej rzetelności. Bardzo cenne jest tutaj doświadczenie i ogromna wiedza z zakresu prawa prof. Sławomira Steinborna. Jest to jednocześnie ważny etap odbudowywania wizerunku Uniwersytetu Gdańskiego.
 
Sławomir Steinborn – doktor habilitowany nauk prawnych, profesor Uniwersytetu Gdańskiego, kierownik Katedry Prawa Karnego Procesowego i Kryminalistyki, od 2016 r. pełni urząd sędziego Sądu Apelacyjnego w Gdańsku. Jest autorem i współautorem ponad 130 opracowań naukowych z zakresu procedury karnej, prawa konstytucyjnego i europejskiego prawa karnego, w tym artykułów publikowanych w uznanych czasopismach i wydawnictwach zagranicznych, monografii, komentarzy i podręczników akademickich. Jako stypendysta Fundacji Alexandra von Humboldta i Towarzystwa Maxa Plancka w latach 2008-2009 i 2015 przebywał na stażach naukowych w Instytucie Maxa Plancka Zagranicznego i Międzynarodowego Prawa Karnego we Freiburgu (Niemcy). Współpracuje z naukowcami m.in. z Niemiec, Luksemburga, Belgii, Holandii, Włoch i Hiszpanii. W latach 2013-2016 był członkiem Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Karnego przy Ministrze Sprawiedliwości. Jest autorem ekspertyz prawnych dla m.in. Sejmu, Ministerstwa Spraw Zagranicznych, Ministerstwa Sprawiedliwości i Rady Europy. Jest członkiem stowarzyszeń naukowych i akademickich, m.in. jest członkiem Zarządu Głównego Societas Humboldtiana Polonorum.
 
 
fot. Arek Smykowski
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Maciej Goniszewski
Treść wprowadzona przez: Maciej Goniszewski
Ostatnia modyfikacja: 
piątek, 27 listopada 2020 roku, 13:45