fbpx Ogólnopolskie Forum Kultury Studenckiej | MORS - Mega Otwarte Radio Studenckie
-A A +A

Ogólnopolskie Forum Kultury Studenckiej

Ogólnopolskie Forum Kultury Studenckiej logoW dniach 20 – 22 października 2021 roku w Lublinie odbędzie się spotkanie twórców i uczestników kultury studenckiej, w tym przedstawicieli Ministerstwa Edukacji i Nauki, Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu, Narodowego Centrum Kultury, Parlamentu Studentów RP, Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich, a także Rektorów i Przewodniczących Samorządów Uczelnianych 16 uczelni wyższych w Polsce.

Forum Kultury Studenckiej to pierwszy w historii projekt, którego celem jest rozwój i badanie kultury studenckiej w Polsce. Realizacją projektu zajmuje się Akademickie Centrum Kultury i Mediów Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej Chatka Żaka w Lublinie.

W ciągu trzech dni trwania Forum odbędą się występy artystyczne studentów, wystawy, a także debaty, warsztaty i rozmowy na temat kondycji i potencjału kultury studenckiej w Polsce.

Projekt realizowany jest m.in. poprzez określenie potrzeb studentów i warunków niezbędnych do rozwoju ich aktywności twórczej, opracowanie wytycznych dla ogólnopolskich programów wspierających rozwój tradycji kultury studenckiej i akademickich centrów kultury oraz poprzez portal internetowy sieciujący te jednostki. Chcemy, aby w efekcie budowanej przez nas współpracy powstały rekomendacje, stanowiące podstawę do wsparcia i dalszego rozwoju kultury studenckiej w Polsce. Obecnie w Polsce poza Akademickim Centrum Kultury i Mediów UMCS Chatka Żaka działa 15 ośrodków Kultury studenckiej:

Akademickie Centrum Kultury „Alternator” Uniwersytetu Gdańskiego,

Akademickie Centrum Kultury i Sztuki „Od Nowa” Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu,

Akademickie Centrum Kultury Politechniki Częstochowskiej,

Akademickie Centrum Kultury Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego,

Centrum Kultury i Kształcenia Ustawicznego Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie,

Centrum Kultury Studenckiej “Mrowisko” Politechniki Śląskiej w Gliwicach,

Centrum Kultury Studenckiej Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu,

Centrum Nauki i Kultury Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach,

Klub Studio Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie,

Strefa Kultury Studenckiej Politechniki Wrocławskiej,

Strefa Kultury Studenckiej Uniwersytetu Szczecińskiego,

Studenckie Centrum Kultury Uniwersytetu Opolskiego,

Studenckie Radio Żak Politechniki Łódzkiej,

Uczelniany Ośrodek Kultury Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach,

Uniwersyteckie Centrum Kultury Uniwersytetu w Białymstoku, a także jednostki wspierające rozwój kultury studenckiej prowadzone przez fundacje uczelni.

Pod kątem ich dalszego rozwoju podczas Forum zaprezentujemy dogłębną analizę zjawiska kultury studenckiej w realiach XXI wieku. Inicjatywa ta będzie docelowo działaniem cyklicznym, stale monitorującym kierunki rozwoju kultury studenckiej w Polsce. Wszystkie informacje o projekcie znajdziecie tutaj: https://www.umcs.pl/pl/kultura-studencka-ack-chatka-zaka-umcs-w-lublinie,20368.htm

Pomysłodawcą projektu jest Izabela Pastuszko, Dyrektor ACKiM UMCS Chatka Żaka, pełnomocnik Rektora ds. Forum Kultury Studenckiej.

Zespół ACKiM UMCS Chatka Żaka do spraw Forum tworzą: Paweł Bik, Bogdan Bracha, Violetta Dryło, Agnieszka Dudek, Karolina Kałkucka i Ilona Woźniak-Kostecka.

 

Radio MORS jest patronem medialnym tego wydarzenia.

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Karol Stachowicz
Treść wprowadzona przez: Karol Stachowicz
Ostatnia modyfikacja: 
poniedziałek, 4 października 2021 roku, 18:47