fbpx Konkurs: Stypendysta/Student/Doktorant | MORS - Mega Otwarte Radio Studenckie
-A A +A

Konkurs: Stypendysta/Student/Doktorant

logo wydziału ChemiiKonkurs:Stypendysta/Student/Doktorant w projekcie OPUS – ST4
 
 
Nazwa jednostki: Uniwersytet Gdański, Wydział Chemii, Katedra Chemii Bionieorganicznej - Gdańsk
 
 
Nazwa stanowiska: Stypendysta/Student/Doktorant
 
 
Wymagania kwalifikacyjne:
 
Rekrutacja zgodnie z „Regulaminem Przyznawania Stypendiów Naukowych NCN w Projektach Badawczych Finansowanych ze Środków Narodowego Centrum Nauki”, określonym uchwałą Rady NCN nr 25/2019 z dnia 14 marca 2019 r.https://ncn.gov.pl/sites/default/files/pliki/uchwaly-rady/2019/uchwala25_2019-zal1.pdf
 
Katedra Chemii Bionieorganicznej (Wydział Chemii Uniwersytetu Gdańskiego) poszukuje wybitnego kandydata będącego studentem studiów II stopnia lub posiadającego tytuł zawodowy magistra oraz pewne doświadczenie w pracy laboratoryjnej i dobre wykształcenie w zakresie nauk chemicznych. Wymagane jest ukończenie kursów chemii: analitycznej, nieorganicznej, organicznej, teoretycznej i fizycznej.
 
Wymagane dokumenty:
 
Kopia dyplomu ukończenia studiów magisterskich lub inżynierskich lub licencjackich (jeśli posiada). Dyplomy studiów podyplomowych i inne również mogą zostać dołączone.
 
Życiorys zawierający informacje o publikacjach, prezentacjach konferencyjnych, nagrodach i stypendiach.
 
Inne informacje pomagające określić poziom naukowy, doświadczenie badawcze i osiągnięcia naukowe w zakresie chemii koordynacyjnej, bionieorganicznej i obliczeniowej kandydata mile widziane.
 
Podpisaną klauzulę o treści:
 
"Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych dla potrzeb niezbędnych do realizacji postepowania konkursowego na stanowisko Stypendysta/Student/Doktorant w projekcie NCN pt.:
 
”Synteza i właściwości biochemiczne pochodnych antybiotyków sulfonamidowych z analizą zmian ich profili bionieorganicznych wskutek kompleksowania z trójwartościowymi jonami metali (Ru, Rh, Os, Ir)”
 
zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. Ponadto oświadczam, iż zostałem poinformowany o możliwości wycofania zgody w dowolnym momencie oraz, że jej wycofanie nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.”
 
 
Opis zadań:
 
wsparcie w pracy teoretycznej przewidzianej i zaplanowanej w realizacji projektu
 
inne zadania w tym pomoc w wykonywaniu pracy syntetycznej projektu związanej z tworzeniem związków koordynacyjnych (Ru, Rh, Os, Ir)
 
Interpretacja i opracowywanie wyników badań
 
Przygotowywanie fragmentów publikacji (manuskrypt)
 
 
 
Typ konkursu NCN: OPUS – ST4
 
 
 
Termin składania ofert: 1 październik 2021 r, 0:00
 
 
Forma składania ofert: e-mail
 
 
Warunki zatrudnienia: 1 500 PLN (stawka miesięczna stypendium)
 
 
Dodatkowe informacje:
 
Preferowana data rozpoczęcia pracy: listopad 2021 r
 
Całkowity czas zatrudnienia: 12 miesięcy.
 
 
Rekrutacja odbywać się będzie na podstawie oceny złożonych dokumentów.
 
 
 
KONTAKT:
 
lub
 
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Maciej Goniszewski
Treść wprowadzona przez: Maciej Goniszewski
Ostatnia modyfikacja: 
sobota, 25 września 2021 roku, 9:26