fbpx Pierwszy numer Wszechnicy Prawniczej | MORS - Mega Otwarte Radio Studenckie
-A A +A

Pierwszy numer Wszechnicy Prawniczej

Okładka Wszechnicy PrawniczejNakładem Wydawnictwa Uniwersytetu Gdańskiego ukazał się pierwszy numer czasopisma naukowego „Wszechnica Prawnicza“, którego motywem przewodnim były szeroko rozumiane zagadnienia prawnomorskie, co dało wyraz podtytułowi wydania – „In Mari Via Tua“.

W niniejszym wydaniu czasopisma podjęto próby omówienia różnego rodzaju zagadnień związanych z prawem morskim, poczynając od analizy pozycji podmiotu kluczowego w tego rodzaju stosunkach – armatora, występującego w roli przedsiębiorcy. Równie ciekawą rozprawę stanowi prawna analiza pogrzebu morskiego w obowiązującym porządku prawnym. Dopełnieniem podjętej tematyki staje się omówienie występującej w polskim prawie morskim instytucji podatku tonażowego. Prawnomorskie zagadnienia nie wyczerpują jednak pierwszego numeru „Wszechnicy Prawniczej“, bowiem znaleźć tu można również artykuły poruszające odmienne materie, wśród których wymienić należy prace z zakresu prawa karnego, prawa finansowego oraz prawa europejskiego.

Zainteresowanie czasopismem wyrazili Minister Sprawiedliwości Cezary Grabarczyk i Prokurator Generalny Andrzej Seremet, którzy objęli numer pierwszy patronatem honorowym, a także Sekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości RP Jerzy Kozdroń, który napisał „Słowo Wstępne“.

Komitet Redakcyjny, w skład którego wchodzą: redaktor naczelny mgr Damian Jagusz, mgr Marta Cyrklaff, mgr Michał Kowalski oraz pracownicy naukowi Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego – dr Piotr Kitowski oraz mgr Krystyna Warylewska, zaprasza do lektury i prosi o życzliwe przyjęcie „Wszechnicy Prawniczej“.

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Maciej Goniszewski
Treść wprowadzona przez: Maciej Goniszewski
Ostatnia modyfikacja: 
czwartek, 27 sierpnia 2015 roku, 12:15