fbpx Kolegium Legislacji - Fundacja Inicjatyw Młodzieżowych | MORS - Mega Otwarte Radio Studenckie
-A A +A

Kolegium Legislacji - Fundacja Inicjatyw Młodzieżowych

Logo Kolegium LegislacjiWychodząc naprzeciw idei właściwego i słusznego procesu stanowienia oraz wdrażania prawa w Rzeczpospolitej Polskiej, Rządowe Centrum Legislacji objęło patronatem honorowym autorski projekt edukacyjny Kolegium Legislacji skierowany do 30 wybranych w drodze konkursu studentów prawa z całej Polski. Projekt ma na celu umożliwić zaangażowanym naukowo i społecznie studentom wzięcie udziału w serii wykładów i warsztatów poświęconych zagadnieniom prawnym i społecznym prowadzonych przez grupę wyspecjalizowanych prawników, polityków, urzędników i inne osoby pełniące istotne funkcje w aparacie państwowym Rzeczypospolitej Polskiej. Tłem teoretycznych i praktycznych zajęć będzie wszechobecny kryzys gospodarczo-społeczny związany z pandemią Covid-19.

Projekt stworzony został z intencją integracji młodego pokolenia wokół wartości takich jak: słuszne prawo, dobra legislacja, patriotyzm, właściwe i skuteczne rządzenie, dobro wspólne  oraz poszanowanie tradycji. W dniach 13-21 lutego 2021 r. w ramach projektu Kolegium Legislacji przewidziano organizację cyklu zajęć dotyczących reagowania i zarządzania państwem w sytuacjach wyjątkowych z położeniem szczególnego nacisku na obecny tzw. „kryzys covidowy”.

Studenci dowiedzą się między innymi o:

- procesie legislacyjnym od momentu podjęcia decyzji politycznej do wdrożenia jej

w życie w instytucji wykonawczej (od pomysłu do wykonania);

- procesie decyzyjnym w kontekście wdrażania ustaw antykryzysowych;

- reagowaniu przez państwo na dynamiczną sytuację nadzwyczajną;

- kwestiach związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa państwu w czasie kryzysu;

- prawidłowym, dobrym i rzetelnym tworzeniu właściwych aktów prawnych (warsztaty legislacyjne np. z tworzenia aktów normatywnych).

 

Szczegółowe warunki oraz zasady rekrutacji dostępne są na stronie internetowej:

www.kolegiumlegislacji.pl

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Maciej Goniszewski
Treść wprowadzona przez: Maciej Goniszewski
Ostatnia modyfikacja: 
czwartek, 10 grudnia 2020 roku, 10:46