fbpx V Zjazd Polskiego Stowarzyszenia Psychologii Organizacji już od 12.09! | MORS - Mega Otwarte Radio Studenckie
-A A +A

V Zjazd Polskiego Stowarzyszenia Psychologii Organizacji już od 12.09!

PSPO plakatPolska psychologia pracy i organizacji rozwija się dynamicznie, o czym świadczy bogactwo problemów, jakie podejmują się rozwiązać przedstawiciele tego obszaru wiedzy. W ramach V Zjazdu Polskiego Stowarzyszenia Psychologii Organizacji (PSPO) część osiągnięć badawczych polskich psychologów zostanie udostępniona i stanie się przedmiotem dyskusji, poszerzając refleksję nie tylko teoretyczną, ale także namysł nad praktycznymi rozwiązaniami. 
 
V Zjazd PSPO ma miejsce w czasach niepewności i zmian spowodowanych pogłębiającym się kryzysem ekonomicznym i skutkami pandemii COVID 19 oraz wojną w Ukrainie, której efekty są odczuwalne nie tylko w Polsce i Europie, ale także na innych kontynentach. Konieczność konfrontowania się z kryzysami i możliwość rozwoju innowacyjnej myśli, dzięki zaangażowaniu biznesu w realizację podstawowych wartości, będzie przedmiotem rozważań profesor Gudeli Grote. O znaczeniu zmian związanych z nowymi technologiami dla osób z niepełnosprawnością intelektualną przekona nas profesor Vicente Martínez-Tur. Im większa presja rzeczywistości, tym ważniejsza jest jakość podejmowanych decyzji, a ta zasadza się na zdolności do wygłaszania i rozważania zdania odrębnego, o czym będziemy się mogli dowiedzieć dzięki wystąpieniu profesora Macieja Wojciechowskiego.
 
Wartości szacunku, równości, różnorodności, troski o otoczenie społeczne biznesu i środowisko naturalne, dbałość o dobrostan pracowniczek i pracowników składają się na demokratyczny porządek. Hasło V Zajazdu PSPO „Organizacja i Demokracja” przebija się w wystąpieniach tematycznie związanych z relacjami społecznymi w organizacji. W im większym stopniu doświadcza się mobbingu, tym większa wobec niego akceptacja, polityka organizacyjna istotnie wiąże się z jakością relacji w organizacji, a brak sprzyjających warunków do rozmowy prowadzi do milczenia organizacyjnego. Obok tych ostrzegawczych głosów pojawiają się jednocześnie rozwiązania: zabieranie głosu jest możliwe, gdy ludzie mają rozwinięte kompetencje komunikacyjne, humor sprzyja dobrym relacjom, a odwaga potrzebna do konfrontowania się z nieprawidłowościami jest obecna w polskich organizacjach.
 
W centrum zainteresowania osób prezentujących swoje wyniki i przemyślenia jest także działanie i jego pragmatyka. Zagadnienie motywacji do działania i jej związek z przekształcaniem pracy i dążeniem do doskonałości będzie omawiane nie tylko z perspektywy wartości, ale także w kontekście ciemnych stron natury ludzkiej. Jakim wyzwaniem dla efektywnego działania jest stres pokażą między innymi badania dotyczące wypalenia zawodowego. Czy praca zdalna wzmacnia czy osłabia negatywne skutki stresu, czy przekształcanie pracy wiąże się z dobrostanem, jakie znaczenie ma wdzięczność odczuwana wobec organizacji, czy pasja zawsze jest dobra, jak nowe technologie wpływają na jednostki i jak układa się interakcja między człowiekiem a robotem, to tylko kilka pytań, na które uzyskamy odpowiedzi. Istotna część wystąpień odnosi się bezpośrednio do doświadczenia pandemii, niejednokrotnie traktując ją jako punkt odcięcia: tak było przed, tak w trakcie, a tak po pandemii. Ten wyjątkowo trudny czas i zachowania przedsiębiorców_zyń, menedżerów_ek i pracowników oraz pracowniczek wykonawczych, ich odczucia i percepcja dotyczące między innymi niepewności zatrudnienia, stał się okazją do pogłębienia wiedzy poprzez uchwycenie zdarzeń w ich biegu.
 
Bogactwo zagadnień i problemów poruszanych na zjeździe nie ustępuje bogactwu metod badawczych i różnorodności stosowanych analiz statystycznych. Propozycje nowych narzędzi badawczych pojawiają się obok adaptacji i walidacji skróconych wersji skal. Badania podłużne, porównywanie grup, badania korelacyjne zostały przeprowadzone na 19821 osobach, których uprzejme zgody na uczestnictwo w badaniach pozwoliło na zgromadzenie wiedzy o tym, co myślą i czują pracowniczki i pracownicy sektora usług, ochrony zdrowia, oświaty i nauki, i administracji publicznej. Przedmiotem zainteresowania badaczy i badaczek były przekonania i opinie pracowników platform wiertniczych, służby więziennej, opinie doradców i doradczyń finansowych oraz przedstawicieli i przedstawicielek firm farmaceutycznych. 
 
V Zjazd Polskiego Stowarzyszenia Psychologii Organizacji odbędzie się w dniach 12-14 września 2022 r. w Gdańsku pod hasłem „Organizacja i demokracja”. Zachęcamy do uczestnictwa aktywnego, jak i biernego. Radio MORS jest patronem medialnym wydarzenia.
 
Warto zajrzeć na stronę internetową Zjazdu: https://zjazdpspo.pl/
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Karol Stachowicz
Treść wprowadzona przez: Karol Stachowicz
Ostatnia modyfikacja: 
wtorek, 23 sierpnia 2022 roku, 12:08