fbpx Baltic Chemistry Conference już w listopadzie! | MORS - Mega Otwarte Radio Studenckie
-A A +A

Baltic Chemistry Conference już w listopadzie!

Baltic Chemistry ConferenceBaltic Chemistry Conference to międzynarodowa konferencja studencko-doktorancka, której celem jest zwiększenie potencjału naukowego młodych naukowców. Konferencja jest całkowicie bezpłatna dla prelegentów i uczestników biernych. W BCC młodzi prelegenci z różnych krajów (studenci, doktoranci i młodzi naukowcy) mogą zaprezentować swoje wyniki badań lub problem o tematyce popularnonaukowej.
 
Zapraszamy wszystkich chemików i ekologów z całego świata, a zwłaszcza Europy do zaprezentowania swoich badań naukowych. Dołożymy wszelkich starań, aby konferencja była jedną z najlepszych na świecie konferencji wybieranych przez doktorantów i doktorów.
 
Baltic Chemistry Conference to bezpłatna studencko-doktorancka konferencja naukowa organizowana przez organizacje Uniwersytetu Gdańskiego. W ramach udziału każdy uczestnik otrzyma certyfikat udziału i prezentacji.
 
W związku z pandemią COVID-19 konferencja odbywa się online na platformie Microsoft Teams. Możesz aktywnie uczestniczyć w konferencji, wygłaszając prezentację lub plakat, lub biernie jako słuchacz.
 
Ważne daty:
01.08.2022-30.09.2022
rejestracja i zgłoszenie abstraktu
30.09.2022
termin nadsyłania wideo (prezentacja i plakat)
16.10.2022
Potwierdzenie uczestnictwa
05-06.11.2022
Baltic Chemistry Conference
 
ENGLISH:
The Baltic Chemistry Conference is an international student-doctoral conference that aims to increase the scientific potential of young scientists. The conference is completely free for speakers and passive participants. At BCC, young speakers from different countries (students, doctoral and young scientists) can present their research results or a problem on popular science topics. The conference is online due to COVID-19 pandemics.
 
INTERNATIONALITY
We invite all chemists and ecologists from all over the world and especially Europe to present their scientific research. We will strive to make the conference one of the world’s top conferences of choice for graduate students and postdocs.
 
FREE OF CHARGE
Baltic Chemistry Conference is a free student-doctoral scientific conference, which is organized by the organizations of the University of Gdansk. As part of the participation, each participant will receive a certificate of participation and presentation.
 
ONLINE
Due to the COVID-19 pandemic, the conference takes place online on the Microsoft Teams platform. You can actively participate in the conference by giving a presentation or poster, or passively as a listener.
 
Important dates:
01.08.2022-30.09.2022
registration and abstract submission
30.09.2022
deadline video submission (presentation & poster)
16.10.2022
Confirmation of participation
05-06.11.2022
Baltic Chemistry Conference
 
---
Radio MORS jest patronem medialnym wydarzenia.
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Karol Stachowicz
Treść wprowadzona przez: Karol Stachowicz
Ostatnia modyfikacja: 
wtorek, 13 września 2022 roku, 17:11