fbpx Nagrody kwartalnika „Oceanological and Hydrobiological Studies” | MORS - Mega Otwarte Radio Studenckie
-A A +A

Nagrody kwartalnika „Oceanological and Hydrobiological Studies”

Okładka Oceanological and Hydrobiological StudiesPo raz kolejny zostaną wręczone nagrody cenionego naukowego międzynarodowego czasopisma „Oceanological and Hydrobiological Studies”, wydawanego przez Wydział Oceanografii i Geografii Uniwersytetu Gdańskiego we współpracy z Wydawnictwem DeGruyter. Tegoroczne nagrody dla najlepszych artykułów poruszających swoją tematyką aspekty biologii i ochrony Morza Bałtyckiego, których wyniki mogą mieć istotny wpływ na działalność, bezpośrednio związaną z ochroną stanu i zasobów środowiska otrzymali:  Marta Kobusińska, Maria Skauradszun, Elżbieta Niemirycz (Nagroda im. dra inż. Tomasza Jóźwiaka) oraz Mariusz Sapota, Piotr Bałazy i Zuzanna Mirny  (Nagroda im. dra inż. Jerzego Masłowskiego). Nagrody ufundowane przez rodziny przedwcześnie zmarłych naukowców, związanych z badaniami Morza Bałtyckiego, przyznawane są od 2012 roku.

Uroczyste wręczenie nagród oraz dyplomów połączone z krótkimi prezentacjami tematyki poruszonej w nagrodzonych artykułach odbędzie się 13 marca 2015 roku w budynku „Sinic” Instytutu Oceanografii UG (al. Marszalka Piłsudskiego 46) w sali 208s (pierwsze piętro) o godzinie 13.00.

Kwartalnik naukowy „Oceanological and Hydrobiological Studies” to cenione międzynarodowe czasopismo naukowe, wydawane przez Wydział Oceanografii i Geografii Uniwersytetu Gdańskiego we współpracy z Wydawnictwem DeGruyter.

Pismo jest nieocenionym źródłem informacji na temat aktualnego stanu wiedzy w dziedzinach nauki związanych zarówno z oceanologią jak i hydrobiologią. Dzięki temu połączeniu i możliwości podejmowania szeroko rozumianych zagadnień hydrobiologicznych zarówno wód słodkich jak i morskich znajduje swoją naukową niszę na rynku i przyciąga nowych, cenionych autorów. Współpracuje z najlepszymi autorami z całego świata – naukowcami i ekspertami.

Kwartalnik jest dostępny w znanych, naukowych bazach danych, takich jak CAS, BIOBASE, GEOBASE, Index Copernicus, ISI Master Journals List, Science Citation Index Expanded, Journal Citation Reports/Science Edition, SCOPUS, Zoological Records, BazTech. Naukowcy, którzy w nim publikują, mogą zdobywać punkty w zakresie standaryzowanych wskaźników, na przykład Impact Factor (0,867), Scientific Journal Rankings (o,416) czy Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego (15).

Pismo istnieje nieprzerwanie od 1971 roku. Początkowo wydawany był nieregularnie, jedynie w języku polskim, jako „Studia i Materiały Oceanologiczne”, przez Komitet Badań Morza Polskiej Akademii Nauk, a po nawiązaniu współpracy z Instytutem Oceanografii Uniwersytetu Gdańskiego, od roku 1991, kwartalnik publikowany jest w języku angielskim. Pierwszym redaktorem naczelnym był prof. dr hab. Krzysztof Korzeniewski, później stanowisko to objęła prof. dr hab. Halina Piekarek-Jankowska. Obecnie redaktorem naczelnym Kwartalnika jest prof. dr hab. Marcin Pliński.

Począwszy od 2012 roku, Redakcja „Oceanological and Hydrobiological Studies” przyznaje dwie coroczne nagrody dla najlepszych prac opublikowanych na łamach czasopisma (prace wybierane są spośród opublikowanych w poprzednim roku kalendarzowym). Są to dwie oddzielne nagrody: im. dra inż. Tomasza Jóźwiaka oraz im. dra inż. Jerzego Masłowskiego. Wysokość każdej z nagród wynosi 5000 złotych. Obie nagrody zostały ufundowane przez rodziny przedwcześnie zmarłych naukowców, związanych z badaniami Morza Bałtyckiego, jako wyróżnienie dla najlepszych prac, opublikowanych na łamach „Oceanological and Hydrobiological Studies”, poruszających swoją tematyką aspekty ochrony ekosystemów wodnych, których wyniki mogą mieć istotny wpływ na działalność, bezpośrednio związaną z ochroną stanu i zasobów środowiska. Nagrody przyznaje pięcioosobowa Kapituła, składająca się z autorytetów naukowych związanych z badaniami Morza Bałtyckiego.

Nagroda im. dra inż. Tomasza Jóźwiaka przyznawana jest autorom najlepszego artykułu dotyczącego ochrony środowiska Morza Bałtyckiego.  Patron nagrody, dr inż. Tomasz Jóźwiak był pracownikiem naukowym Uniwersytetu Gdańskiego i specjalizował się w badaniach ochrony środowiska morskiego.

Nagroda im. dra inż. Jerzego Masłowskiego przyznawana jest autorom najlepszego artykułu dotyczącego biologii Morza Bałtyckiego. Patron nagrody, dr inż. Jerzy Masłowski, był pracownikiem naukowym Zachodniopomorskiego Uniwersytetu w Szczecinie, specjalizował się w badaniach bentosu Zatoki Pomorskiej.

Nagrodę im. dra inż. Tomasza Jóźwiaka za najlepszy artykuł poświęcony problematyce ochrony środowiska Morza Bałtyckiego, w roku 2015 otrzymała praca: „Factors determining the accumulation of pentachlorophenol - a precursor of dioxins in bottom sediments of the Gulf of Gdańsk (Baltic Sea)” autorstwa Marty Kobusińskiej, Marii Skauradszun, Elżbiety Niemirycz. Nagrodę im. dra inż. Jerzego Masłowskiego za najlepszy artykuł poświęcony zagadnieniom biologii Morza Bałtyckiego, którą w roku 2015 otrzymała praca Modification in the nest guarding strategy - one of the reasons of the round goby (Neogobius melanostomus) invasion success in the Gulf of Gdańsk?” autorstwa Mariusza Sapoty, Piotra Bałazego i Zuzanny Mirny.

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Maciej Goniszewski
Treść wprowadzona przez: Maciej Goniszewski
Ostatnia modyfikacja: 
poniedziałek, 9 marca 2015 roku, 14:36