fbpx Rola potwierdzania uprzednich efektów uczenia się w szkolnictwie wyższym | MORS - Mega Otwarte Radio Studenckie
-A A +A

Rola potwierdzania uprzednich efektów uczenia się w szkolnictwie wyższym

Studenckie birety Fot. FreeimagesW imieniu organizatorów zapraszam na Międzynarodową Konferencję Naukową pt.: Rola potwierdzania uprzednich efektów uczenia się w szkolnictwie wyższym. Temat konferencji dotyczy nowej w polskiej szkolnictwie wyższym możliwości podejmowania studiów w ramach których zaliczane będą dotychczasowe doświadczenia zawodowe zdobyte poza formalna edukacją. Swoimi doświadczeniami w tym zakresie podzielą się uczelnie wyższe z Polski i zagranicy – Wielkiej Brytanii i Portugalii.

Tytuł konferencji – Rola potwierdzania uprzednich efektów uczenia się w szkolnictwie wyższym w Polsce, Wielkiej Brytanii i Portugalii

Czas – 4 września 2015 roku, początek konferencji o godz. 10.00

Miejsce Uniwersytet Gdański, Wydział Nauk Społecznych, Instytut Pedagogiki, Gdańsk, ulica Bażyńskiego 4 , sala S-211 (parter)

Organizator – Instytut Pedagogiki Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego

Konferencja odbywa się w w ramach programu ERASMUS+, projekt: Promoting LLL in HE by implementing innovative practices in RPL( EDUPRO) oraz serii konferencji Uniwersytetu Gdańskiego: Rozwój Edukacji Akademickiej (REA):  XII Konferencja z cyklu REA.

Znowelizowana ustawa Prawo o szkolnictwie wyższym stwarza szereg wyzwań w odniesieniu do potwierdzania przez polskie uczelnie efektów uczenia się poza edukacją formalną. W tej perspektywie podczas konferencji dyskutowane będą uczelniane rozwiązania funkcjonujące w uniwersytetach: Warwick (Wielka Brytania) i Algarve (Portugalia). Stanowią one przedmiot badawczych analiz, realizowanych w ramach projektu Promocja uczenia się przez całe życie w szkołach wyższych przez wdrożenie innowacyjnych praktyk w zakresie uznawalności efektów uczenia się uzyskanych poza edukacją formalną (EDUPRO), finansowanego w latach 2014-2016 z programu ERASMUS+. Dyskusja toczyć się będzie w świetle bogatych w tym zakresie doświadczeń szkolnictwa wyższego Wielkiej Brytanii i Portugalii, a także polskich uczelni pioniersko praktykujących potwierdzanie osiągnięć spoza uczelni i wypracowujących interesujące rozwiązania w tym zakresie.

Uczestnikami konferencji będą przedstawiciele władz uczelni, nauczyciele akademiccy, pracownicy administracji uczelni i inne osoby zainteresowane sprawami dotyczącymi idei uczenia się przez całe życia, podejmowanej przez polskie szkolnictwo wyższe, w szczególności rozwojem  systemów potwierdzania przez uczelnie osiągnięć zdobytych poza edukacją formalną.

Program konferencji:

9:00 – 10:00

Rejestracja uczestników

10:00 – 10:30

Powitanie

Prorektor Uniwersytetu Gdańskiego, Anna Machnikowska

Dziekan Wydziału Nauk Społecznych, Beata Pastwa - Wojciechowska

Dyrektor Instytutu Pedagogiki, Sławomira Sadowska

Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska, Piotr Kowalczuk

Koordynator Projektu EDUPRO , Ewa Kurantowicz

10:30 – 12:30

Pierwsza sesja plenarna

Przewodnicząca: Maria Mendel, Uniwersytet Gdański

 • Ewa Chmielecka, lider projektu: Szkoły wyższe w roli integratora uczenia się przez całe życie; Instytut Badań Edukacyjnych, Szkoła Główna Handlowa, Warszawa:

W stronę osiągania statusu uczelni uczących przez całe życie w Polsce

 • Agata Wroczyńska, UniwersytetWarszawski:

Uniwersytet Warszawski jako uczelnia ucząca przez całe życie

 • Dorota Piotrowska, Politechnika Łódzka, Łódź:

Zawodowa szkoła wyższa w Polsce jako integrator uczenia się przez całe życie

 • Andrzej Kraśniewski, Politechnika Warszawska, Warszawa:

Politechnika Warszawska w roli integratora uczenia się przez całe życie

 • Justyna Osuch,Zachodniopomorska Szkoła Biznesu w Szczecinie, Szczecin:

Niepubliczna szkoła wyższa w Polsce jako integrator uczenia się przez całe życie

Dyskusja

12:30 – 13:30

Przerwa obiadowa

13:30 – 14:30

Druga sesja plenarna

Przewodniczący: Andrzej Kraśniewski, Politechnika Warszawska

 • Barbara Merrill i Will Curtis, University of Warwick:

30 lat Centrum Uczenia się Przez Całe Życie na Uniwersytecie Warwick. Co wynosimy z tej lekcji?(wystąpienie w języku angielskim; streszczenie w języku polskim)

 • Antonio Fragoso, AlgarveUniversity:

Potwierdzanie uprzednich osiągnięć w portugalskim szkolnictwie wyższym: wkład do budowania elastyczności(wystąpienie w języku angielskim; streszczenie w języku polskim)

Dyskusja

14.30 – 15.30

Dyskusja przy “okrągłym stole”-sesja pierwsza

Potwierdzanie efektów uprzedniego uczenia się (Recognition of Prior Learning) w uczelniach uczących przez całe życie. Perspektywa międzynarodowa: Portugalia, Wielka Brytania, Polska

Moderacja: Ewa Chmielecka, Szkoła Główna Handlowa, Warszawa

Wprowadzenie: zespół projektu EDUPRO:

 • Portugalia, Faro: Antonio Fragoso, Joaquim Matias Pastagal do Arco (wystąpienia w języku angielskim; streszczenia w języku polskim)
 • Polska, Wrocław: . Ewa Kurantowicz, Adrianna Nizińska, Anna Bilon
 • Wielka Brytania,  Warwick: Barbara Merrill, Will Curtis, Steve Gascoigne (wystąpienia w języku angielskim; streszczenia w języku polskim)
 • Polska, Gdańsk: Maria Mendel, Ryta Suska-Wrobel, Marcin Zieliński

15.30 – 15.45

Przerwa kawowa

15:45 – 17.00

Dyskusja przy “okrągłym stole” -sesja druga

Potwierdzanie efektów uprzedniego uczenia się w uczelniach uczących przez całe życie.

 Jak to robić w Polsce?

Moderacja: Dorota Piotrowska, Politechnika Łódzka

Wprowadzenie: polscy uczestnicy konferencji, w odpowiedzi na zaproszenie organizatorów konferencji dzielący się swoimi doświadczeniami dotyczącymi osiągania przez ich uczelnie statusu uczelni uczącej przez całe życie, w szczególności potwierdzania efektów uprzedniego uczenia się.

17.00– 18.00

Koncert muzyki instrumentalnej

18.00

Zamknięcie konferencjii

 

 

dr Beata Czechowska-Derkacz
rzecznik prasowy Uniwersytetu Gdańskiego

Fot. Freeimages

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Maciej Goniszewski
Treść wprowadzona przez: Maciej Goniszewski
Ostatnia modyfikacja: 
środa, 26 sierpnia 2015 roku, 13:19