fbpx Pomyśleć Szkołę Inaczej | MORS - Mega Otwarte Radio Studenckie
-A A +A

Pomyśleć Szkołę Inaczej

Autobus szkolny Fot. FreeimagesZakład Dydaktyki Wydziału Nauk Społecznych UG organizuje 25 i 26 września konferencję pod tytułem „Pomyśleć Szkołę Inaczej//(Re)Thinking School”. Wydarzenie podczas którego przewidziane są debata, warsztaty i seminaria pomyślane jest jako element szerszego kręgu działań zmierzających do odnowy szkoły.

Ciągle zmagamy się z dominacją transmisyjnego modelu szkoły, opartego na autorytarnych i hierarchicznych relacjach, braku zaufania oraz na behawiorystycznym modelu ludzkiej psychiczności, który wpisuje się w ekonomiczne ramy myślenia o kształceniu jako o procesie skutecznej i wydajnej produkcji założonych a priori efektów. Wobec tego uznaliśmy, że trzeba podjąć próbę pomyślenia szkoły inaczej. Naturalnie takie próby były podejmowane już wcześniej, jednak ciągle widmo autorytarnej i transmisyjnej edukacji powraca, dostosowując się do coraz to nowych ideologicznych i kulturowych kontekstów. Biorąc zatem pod uwagę te propozycje, do tej pory przeciwstawiane dominującemu modelowi myślenia o szkole (czyli tak zwane „edukacyjne alternatywy”), chcemy zaproponować dwudniowy początek myślowej pracy nad szkołą, która zmierzałaby ku odnowieniu szkolnej edukacji.

Wydarzenie to jest pomyślane jako element szerszego kręgu działań zmierzających do odnowy szkoły. Idea tego spotkania narodziła się w dialogu ludzi zaangażowanych w życie szkoły z różnych perspektyw: nauczycieli, rodziców, dyrektorów szkół, urzędników oświatowych, organy prowadzące, badaczy edukacji, przyszłych nauczycieli i organizacji pozarządowych. Z dyskusji tych aktorów życia szkolnego wyłoniła się istota propozycji, którą Państwu składamy oraz przekonanie, że odnowę szkoły należy zacząć od zmiany myślenia o niej.

Przede wszystkim chodzi nam o spotkanie wielu osób, które – nie znając się nawzajem – działają na rzecz edukacji szkolnej. Chcemy zatem stworzyć okazję do wzajemnego poznania oraz do zawiązania się zrębów możliwie szerokiego, czynnego i wspierającego się społecznego środowiska oświatowego. Planujemy w tym celu różne aktywności sieciujące uczestników konferencji.

Chcielibyśmy także, aby tworząc takie środowisko wypracować możliwie wspólną i otwartą wizję szkoły, na rzecz której zdecydujemy się współpracować. Dlatego zasadniczym celem tego wydarzenia będzie wypracowanie dokumentu – mapy podręcznej – wskazującej zasadnicze pola problemowe / wymiary funkcjonowania szkoły oraz propozycje ich organizacji, czy konceptualizacji, które mogłyby przyczynić się do odnowienia szkoły.

Idzie o odpowiedzi na pytania: Co jest dzisiaj sprawą kluczową w pytaniu o szkołę? Na czym polegać miałaby istota zmiany szkoły / jej odnowienia? Jaki jest sens istnienia szkoły? Po co nam szkoła? Jakiej szkoły chcemy? Jak zabierać się do jej zmiany? Jak organizować zmianę szkoły? Czym dla nas jest szkoła? Co to znaczy „dobra szkoła”? Co to znaczy „dobra edukacja”?

Nasza dwudniowa praca będzie się odbywać w różnych formach.

Wykłady pięciu zaproszonych mówców mają na celu wprowadzenie inspirujących, niespotykanych szerzej, nowych wątków w myśleniu o szkole, które mają potencjał do przebudowy naszego o niej wyobrażenia. Swój udział potwierdzili: Ingeborg Müller-Hohagen, dr Joris Vlieghe, prof. Joanna Rutkowiak, prof. Dorota Klus-Stańska, dr hab. Piotr Laskowski.

Debata o sensie istnienia szkoły ma na celu zderzenie ze sobą różnych perspektyw oglądu szkoły, rozpoznanie jej wielowymiarowości i złożoności, ale także próbę budowania pomostów pomiędzy tymi różnicami i dogadywania się co do pryncypiów.

Forum Dobrych Praktyk – to specjalny czas, w którym oprócz zaproszonych prezentacji wszyscy chętni uczestnicy Konferencji będą mogli zaprezentować w dowolnej formie (plakat, prezentacja multimedialna, film, wystąpienie ustne etc.) jak zmienili, bądź zmieniają szkołę na lepsze.

Warsztaty mają na celu doświadczenie możliwości kierunków zmiany edukacji szkolnej, ale i barier w jej rozwoju.

Seminaria mają na celu eksplikację wszystkich doświadczeń zebranych podczas wykładów, dyskusji i warsztatów w obszarze danego wątku myślenia o szkole i zebranie ich w spójne stanowisko uczestników, lub protokół rozbieżności w tej sprawie. Każdy uczestnik może wybrać grupy warsztatowe i seminaryjne, w których będzie chciał uczestniczyć.

Całość planowanego wydarzenia kończyć się będzie plenarnym podsumowaniem, podczas którego będziemy próbowali wypracować zręby dokumentu / mapy podręcznej odnowienia szkoły. Planujemy prace nad tym dokumentem ukończyć drogą korespondencji mailowej z uczestnikami konferencji.

Efektem konferencji chcemy uczynić także książkę zbierającą wystąpienia mówców, doświadczenia i refleksje uczestników (o których pisemne sformułowanie będziemy prosić ex post) oraz wypracowane porozumienie, które ponadto ma stać się podstawą do dalszej pracy badawczej i polityczno-społecznej.

 

Więcej informacji na stronie: http://pomyslecszkoleinaczej.blogspot.com/

 

 

Prof. UG, dr hab. Teresa Bauman
Kierownik Zakładu Dydaktyki
Instytut Pedagogiki Uniwersytetu Gdańskiego

Fot. Freeimages

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Maciej Goniszewski
Treść wprowadzona przez: Maciej Goniszewski
Ostatnia modyfikacja: 
środa, 26 sierpnia 2015 roku, 9:50