fbpx Młodzi w Centrum Kina | MORS - Mega Otwarte Radio Studenckie
-A A +A

Młodzi w Centrum Kina

Młodzi w Centrum Kina plakatMłodzi w Centrum Kina to projekt, który wsłuchuje się w głos młodego pokolenia i stwarza okazję do lepszego zrozumienia ich potrzeb i oczekiwań odnoście oferty kinowej. To próba znalezienia takich kanałów i sposobów komunikacji, które zgodne będą z ich wartościami i zwyczajami. Dzięki realizacji projektu uda nam się poznać tematy, które są ważne dla młodzieży i dowiemy się jakich odpowiedzi młodzież szuka we współczesnym świecie.
 
Jednocześnie pokażemy młodym odbiorcom, że kino inspiruje i uczy oraz, że kino rozumie, jeśli dobrze się w nie wsłuchamy. Warsztaty oferowane w ramach projektu mają za zadanie wyposażyć młodzież w wiedzę o technikach filmowych, tak by w przyszłości mogli ją wykorzystać na polu rozrywkowym, edukacyjnym i społecznym.
 
Młodzi w Centrum Kina to projekt badawczy dofinansowany z sieci Europa Cinemas realizowany równolegle w 3 kinach: Gdyńskim Centrum Filmowym, Kinie „Światowid” w Elblągu oraz kinie Echo w Jarocinie. Projekt zakłada wdrożenie innowacyjnych metod dla osiągnięcia odpowiedzi na pytania:
 
  1. Jakie są potrzeby i motywacje młodych osób w zakresie odbioru treści filmowych?
  2. W jaki sposób młodzi odbiorcy postrzegają konsumowanie treści filmowych w instytucji kultury (preferencje w zakresie obecności w instytucji, odbioru treści itp.)?
  3. Jakie są bariery w zakresie odbioru w instytucji kultury przez młodzież i dzieci?
  4. Jakie są różnice w kwestii konieczności zróżnicowania praktyk uczestnictwa w kulturze w obrębie danej grupy wiekowej oraz pomiędzy grupami?
  5. Jakie korzyści dla instytucji kultury i społeczności lokalnych płyną z angażowania w konsumowanie i tworzenie treści filmowych przez młodych odbiorców?
  6. W jaki sposób należy realizować politykę informacyjno-komunikacyjną w instytucjach kultury by właściwie docierać do młodych odbiorców?
  7. Jakie wyzwania strukturalne stoją przed instytucjami kultury w kontekście dostosowania programu do potrzeb młodych odbiorców?
  8. Jakie strategie instytucjonalne można stworzyć w oparciu o wiedzę pozyskaną w ramach działań projektowych?
 
W projekcie biorą udział klasy szkolne w grupie wiekowej 8-11 lat; 12-14 lat; 15-18 lat. Podczas realizacji rocznego planu filmowego, każda klasa obejrzy przedpremiorowo 6 filmów dostosowanych dla swojej grupy wiekowej. Będą też uczestniczyć w badaniach ankietowych i focusowych umożliwiających ocenę ich potrzeb i oczekiwań. Badania posłużą do konstrukcji dobrych praktyk dla producentów i dystrybutorów filmowych wprowadzających nowe filmy do kin, a także dla instytucji filmowych tworzących ofertę dla dzieci i młodzieży. Poza filmami i badaniami, każda klasa będzie miała okazję skorzystać z warsztatów filmowych dostosowanych do ich własnych preferencji. Każda klasa otrzymuje oficjalny tytuł Klasy Filmowej i pracuje według indywidualnego harmonogramu, realizując 10 spotkań w ciągu roku szkolnego. 
Młodzież  w ten sposób ma szansę na udział w międzynarodowym projekcie, dofinansowanym przez sieć kin EUROPA CINEMAS oraz na współtworzenie ważnych badań w zakresie wdrażania zmiany społecznej, opartej na diagnozie potrzeb zróżnicowanej grupy młodych odbiorców kultury.
 
Radio MORS jest patronem medialnym projektu.
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Karol Stachowicz
Treść wprowadzona przez: Karol Stachowicz
Ostatnia modyfikacja: 
czwartek, 19 stycznia 2023 roku, 10:08