fbpx III Konferencja Etyka Public Relations: „Odpowiedzialny PR w świecie algorytmów” | MORS - Mega Otwarte Radio Studenckie
-A A +A

III Konferencja Etyka Public Relations: „Odpowiedzialny PR w świecie algorytmów”

Etyka PR logoEtyka PR to cykliczna konferencja, organizowana pod patronatem Polskiego Towarzystwa Komunikacji Społecznej. Tematem przewodnim trzeciej edycji jest odpowiedzialna komunikacja z otoczeniem w rzeczywistości rewolucji cyfrowej. W roli keynote speakerów wystąpią znakomici badacze: prof. Jerzy Olędzki, prof. Jerzy Zajadło oraz prof. Jan Kreft. Zapraszając do udziału w III Konferencji Etyka PR oddajemy platformę do wymiany myśli, doświadczeń i dyskusji. Udział w niej wezmą przedstawiciele różnych dyscyplin naukowych, którzy prowadzą badania w obszarze komunikacji. Nie zabraknie głosu praktyków, którzy każdego dnia stają przed dylematami etycznej komunikacji w świecie wielkiej cyfrowej transformacji: debatę ekspertów poprowadzi prof. Dariusz Tworzydło. Konferencja online odbędzie się 2 grudnia 2022 roku.
 
Celem cyklicznych konferencji Etyka PR jest prezentacja badań z zakresu public relations w perspektywie etycznej, a także szeroka dyskusja z udziałem praktyków nad kondycją, znaczeniem oraz standardami działań w tym obszarze. Organizatorem trzeciej edycji Konferencji jest Instytut Mediów, Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Gdańskiego (dwie poprzednie edycje odbyły się na Uniwersytecie Stefana Kardynała Wyszyńskiego oraz Uniwersytecie Warszawskim). 
 
Tematem przewodnim III Konferencji Etyka PR jest odpowiedzialna komunikacja z otoczeniem w rzeczywistości rewolucji cyfrowej. Era platform i danych to w obszarze PR nowa, zapośredniczona komunikacja i jej uczestnicy. Nastąpiły zmiany na wielu poziomach: tworzenia i przekazywania komunikatów, budowania i realizowania strategii PR oraz prowadzenia polityki informacyjnej we wszystkich sektorach. Dodatkowo w czasie kryzysu pandemii COVID-19 komunikacja bezpośrednia została zastąpiona komunikacją sieciową, co stało się wyzwaniem dla zawodowych komunikatorów. Prowadzenie odpowiedzialnej komunikacji okazało się kluczem do utrzymywania relacji z otoczeniem. 
 
W roli keynote speakerów wystąpią znakomici badacze: Jerzy Olędzki, pomysłodawca idei Konferencji Etyka PR, emerytowany profesor Uniwersytetu Warszawskiego i Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, który wygłosi wykład pt. „Czy o etykę PR niepokoją się tylko seniorzy?”, Jerzy Zajadło, prawnik i filozof, profesor w Katedrze Teorii i Filozofii Państwa i Prawa Uniwersytetu Gdańskiego (tytuł wystąpienia to „Naruszenie zasad etyki PR a demokratyczne państwo prawa”) oraz Jan Kreft, profesor na Wydziale Zarządzania i Ekonomii Politechniki Gdańskiej z referatem – „Rytualizacja pokuty – gdy sprawca staje się ofiarą i zbawicielem”). Debatę pt. „Odpowiedzialna i etyczna komunikacja w erze rewolucji cyfrowej –  mission impossible?” z udziałem ekspertów poprowadzi prof. Dariusz Tworzydło, kierownik Katedry Komunikacji Społecznej i Public Relations, Wydziału Dziennikarstwa Informacji i Bibliologii Uniwersytetu Warszawskiego. 
 
Nowy sposób budowania i utrzymywania społecznych relacji to wyzwanie, które dotyka wiele obszarów – świat polityki, biznesu, kultury, nauki. W czasie Konferencji postaramy się wspólnie odpowiedzieć na wiele ważnych pytań, w tym m.in.:
 
Czy potrafimy wykorzystać zdobycze rewolucji cyfrowej dla skutecznej, ale jednocześnie etycznej komunikacji? 
Jaka jest rola zawodowych komunikatorów – specjalistów public relations, rzeczników prasowych, ekspertów w zakresie promocji i marketingu – w erze platform i danych? 
Czy rewolucja komunikacyjna 2.0 to przeszłość? 
Jaka będzie komunikacja PR przyszłości? 
Co oznacza komunikacja w sytuacji permanentnego kryzysu?  
Czy fake newsy, infodemia, internetowy hejt i inne negatywne zjawiska staną się stałym wyzwaniem dla prowadzenia etycznego PR? 
 
Komitet Naukowy 
Prof. dr hab. Janusz Adamowski, Uniwersytet Warszawski
Ksiądz prof. dr hab. Michał Drożdż, Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie
Prof. dr hab. Jan Kreft, Politechnika Gdańska
Prof. dr hab. Jerzy Olędzki, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego
Prof. dr hab. Krystyna Wojcik, Szkoła Główna Handlowa
Dr hab. Małgorzata Łosiewicz, prof. UG, Uniwersytet Gdański
Dr hab. Monika Przybysz, prof. UKSW, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego
Dr hab. Waldemar Rydzak, prof. UEP, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
Dr hab. Karina Stasiuk-Krajewska, prof. Uniwersytetu SWPS, Uniwersytet SWPS
Dr hab. Dariusz Tworzydło, prof. UW, Uniwersytet Warszawski
Dr hab. Anna Adamus-Matuszyńska, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
Dr hab. Jacek Barlik, Uniwersytet Warszawski
Dr hab. Monika Kaczmarek-Śliwińska, Uniwersytet Warszawski
Dr Beata Czechowska-Derkacz, Uniwersytet Gdański
Dr Ewa Hope, Politechnika Gdańska
Dr Karolina Ołtarzewska, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
Dr Łukasz Przybysz, Uniwersytet Warszawski
 
Organizator
Instytut Mediów, Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Gdańskiego
 
Patronat honorowy:
Rektor Uniwersytetu Gdańskiego prof. dr hab. Piotr Stepnowski
Polskie Towarzystwo Komunikacji Społecznej 
 
Patronaty:
Polskie Stowarzyszenie Public Relations
Stowarzyszenie Agencji Public Relations
Związek Firm Public Relations
Stowarzyszenie PR i Promocji Uczelni Polskich PRom
 
Patroni medialni:
Trojmiasto.pl
Gazeta Wyborcza Trójmiasto
Zawsze Pomorze
Radio MORS
Gazeta Uniwersytecka
CDN
 
Partner: Inspiar. Studenckie Koło PR Uniwersytetu Gdańskiego
 
Etyka PR patroni
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Karol Stachowicz
Treść wprowadzona przez: Karol Stachowicz
Ostatnia modyfikacja: 
środa, 23 listopada 2022 roku, 17:51