fbpx Nagroda Andrzeja Wiśniewskiego | MORS - Mega Otwarte Radio Studenckie
-A A +A

Nagroda Andrzeja Wiśniewskiego

awSzanowni Państwo, Drogie Koleżanki i Koledzy,

mamy za sobą trudny czas izolacji i nadal trwającą niepewność, co czeka nas dalej. Pozwalamy sobie jednak mieć nadzieję, że niezależnie od wielu ograniczeń i przeciwności losu proces twórczy może i powinien się rozwijać. Dlatego zwracamy się do Państwa z zaproszeniem do udziału w konkursie na wyróżniające się publikacje z dziedziny psychoterapii.

25 sierpnia 2016 roku, w pełni sił twórczych, zmarł nasz kolega Andrzej Wiśniewski. Całe życie zawodowe poświęcił pracy psychoterapeutycznej, a także trosce o doskonalenie i strzeżenie najwyższych standardów jej uprawiania. Był wybitnym nauczycielem i popularyzatorem psychoterapii, a szczególny nacisk kładł na kwestie etyczne i rzetelność pracy. By uhonorować Jego wkład w rozwój tej dziedziny w Polsce, Sekcja Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychologicznego postanowiła ufundować nagrodę Jego imienia dla autorów najlepszych prac naukowych i popularyzatorskich dotyczących psychoterapii.

Drogę zawodową Andrzeja Wiśniewskiego poprzedzały ukończone w 1974 roku studia psychologiczne w Akademii Teologii Katolickiej (dziś Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego) w Warszawie. W roku 1976 na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim obronił doktorat pod tytułem „Retrospekcyjna analiza kształtowania się poczucia własnej wartości”. Po studiach pracował w podwarszawskim szpitalu w Drewnicy, potem w Warszawie w ośrodku SYNAPSIS, który w tamtych czasach stał się miejscem nowatorskiej pracy środowiskowej z pacjentami i ich rodzinami.

Przez ostatnie dwadzieścia lat Andrzej był członkiem zespołu Laboratorium Psychoedukacji. Szczególnie ważnym obszarem jego zainteresowania była praca z parami i rodzinami. Zajmował się też szkoleniem psychoterapeutów i superwizją. We wszystkich tych rolach był niezwykle ceniony i szanowany. Pacjenci garnęli się do niego, bo wiedzieli, że wysłucha ich z szacunkiem, nie oceni, może pokaże odmienną perspektywę, ale nigdy jej nie narzuci. Był człowiekiem zasad, ale wiedział, że prawd może być wiele, zawsze więc szukał kompromisu.

Opublikował wiele artykułów i wywiadów, a także dwie książki-dialogi z Katarzyną Grocholą – „Związki i rozwiązki miłosne” oraz „Gry i zabawy małżeńskie i pozamałżeńskie”.

W środowisku psychoterapeutów Andrzej Wiśniewski był cenionym autorytetem. Przez dwie kadencje pełnił funkcję przewodniczącego Komisji Certyfikatów Psychoterapeutycznych Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Był m.in. współautorem Kodeksu Etyki Psychoterapeuty Sekcji Naukowej Psychoterapii i Sekcji Naukowej Terapii Rodzin Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, a także członkiem zarządu tej ostatniej. Przewodniczył też zarządowi Polskiego Stowarzyszenia Integracji Psychoterapii.

Był nie tylko charyzmatycznym psychoterapeutą i inspirującym nauczycielem psychoterapii, ale przede wszystkim świetnym człowiekiem – ciepłym, życzliwym, a jednocześnie silnym, dającym oparcie.

Zapraszamy Państwa do zgłaszania publikacji (własnych lub cudzych), które zdaniem Państwa wnoszą wartościowy wkład w rozwój psychoterapii w Polsce.

Nagroda przyznawana jest raz na 3 lata, jej wysokość to 10 tysięcy zł. Szczegółowy regulamin konkursu znajduje się na stronie internetowej Sekcji Psychoterapii: http://www.sekcjapsychoterapii.pl/

Z pozdrowieniami,

Zarząd Sekcji Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychologicznego

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Maciej Goniszewski
Treść wprowadzona przez: Marta Demartin
Ostatnia modyfikacja: 
piątek, 18 grudnia 2020 roku, 15:37