fbpx Humanistyczne konferencje na inaugurację roku akademickiego | MORS - Mega Otwarte Radio Studenckie
-A A +A

Humanistyczne konferencje na inaugurację roku akademickiego

Plakat Paralelnych Międzynarodowych Konferencji NaukowychInauguracja roku akademickiego 2015/2016 połączona z otwarciem nowego budynku Wydziału Filologicznego na kampusie Uniwersytetu Gdańskiego stwarza dobrą okazję do podjęcia dyskusji nad kondycją uniwersytetu we współczesnym świecie oraz przyszłością humanistów, humanistyki i kursów kreatywnego pisania. Jednym z punktów programu planowanego na 2 października będzie rozpoczęcie obrad Paralelnych Międzynarodowych Konferencji Naukowych. Otwarcie budynku oraz konferencji uświetni wystawa książki literackiej i artystycznej, jak również wernisaż prac plastycznych Stefana Chwina.

 

Tematy konferencji:

Literaturoznawca literatem/ Artystyczne kreacje profesorów humanistyki

(język: polski, angielski)

Polskie Wydziały Humanistyczne – z Wydziałem Filologicznym Uniwersytetu Gdańskiego na czele – stanowią swoistą ‘przystań’ dla poetów i prozaików, których dorobek artystyczny często pozostaje w cieniu ich statusu akademickiego. Wychodząc z założenia, że środowisko akademickie ma znaczący wpływ na kształt artystyczny utworów publikowanych przez pracowników naukowych, chcielibyśmy w ramach konferencji stworzyć płaszczyznę do dyskusji nad współzależnościami między różnego rodzaju działalnością akademicką i artystyczną polskich i zagranicznych profesorów humanistyki.

‘Obrazki z Zakładu’: Medializacja akademii na przestrzeni wieków

(język: angielski)

Naukowcy i instytucje szkolnictwa wyższego nie od dziś przyciągają uwagę pisarzy i filmowców; wyidealizowany lub ostro satyryczny obraz środowiska akademickiego obecny w literaturze i kulturze poprzednich epok stanowi dogodny punkt wyjścia dla twórców literatury i filmu XX i XXI wieku. W ostatnich dekadach ubiegłego wieku akademicy, a zwłaszcza profesorowie humanistyki, zmuszeni byli na nowo określić pełnioną przez siebie rolę poprzez stworzenie bardziej ‘elastycznego’ podejścia do nauczania i pracy badawczej, co nie tylko zaowocowało zmianą ich statusu społecznego, lecz także stało się przyczynkiem do debaty na temat roli uniwersytetu prowadzonej zarówno w środowisku akademickim, jak i mediach. Celem konferencji jest omówienie i porównanie reprezentacji Uniwersytetu ukazanego jako bastion ‘intelektualnie Innego’ w literaturze, filmie, środkach masowego przekazu i nowych mediach.

Udział w konferencji zgłosiło 75 badaczy z 32 uniwersytetów polskich i zagranicznych. Podczas konferencji odbywać się będą spotkania autorskie z profesorami-literatami z zagranicy oraz Instytutu Anglistyki UG.

Komitet organizacyjny:

Główny organizator: prof. UG dr hab. Ludmiła Gruszewska Blaim

Współorganizatorzy: prof. UG dr hab. Marta Koval, dr Wojciech Klepuszewski (Politechnika Koszalińska)

Sekretarze: mgr Maja Wojdyło (UG), dr Marta J. Łysik (Uniwersytet Wrocławski)

 

dr Anna Malcer-Zakrzacka

Plakat Paralelnych Międzynarodowych Konferencji Naukowych
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Maciej Goniszewski
Treść wprowadzona przez: Maciej Goniszewski
Ostatnia modyfikacja: 
środa, 23 września 2015 roku, 14:34