fbpx Psychologia w służbie rodziny - rodzina w cyklu życia | MORS - Mega Otwarte Radio Studenckie
-A A +A

Psychologia w służbie rodziny - rodzina w cyklu życia

Psychologia w służbie rodziny logoCzłowiek kroczy przez życie w rodzinie, z rodziną i realizuje się w kontekście relacji rodzinnych. Rodzina powinna dawać poczucie stabilności – to bezpieczna przystań, z której wyruszamy i która staje się impulsem do kształtowania drogi własnego życia. Na tej drodze napotykamy różnego rodzaju kryzysy normatywne, związane z cyklem życia rodziny oraz kryzysy nienormatywne, których nie jesteśmy w stanie przewidzieć. Blisko od dwóch lat żyjemy w atmosferze lęku i niepewności w związku z pandemią COVID-19 oraz czasem wojny w Ukrainie. Obie te sytuacje wpływają na każdego z nas indywidualnie i na całe nasze rodziny - jesteśmy osłabieni konsekwencjami pandemii, aktualnie angażujemy nasze zasoby w pomaganie rodzinom uchodźców, które doświadczyły traumy wojennej.
 
Rozmowa na temat konferencji z dr hab. Marią Kaźmierczak, prof. UG, przewodniczącą Komitetu Naukowego Konferencji, oraz z dr Judytą Borchet, sekretarzem konferencji w Radiu MORS we wtorek 20 września o godz. 10.00. Powtórki w środę 21 września o godz. 12.00 i w piątek 23 września o godz. 10.00.
 
Nasza konferencja odbędzie się w dobrym momencie, by rozpoznać psychologiczne następstwa kryzysów, zarówno te związane z trudnymi doświadczeniami, takimi jak strata, jak i też z zasobami, które uruchomione zostały przez systemy rodzinne. Chronologia życia rodzinnego to historia zdarzeń, które miały miejsce w wewnętrznym i zewnętrznym świecie rodziny, a ujawnia się w interpretacjach i reakcjach jej członków na te wydarzenia (m.in. stres, zwiększone zapotrzebowanie na emocjonalne wsparcie). Zadaniem psychologii rodziny jest eksplorowanie złożoności indywidualnego funkcjonowania w pełnionych w życiu w coraz bardziej różnorodny sposób rolach rodzinnych, jak i analizowanie dynamiki bliskich relacji, począwszy od układów diadycznych po wielopokoleniowe. Familiolodzy, czerpiąc z bogactwa zgromadzonej w tym obszarze wiedzy, mierzą się z nowymi zjawiskami życia społecznego przyjmując często perspektywę interdyscyplinarną, a wartość ich poszukiwań teoretyczno-empirycznych ma istotne znaczenie aplikacyjne. Terapeuci wykorzystują natomiast chronologię życia rodzinnego jako ramę, w której może nastąpić proces reedukacji.
 
Celem naszej konferencji jest stworzenie przestrzeni do prezentacji osiągnięć naukowych, w tym najnowszych wyników badań naukowych dotyczących życia rodzinnego, a także dyskusji i refleksji nad zrozumieniem funkcjonowania rodziny w cyklu przechodzenia przez etapy, z których każdy jest równie ważny. W trakcie konferencji nawiązana zostanie współpraca pomiędzy akademikami i praktykami, którzy na co dzień wspierają różne systemy rodzinne. Z uwagi na okres pandemii nie mieliśmy możliwości zorganizowania konferencji w formacie stacjonarnym, czego jednoznacznie oczekiwało od organizatorów grono uczestników wydarzenia powracających na kolejne edycje oraz nowo dołączających, zainteresowanych tegoroczną jego odsłoną. A zatem po raz pierwszy od czterech lat konferencja umożliwi zapoznanie się z najnowszymi wynikami autorskich badań i wymianę poglądów, jak i stanie się okazją do poszukiwania rozwiązań praktycznych, na co jak widać jest ogromne zapotrzebowanie społeczne, wykraczające poza świat akademicki. Zagadnienia dotyczące obszaru życia rodzinnego z perspektywy cyklu życia poruszane będą w trakcie wykładów plenarnych, panelu dyskusyjnego, sesji tematycznych i sympozjów oraz sesji plakatowych, a także podczas warsztatów.
 
VIII Ogólnopolska Konferencja Naukowa "Psychologia w służbie rodziny - rodzina w cyklu życia" odbędzie się w dniach 26-27.09.2022 na Wydziale Nauk Społecznych UG.
 
 
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Maciej Goniszewski
Treść wprowadzona przez: Karol Stachowicz
Ostatnia modyfikacja: 
poniedziałek, 19 września 2022 roku, 13:21