fbpx Porozumienie w sprawie programu Erasmus+ | MORS - Mega Otwarte Radio Studenckie
-A A +A

Porozumienie w sprawie programu Erasmus+

logo Erasmus+Komisja z zadowoleniem przyjęła dziś porozumienie polityczne osiągnięte przez Parlament Europejski i państwa członkowskie UE w sprawie nowego programu Erasmus+ (2021–2027). Zakończyły się negocjacje trójstronne. Teraz Parlament Europejski i Rada muszą jeszcze zatwierdzić nowe przepisy prawne.
 
Wiceprzewodniczący Margaritis Schinas, odpowiedzialny za Promowanie naszego europejskiego stylu życia, skomentował: Erasmus jest najbardziej emblematycznym programem Europy i naszą dumą. Pokolenia uczestników programu Erasmus reprezentują istotę naszego europejskiego stylu życia. Jedność w różnorodności, solidarność, mobilność, poparcie dla Europy jako przestrzeni pokoju, wolności i szans. Dzięki dzisiejszemu porozumieniu jesteśmy gotowi na kolejne i jeszcze liczniejsze pokolenia Erasmusa.
 
Europejska komisarz do spraw innowacji, badań naukowych, kultury, edukacji i młodzieży Mariya Gabriel powiedziała: Z zadowoleniem przyjmuję porozumienie polityczne w sprawie nowego programu Erasmus+. Jest to jeden z naszych sztandarowych programów. W ciągu ostatnich trzydziestu lat uczestnictwo w programie Erasmus+ przyczyniło się do rozwoju osobistego, społecznego i zawodowego ponad 10 mln osób, z których prawie połowa brała udział w programie w latach 2014–2020. Dzięki niemal dwukrotnemu wzrostowi budżetu na kolejny okres programowania będziemy teraz dążyć do uczestnictwa kolejnych 10 mln osób w ciągu najbliższych siedmiu lat.
 
Erasmus+ jest prawdziwym europejskim sukcesem, konsekwentnie określanym jako jedna z najbardziej udanych inicjatyw UE. Od czasu jego uruchomienia w 1987 r. program znacznie się rozwinął. Obecnie obejmuje on wszystkie sektory kształcenia i szkolenia, od wczesnej edukacji i opieki nad dzieckiem, przez edukację szkolną, po kształcenie i szkolenie zawodowe, szkolnictwo wyższe i uczenie się dorosłych. Wspiera współpracę w zakresie polityki młodzieżowej i propaguje uczestnictwo w sporcie.
 
Nowy program, dysponujący budżetem przekraczającym 26 mld euro, na który składają się kwota 24,5 mld euro w cenach bieżących i dodatkowe finansowanie w wysokości 1,7 mld euro w cenach z 2018 r., będzie nie tylko bardziej włączający i innowacyjny, ale także bardziej cyfrowy i ekologiczny. Będzie miał kluczowe znaczenie dla powstania europejskiego obszaru edukacji do 2025 r. i zmobilizuje sektory kształcenia, szkolenia, młodzieży i sportu na rzecz szybkiego ożywienia gospodarczego i przyszłego wzrostu. Stworzy wiele nowych możliwości dla uczących się Europejczyków. Dzięki większej dostępności i elastyczniejszym formom mobilności program ten da możliwości uczestnictwa bardziej zróżnicowanej grupie osób uczących się, w tym osobom o mniejszych szansach i uczniom, którzy są obecnie objęci działaniem na rzecz mobilności. Zapewni nowe możliwości współpracy, wspierając innowacje w zakresie opracowywania programów nauczania, uczenia się i sposobów nauczania, a także będzie propagować zarówno umiejętności ekologiczne, jak i cyfrowe. Będzie również wspierać nowe inicjatywy przewodnie, takie jak Uniwersytety Europejskie, akademie nauczycielskie Erasmus, centra doskonałości zawodowej i DiscoverEU.
 
Dalsze działania
10 listopada 2020 r. Parlament Europejski, państwa członkowskie UE zebrane w Radzie oraz Komisja osiągnęły porozumienie polityczne w sprawie następnego długoterminowego budżetu UE oraz instrumentu NextGenerationEU. W ramach kolejnego kroku potrzebne jest teraz pilne przyjęcie pakietu WRF wraz z ratyfikacją decyzji w sprawie zasobów własnych. 
 
Długoterminowy budżet UE, po jego przyjęciu, w połączeniu z inicjatywą NextGenerationEU – która jest instrumentem tymczasowym służącym stymulowaniu odbudowy Europy – będą stanowić największy w historii pakiet środków stymulacyjnych, jaki kiedykolwiek finansowano z budżetu UE. Wynosząca łącznie kwota 1,8 bln euro posłuży odbudowie Europy po pandemii COVID-19. Będzie to Europa bardziej ekologiczna, cyfrowa i odporna.
 
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Maciej Goniszewski
Treść wprowadzona przez: Maciej Goniszewski
Ostatnia modyfikacja: 
wtorek, 15 grudnia 2020 roku, 11:40