fbpx Zespół z Zakładu Biologii Komórki i Immunologii z nagrodą Ministra Zdrowia | MORS - Mega Otwarte Radio Studenckie
-A A +A

Zespół z Zakładu Biologii Komórki i Immunologii z nagrodą Ministra Zdrowia

zdjęcie mgr Anna Felberg-Miętka, dr Grzegorz Stasiłojć, mgr Aleksandra Urban, dr hab. Marcin Sebastian OkrójMinister Zdrowia w dniu 2 listopada br. przyznał nagrody za działalność naukową w roku 2020. W gronie laureatów znalazł się zespół z Instytutu Biotechnologii Medycznej i Onkologii Doświadczalnej GUMed z Zakładu Biologii Komórki i Immunologii w składzie: Mgr Anna Felberg-Miętka, Dr Aleksandra Urban, Dr Grzegorz Stasiłojć oraz dr hab. Marcin Okrój, prof. GUMed.
 
Na wyróżnione przez ministra osiągnięcie składał się cykl czterech publikacji:
 
Mutations resulting in the formation of hyperactive complement convertases support cytocidal effect of anti-CD20 immunotherapeutics opublikowanej w Cancer Immunology, Immunotherapy (IF = 5,44; pkt. MNiSW: 140; pierwszy kwartyl JCR);
Gain-of-function mutation in complement C2 protein identified in a patient with aHUS opublikowanej w The Journal of Allergy and Clinical Immunology (IF = 10,79; pkt. MNiSW: 200; pierwszy decyl JCR);
Calcein release assay as a method for monitoring serum complement activity during monoclonal antibody therapy in patients with B-cell malignancies opublikowanej w The Journal of Immunological Methods (IF = 2,30; pkt. MNiSW: 70; trzeci kwartyl JCR);
Monitoring of the Complement System Status in Patients With B-Cell Malignancies Treated With Rituximab opublikowanej w czasopiśmie Frontiers in Immunology (IF = 7,56; pkt. MNiSW: 140; pierwszy kwartyl JCR)
 
 
Pierwsza z opisanych publikacji przedstawia nową strategię wzmacniania aktywności przeciwciał terapeutycznych stosowanych do walki z chłoniakami i białaczkami, poprzez suplementację surowicy hiperaktywnymi mutantami białek dopełniacza. Praca stała się podstawą patentu udzielonego przez Urząd Patentowy RP oraz aktualnie rozpatrywanych wniosków o ochronę patentową złożonych do Europejskiego Biura Patentowego i Amerykańskiego Urzędu Patentowego.
 
Druga praca opisuje pierwszy na świecie przypadek pacjenta cierpiącego na rzadką chorobę nerek – nietypowy zespół hemolityczno-mocznicowy (aHUS), u którego zidentyfikowano mutację typu gain-of-function w białku budującym konwertazę ścieżki klasycznej dopełniacza. Odkrycie to uzasadnia podjęcie podobnych badań w znacznie częstszych chorobach autoimmunologicznych o niezgłębionej etiologii oraz daje perspektywę opracowania nowej terapii celowanej.
 
Kolejny artykuł przedstawia nową metodę oznaczania funkcjonalności dopełniacza w surowicy pacjentów hematologicznych wraz z jej walidacją przeprowadzoną na próbkach pochodzących z badania klinicznego. Metodę tę wykorzystano w badaniach, na których podstawie stworzono czwartą z podanych publikacji. Opisuje ona procedury doświadczalne służące identyfikacji pacjentów z chłoniakami i białaczkami B-limfocytarnymi, wstępnie zakwalifikowanych do standardowego leczenia rytuksymabem, co do których istnieją przesłanki do zmiany leczenia w obliczu braku aktywacji lub braku funkcji układu dopełniacza wykorzystywanego jako mechanizm efektorowy leku.
 
Serdecznie gratulujemy! 
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Maciej Goniszewski
Treść wprowadzona przez: Maciej Goniszewski
Ostatnia modyfikacja: 
sobota, 13 listopada 2021 roku, 11:16