fbpx Cudzoziemcy w Polsce łatwiej potwierdzą swoje wykształcenie | MORS - Mega Otwarte Radio Studenckie
-A A +A

Cudzoziemcy w Polsce łatwiej potwierdzą swoje wykształcenie

Wręczenie dyplomów chińskim studentom UGCudzoziemcom będzie łatwiej nostryfikować dyplom lub kontynuować studia w Polsce. MNiSW przygotowało rozporządzenie w tej sprawie.

Dziś zostało opublikowane nowe Rozporządzenie w sprawie nostryfikacji dyplomów ukończenia studiów wyższych uzyskanych za granicą oraz w sprawie potwierdzenia ukończenia studiów wyższych na określonym poziomie kształcenia. Dzięki niemu osoby nie posiadające dokumentów ukończenia studiów będą mogły na podstawie innych zaświadczeń przedstawić uczelni uzyskane przez siebie kompetencje. Uczelnia będzie mogła uznać za taki dokument np. indeks.

Rozporządzenie wychodzi naprzeciw potrzebom osób, które utraciły lub nie miały możliwości uzyskania oficjalnego dokumentu potwierdzającego wykształcenie wyższe, a w związku z sytuacją polityczną w kraju swojego pochodzenia nie mogą takiego dokumentu zdobyć.

Prawo do wydawania takich poświadczeń będą miały jednostki prowadzące kształcenie w odpowiedniej dziedzinie. Uczelnie będą przeprowadzać postępowanie na podstawie wszelkich dokumentów przedstawionych przez zainteresowane osoby. Dokumenty te mogą potwierdzać wyniki poszczególnych etapów kształcenia, uzyskane kwalifikacje lub uprawnienia zawodowe czy odbyte praktyki zawodowe lub zatrudnienie. W przypadku stwierdzenia różnic w programach studiów lub niemożliwości określenia poziomu kształcenia, uczelnia będzie mogła przeprowadzić odpowiednie egzaminy.

Już teraz, zgodnie z ustawą Prawo o szkolnictwie wyższym, na takich samych zasadach jak Polacy studiować w naszym kraju mogą m.in. cudzoziemcy posiadający status uchodźcy lub korzystający z ochrony czasowej na terytorium RP.

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Maciej Goniszewski
Treść wprowadzona przez: Maciej Goniszewski
Ostatnia modyfikacja: 
czwartek, 24 września 2015 roku, 15:07