fbpx V Zjazd Polskiego Stowarzyszenia Psychologii Organizacji | MORS - Mega Otwarte Radio Studenckie
-A A +A

V Zjazd Polskiego Stowarzyszenia Psychologii Organizacji

Wydział Nauk Społecznych UGSerdecznie zapraszamy do udziału w V Zjeździe Polskiego Stowarzyszenia Psychologii Organizacji, który odbędzie się w dniach 12-14 września 2022 r. w Gdańsku pod hasłem „Organizacja i demokracja”.
 
Zachęcamy do uczestnictwa aktywnego i biernego:
członkinie i członków Polskiego Stowarzyszenia Psychologii Organizacji;
wszystkie osoby, którym bliska jest problematyka zachowań organizacyjnych;
przedstawicieli i przedstawicielki nauk o zarządzaniu, nauk ekonomicznych, a także socjologii i politologii, dla których istotne są pytania badawcze dotyczące funkcjonowania osoby w organizacji;
studentki i studentów, którzy chcą poszerzyć swoją wiedzę o aktualne koncepcje i badania z zakresu psychologii organizacji i pracy oraz uczestniczyć w wymianie myśli osób zainteresowanych tą problematyką;
osoby reprezentujące działy HR i osoby, których aktywność zawodowa koncentruje się na psychologicznym wsparciu kadry zarządzającej organizacją.
Wszyscy znajdą swoje miejsce w ramach piątego Zjazdu PSPO.
 
Hasło „Organizacja i demokracja” nawiązuje do społecznego porządku w organizacjach, który oparty jest na poszanowaniu praw jednostki. Znaczenie, jakie przypisywane jest tej podstawowej wartości, ujawnia się w sposobach zarządzania ludźmi, formalnych regulacjach zachowań organizacyjnych i stosowanych praktykach.  Badacze i badaczki postaw wobec organizacji, zagadnień związanych ze sprawiedliwym wynagradzaniem, przywództwem partycypacyjnym, sposobami motywowania i wywierania wpływu w organizacji, ocenianiem pracy jednostek i zespołów, dobrostanem pracowniczek, współczesnymi formami zatrudnienia i pracy i innymi zagadnieniami związanymi z funkcjonowaniem jednostki w organizacji będą mieli okazję do podzielenia się swoją wiedzą.
 
Zjazd Polskiego Stowarzyszenia Psychologii Organizacji stanie się okazją do wymiany myśli między teoretykami a praktykami organizacji w ramach sympozjów, sesji plakatowych, paneli dyskusyjnych i debaty. W roli prelegenta wystąpi prof. Vicente Martinez-Tur z Uniwersytetu w Walencji, który jest koordynatorem międzynarodowego raportu IAAP na temat wkładu psychologii pracy i organizacji w realizację celów zrównoważonego rozwoju. Wśród głównych prelegentów znajdą się także: prof. Gudela Grote z Politechniki w Zurychu, której badania koncentrują się na rosnącej elastyczności i wirtualności pracy oraz dr Marek Suchar – praktyk i teoretyk w dziedzinie zarządzania zasobami ludzkimi. 
 
Zapraszamy do zgłaszania wystąpień indywidualnych (referatów i plakatów) oraz sympozjów. Termin nadsyłania zgłoszeń to 30.05.2022. Więcej szczegółów na stronie www.zjazdpspo.pl
 
Krystyna Adamska
Przewodnicząca Komitetu Naukowego
 
Dorota Godlewska-Werner
Przewodnicząca Komitetu Organizacyjnego
 
Michał Olech
Sekretarz
 
Andrzej Piotrowski
Skarbnik
 
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Karol Stachowicz
Treść wprowadzona przez: Karol Stachowicz
Ostatnia modyfikacja: 
piątek, 27 maja 2022 roku, 10:09