fbpx Trwa XVII Zjazd Polskiego Stowarzyszenia Psychologii Społecznej! | MORS - Mega Otwarte Radio Studenckie
-A A +A

Trwa XVII Zjazd Polskiego Stowarzyszenia Psychologii Społecznej!

Zjazd PSPS logoW dniach 15-18 września 2022 w Gdańsku odbędzie się XVII Zjazd Polskiego Stowarzyszenia Psychologii Społecznej (PSPS). Jest to kolejna już edycja tego wydarzenia, które posiada bogatą tradycję i ogólnopolską renomę. Zjazd odbywa się we współpracy z Uniwersytetem Gdańskim oraz Uniwersytetem SWPS. Wydarzenie to buduje dobre relacje i zacieśnia współpracę między nimi, a także z organizacjami macierzystymi zapraszanych gości, w tym zagranicznych (m.in. University of Glasgow, Lund University i Czech Academy of Sciences).
 
Celem organizowanej konferencji jest integracja podejść, prezentacja rezultatów badań z dziedzin psychologii społecznej oraz otwarta dyskusja nad tym, w jaki sposób można je implementować do różnych aspektów życia człowieka, podnosząc jego jakość. Kolejne edycje zjazdów PSPS głęboko oddziałują na poszerzenie stanu wiedzy naukowej, nie tylko poprzez stwarzanie uczestnikom możliwości nawiązania współpracy krajowych i zagranicznych, ale także dzięki wymianie informacji na temat najnowszych doniesień z badań. Zasięg konferencji jest krajowy, lecz jej oddziaływanie ma międzynarodowy charakter z uwagi na obecność zagranicznych gości, co stworzy platformę do działań i dyskusji na międzynarodowym forum. Udział w XVII Zjeździe PSPS potwierdzili prof. Lisa De Bruine (University of Glasgow), prof. Sylvie Graf (Czech Academy of Sciences) oraz prof. Sverker Sikström (Lund University), którzy swoją obecnością i wystąpieniem ubogacą merytorycznie program wydarzenia.
 
Polskie Stowarzyszenie Psychologii Społecznej - o stowarzyszeniu
 
Polskie Stowarzyszenie Psychologii Społecznej powstało z woli 44 członków-założycieli we wrześniu 2004 roku. Wydarzenie to zdaje się być naturalnym zwieńczeniem długiego i ważnego etapu rozwoju psychologii społecznej w Polsce. Polacy i Polki aktywnie uczestniczyli w tworzeniu europejskiego środowiska psychologów społecznych, a zwłaszcza, przy końcu lat sześćdziesiątych ubiegłego wieku, w organizowaniu European Association of Experimental Social Psychology (EAESP). W kronikach EAESP odnotowane są zasługi prof. Stanisława Miki, jednego ze współtwórców Towarzystwa Europejskiego. Od tamtego czasu wielokrotnie byliśmy członkami najwyższych władz EAESP, także po przemianowaniu na EASP (European Association of Social Psychology) (Stanisław Mika, Janusz Grzelak, Maria Jarymowicz, Bogdan Wojciszke, Małgorzata Kossowska). Wielokrotnie byliśmy też członkami redakcji najważniejszego europejskiego czasopisma European Journal of Social Psychology (Janusz Grzelak, Jerzy Trzebiński, Maria Lewicka, Bogdan Wojciszke). Od kilkudziesięciu lat jesteśmy zauważani i doceniani jako najsilniejsze środowisko naukowe w tej części Europy i jako jedno z najsilniejszych środowisk na świecie. Dorobek polskich psychologów jest coraz bardziej doceniany przez społeczność międzynarodową. EAESP przez ponad trzy dekady było i jest nadal naszym środowiskiem, można rzec, naturalnym. Szybki rozwój psychologii społecznej w Polsce sprawił jednak, że w sposób spontaniczny zaczęliśmy szukać nowych form organizacyjnych, które ułatwiałyby integrację naszego krajowego środowiska, organizację lokalnych spotkań, konferencji, które umożliwiałyby naukowe i społeczne wsparcie dla rozwoju młodych naukowców, które pozwalałyby na dzielenie się z innymi swoimi badawczymi pomysłami i dokonaniami w sposób na poły nieformalny, ale także poprzez publikację we własnym czasopiśmie. Tak oto wyłoniło się Polskie Stowarzyszenie Psychologii Społecznej i tak narodziło się nowe czasopismo Psychologia Społeczna. Od 2018 roku czasopismo przemianowano na Social Psychological Bulletin, które w 2022 r zostało pozytywnie ocenione i rozpoczęło swoją przygodę z indeksowaniem w bazie Scopus. 147 Formalnie, w majestacie prawa, Stowarzyszenie zarejestrowane zostało w Krajowym Rejestrze Sądowym 17 lutego 2005. Cel Stowarzyszenia został ujęty krótko w pierwszym Statucie: stwarzanie warunków do rozwoju naukowej psychologii społecznej oraz integracji środowiska psychologów.
 
Dalsze artykuły dookreślały, że Stowarzyszenie realizuje swój cel poprzez:
• wydawanie periodyków i książek dotyczących zagadnień psychologii społecznej,
• organizowanie konferencji i seminariów naukowych,
• wspieranie młodych badaczy, • popularyzację psychologii społecznej w mediach,
• prowadzenie prac nad doskonaleniem kształcenia studentów,
• prowadzenie badań, konsultacji, szkoleń i ekspertyz
• opiniowanie aktów prawnych i wydarzeń dotyczących nauki i jej zastosowań.
 
Tyle powiadał Statut. To w jakiej mierze i cel ogólny i cele szczegółowe Stowarzyszenia będą zrealizowane zależy od nas samych, naszej inwencji, zaangażowania i rzeczywistego wkładu naukowego i organizacyjnego.
 
Więcej na stronie: https://zjazdpsps.badania.net/
 
Radio MORS jest patronem medialnym wydarzenia.
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Karol Stachowicz
Treść wprowadzona przez: Karol Stachowicz
Ostatnia modyfikacja: 
czwartek, 15 września 2022 roku, 14:29