fbpx Ekonomiczno-ekologiczny kongres | MORS - Mega Otwarte Radio Studenckie
-A A +A

Ekonomiczno-ekologiczny kongres

plakat wydarzenia24 kwietnia 2023 r. w godz. 9.45-15.00, w sali C301 na Wydziale Ekonomicznym UG odbędzie się Kongres Ekonomicznych i Ekologicznych Kół Studenckich („KEEKS 2023”). I chociaż każda edycja KEEKS'a jest bardzo ważna, gdyż jest okazją do zaprezentowania wyników badań naukowych, przeprowadzonych przez członków studenckich kół naukowych działających w UG, to tegoroczny Kongres jest szczególny, gdyż odbywa się pod patronatem Honorowej Katedry im. E. Kwiatkowskiego, której przewodniczy prof. Leszek Balcerowicz.

Obecność prof. Leszka Balcerowicza, który objął opieką Katedrę Honorową im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w roku akademickim 2022/2023, na wszystkich zaplanowanych sesjach Kongresu, a na koniec wygłoszenie przez niego wykładu oraz odpowiedź na pytania studentów dotyczące problematyki społeczno-gospodarczej, niewątpliwie uświetni to wydarzenie.

Prof. Leszek Balcerowicz wygłosi wykład „Wyzwania okresu transformacji – prawo, środowisko, społeczeństwo. Spojrzenie w przyszłość z perspektywy doświadczeń transformacji”.

Podczas Kongresu zaprezentowane zostaną wystąpienia przedstawicieli kół naukowych dotyczące szerokiego spektrum wyzwań i problemów omawianych z perspektywy ekonomicznej, prawnej i społecznej, a także z punktu widzenia bezpieczeństwa energetycznego, gospodarczego i finansowego.

Przedstawione zostaną także wstępne wyniki badania „Wyzwania okresu transformacji z perspektywy ekonomicznej, prawnej i społecznej”.

Badanie dotyczy opinii na temat relacji społecznych i postaw obywatelskich związanych z różnymi aspektami życia w podlegającej transformacji gospodarce.

Koordynatorkami Kongresu są dr Magdalena Markiewicz i dr Ewa Ignaciuk, a w Komitecie Organizacyjnym znajdują się studenci i opiekunowie kół naukowych reprezentujących różne wydziały Uniwersytetu Gdańskiego.

Do udziału w tegorocznej edycji Kongresu Ekonomicznych i Ekologicznych Kół Studenckich serdecznie zapraszamy członków kół naukowych, wykładowców, wszystkich studentów, a także całą społeczność akademicką.

Szczegółowa informacja oraz program Kongresu Ekonomicznych i Ekologicznych Kół Studenckich dostępne są też na stronie internetowej Wydziału Ekonomicznego:

Wydział Ekonomiczny Uniwersytetu Gdańskiego

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Maciej Goniszewski
Treść wprowadzona przez: Maciej Goniszewski
Ostatnia modyfikacja: 
wtorek, 18 kwietnia 2023 roku, 12:43