fbpx Sukces doktorantek z MWB na międzynarodowej konferencji naukowej | MORS - Mega Otwarte Radio Studenckie
-A A +A

Sukces doktorantek z MWB na międzynarodowej konferencji naukowej

zdjęcie mgr Daria Kowalska, dr Aleksandra Urban, mgr Alicja KuźniewskaJest nam miło poinformować, iż mgr Daria Kowalska, dr Aleksandra Urban oraz mgr Alicja Kuźniewska otrzymały trzy indywidualne nagrody za wyróżnione prezentacje ustne wygłoszone na międzynarodowej konferencji naukowej 28th International Complement Workshop (ICW) odbywającej się w dniach 6-10 grudnia br. w Kopenhadze. ICW jest największym światowym kongresem skupiającym badaczy układu dopełniacza – elementu odporności nieswoistej, którego rola w patogenezie wielu chorób człowieka jest przedmiotem dynamicznie rozwijających się badań, oraz który stanowi cel molekularny coraz większej liczby immunoterapeutyków. Pomimo hybrydowego charakteru obrad wprowadzonego z racji obostrzeń związanych z COVID-19, tegoroczna konferencja zgromadziła ponad 500 uczestników ze świata medycyny, nauki oraz przemysłu. Naszą uczelnię reprezentował zespół dr hab. Marcina Okroja, prof. GUMed.
 
Pierwsza z nagrodzonych prezentacji wygłoszona przez mgr Darię Kowalską zatytułowana „Novel gain-of-function mutations R249C and S250C in complement C2 protein in patients suffering from rare kidney diseases" dotyczyła nowych czynników etiologicznych nietypowego zespołu hemolityczno-mocznicowego (aHUS) oraz glomerulopatii C3 – rzadkich chorób nerek wymagających kosztownego leczenia. Prezentowane odkrycia zostały opublikowane w wydanej przed miesiącem pracy w czasopiśmie Frontiers in Immunology (IF 7.56, Q1). Badania prowadzone były z udziałem zespołu dr hab. Stanisława Ołdzieja, prof. UG, kierownika Pracowni Struktury Biopolimerów MWB, oraz we współpracy międzynarodowej z ośrodkami z Hiszpanii, Holandii i Wielkiej Brytanii.
 
Prezentacja Dr Aleksandry Urban zatytułowana „Gain-of-function variants of complement C2 support cytocidal activity of anticancer monoclonal antibodies” przedstawiała nową strategię wzmacniania aktywności cytotoksycznej przeciwciał stosowanych do leczenia chłoniaków i białaczek B-limfocytarnych. Zaprezentowane wyniki są częścią pracy doktorskiej obronionej z wyróżnieniem w październiku br. oraz wchodziły w skład cyklu publikacji nagrodzonego w bieżącym roku przez Ministra Zdrowia. Realizacja badań była możliwa dzięki współpracy z Kliniką i Katedrą Transplantologii i Hematologii GUMed i zaangażowaniu prof. dr hab. Macieja Zauchy, lek. Michała Tasznera oraz lek. Alana Majeranowskiego.
 
Prezentacja mgr Alicji Kuźniewskiej pt. „Acquisition of complement-dependent cytotoxicity by type II anti-CD20 therapeutic antibody obinutuzumab” dotyczyła modulacji mechanizmu efektorowego terapeutycznego przeciwciała anty-CD20, obinutuzumabu. Dotychczas uważano, że rodzaj efektu cytotoksycznego wywoływanego przez obinutuzumab jest zdeterminowany przez sposób jego wiązania się do antygenu. Uzyskane wyniki obalają ów dogmat i pokazują możliwość zaangażowania dodatkowych mechanizmów efektorowych poprzez suplementację surowicy pacjentów hiperaktywnymi składnikami konwertaz układu dopełniacza.
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Maciej Goniszewski
Treść wprowadzona przez: Maciej Goniszewski
Ostatnia modyfikacja: 
sobota, 18 grudnia 2021 roku, 17:08