fbpx Twierdza Wisłoujście – baza królewskiej floty wojennej w XVII wieku | MORS - Mega Otwarte Radio Studenckie
-A A +A

Twierdza Wisłoujście – baza królewskiej floty wojennej w XVII wieku

wisłoujścieTwierdza Wisłoujście – oddział Muzeum Gdańska to unikatowa w skali Polski, i jedna z niewielu w rejonie Morza Bałtyckiego, fortyfikacja morska. Ten zabytkowy obiekt w 1974 roku został przekazany pod opiekę Muzeum Gdańska. Od tego czasu nasza instytucja podejmuje działania zmierzające do realizacji kompleksowych projektów konserwatorskich i rewaloryzacyjnych, służących właściwemu zabezpieczeniu i ekspozycji substancji zabytkowej. Jednocześnie podejmowane są przedsięwzięcia o charakterze muzealnym, edukacyjnym i kulturalnym. 

Rok bieżący jest szczególnym dla nas, rozpoczynamy kolejny etap prac konserwatorskich mających na celu przywrócenie dawnego blasku temu miejscu. Z tej okazji inicjujemy cykl konferencji Muzeum Gdańska poświęconych historii Twierdzy Wisłoujście. Podczas pierwszego spotkania, 17-18 września 2021 roku, skupimy uwagę na istotnej roli twierdzy dla Rzeczpospolitej na początku XVII wieku - bazy królewskiej floty wojennej. Równie ważne będzie umieszczenie tego epizodu w szerszym kontekście: historii i kultury Gdańska oraz Pomorza w XVII wieku. Szczególnie mile widziane będą prezentacje najnowszych ustaleń w zakresie funkcjonowania Twierdzy Wisłoujście w latach 1621-1630, floty powołanej z inicjatywy Zygmunta III Wazy, bitwy pod Oliwą w 1627 roku oraz bitwy pod Latarnią w 1628 roku. Referaty zaakceptowane przez recenzentów wydane zostaną w pierwszym tomie nowej serii wydawniczej pt. „Studia do Dziejów Twierdzy Wisłoujście”.

Rejestracja uczestników

Propozycje referatów i formularz zgłoszeniowy prosimy nadsyłać pocztą elektroniczną do dnia 28 czerwca 2021 r. na adres: twierdza.wisloujscie@muzemgdansk.pl, w temacie maila prosimy wpisać „Konferencja – formularz”.  

Problematyka: 

  • Flota królewska w Wisłoujściu: zadania, działania, organizacja, aprowizacja, dowódcy, załoga, konstrukcja i wyposażenie okrętów;
  • Twierdza Wisłoujście w latach 20. XVII wieku: zadania, działania, organizacja, aprowizacja, dowódcy, załoga, fortyfikacje Twierdzy Wisłoujście, karczmy, cmentarze;
  • Bitwa pod Oliwą 1627 roku: niepublikowane relacje, fakty i mity;
  • Bitwa pod Latarnią 1628 roku: niepublikowane relacje, fakty i mity. Nowe wyniki badań nad bitwą pod latarnią będą szczególnie pożądane;
  • Wojna o ujście Wisły 1626-1629: działania wojsk gdańskich, Rzeczpospolitej oraz Szwedzkich przy Twierdzy Wisłoujście;
  • Życie codzienne w XVII - wiecznym Gdańsku, Twierdzy i flocie królewskiej: kultura materialna, źródła archeologiczne, inwentarze, testamenty, relacje i wspomnienia; obyczajowość, wiedza, przekonania, wartości; 
  • Ordynacje i regulacje prawne dotyczące zarządzania flotą królewską, wojsk miejskich Gdańska i fortyfikacji miejskich, sprawy sądowe, jurysdykcja, przewinienia i kara;
  • Źródła ikonograficzne, obrazy, grafiki - bitwa pod Oliwą 1627 roku, bitwa pod Latarnią 1628 roku, Twierdza Wisłoujście w pierwszej połowie XVII wieku;
  • Upamiętnienie bitwy pod Oliwą i bitwy pod Latarnią: Poszukiwania śladów wydarzeń, miejsc pochówków, metody upamiętnienia, uroczystości i wydarzenia plenerowe; 

Wskazany wybór problemów badawczych to propozycje. Zachęcamy do zgłaszania innych tematów powiązanych z proponowanymi zagadnieniami, także z różnych dziedzin i dyscyplin naukowych.

Abstrakt 

Abstrakt należy przysłać na adres twierdza.wisloujscie@muzemgdansk.pl  do 31 lipca 2021 r., w temacie maila prosimy wpisać „Konferencja – abstrakt”.  Ważne: nienadesłanie abstraktu w terminie oznacza brak udziału w konferencji.

Termin Konferencji

Konferencja odbędzie się 17-18 września 2021 roku w Ratuszu Głównego Miasta. Podczas przygotowywania wystąpień prosimy o uwzględnienie czasu równemu 20 minut.

Referaty zatwierdzone przez recenzentów zostaną opublikowane w materiałach pokonferencyjnych w następnym roku kalendarzowym w ramach serii wydawniczej „Studia do Dziejów Twierdzy Wisłoujście”.

ZałącznikWielkość
Plik Formularz zgłoszeniowy18.28 KB
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Marta Demartin
Treść wprowadzona przez: Marta Demartin
Ostatnia modyfikacja: 
środa, 5 maja 2021 roku, 10:32