fbpx Losy polskich artystów po 1939 roku w ZSRR | MORS - Mega Otwarte Radio Studenckie
-A A +A

Losy polskich artystów po 1939 roku w ZSRR

Ślady na śniegowym pustkowiu Fot. FreeimagesWykład prof. UG, dr hab. Marceliny Grabskiej z Uniwersytetu Gdańskiego pt. Losy polskich artystów po 1939 roku w ZSRR versus „... my zhdiom vas vo Lvovie” to kolejne z cyklu popularnonaukowych spotkań z wybitnymi postaciami polskiej nauki w Kawiarni Naukowej. Organizatorzy: Rada Rektorów Województwa Pomorskiego, Centrum Informatyczne Trójmiejskiej Akademickiej Sieci Komputerowej oraz Hotel Rezydent zapraszają do hotelu 29 października (czwartek), o godz. 18:00.

We wrześniu 1939 wielu artystów scen warszawskich, głównie pochodzenia żydowskiego, opuściło Warszawę i, jak podają źródła rosyjskie, „wyemigrowało” do Związku Radzieckiego, czyli do Lwowa. Tam też powstał znakomity zespół „Lwowski Tea Jazz Henryka Warsa". W skład zespołu wchodzili między innymi: Eugeniusz Bodo, Irena Renata Jarosewicz (później Anders), Albert Garris („Każdemu wolno kochać”, „Piosenka o mojej Warszawie") Gwidon Borucki (później pierwszy wykonawca „Czerwonych maków na Monte Cassino") i inni. Już w lecie 1940 roku przyjazd tego zespołu stał się znaczącym wydarzeniem estradowo-muzycznym Moskwy. Koncertowali na scenach Odessy, Kijowa, Kurska, Moskwy, Leningradu i innych miast ZSRR. Artyści polscy byli niezwykle popularni w ZSRR, a władza niezwykle im sprzyjała. Do czasu...

Na naszym spotkaniu posłuchamy artystów w piosenkach z rosyjskimi tekstami, a także prześledzimy ich losy.

Profesor Marcelina Grabska od początku swojej kariery naukowej jest związana z Uniwersytetem Gdańskim, w którym przeszła niemal wszystkie jej etapy - magisterium (1971), doktorat (1981), habilitacja (1994). Tutaj też uzyskała wszystkie stanowiska - od asystenta (1975) po profesora nadzwyczajnego (2001). Profesor Grabska położyła wielkie zasługi dla rozwoju gdańskiej rusycystyki. Jest cenioną w kraju i za granicą lingwistką, metodykiem, specjalistką w dziedzinie akwizycji i dydaktyki języków obcych, pragmatyki komunikacyjnej, psycholingwistyki, językoznawstwa porównawczego.

Dydaktyczną pasją pani profesor jest infotechnologia - od lat wdraża ona podstawy informatyki dla humanistów. Wiedzę swą krzewi nie tylko wśród studentów, lecz także wśród kadry naukowej.

Na dorobek naukowy prof. Marceliny Grabskiej składają się liczne publikacje, w tym znana szerokim zagranicznym kręgom glottodydaktyków i psycholingwistów monografia Porównawczo-asocjacyjny kontekst rosyjskiego słownika potencjalnego Polaków (Gdańsk 1996), podręczniki, redakcje naukowe monografii wieloautorskich i serii monograficznych, leksykografie, audiowizualne materiały dydaktyczne (e-biblioteka), artykuły naukowe i rozdziały książek (większość w języku rosyjskim).

Profesor Grabska jest członkiem Charkowskiego Towarzystwa Leksykograficznego, Rady Kościerskiej Fundacji Nauki i Kultury, przewodniczącą Komitetu Redakcyjnego "Z Ziemi Kościerskiej. Zeszyty Regionalne", członkiem zespołu redakcyjnego rosyjskiego almanachu Wybrzeże. Kulturowe i edukacyjne relacje rosyjsko-polskie, przewodniczą Rady Naukowej rocznika "Studia Rosssica Gedanensia".

Za osiągnięcia naukowe i dydaktyczne prof. Marcelina Grabska czterokrotnie otrzymała Nagrodę Rektora Uniwersytetu Gdańskiego - II stopnia (1976, 1982, 1997, 2010) oraz Zespołową Nagrodę Naukową Rektora UG I stopnia za książkę "Słowa, słowa, słowa " ... w komunikacji językowej III (Gdańsk 2011). Została odznaczona Złotym Krzyżem Zasługi (1991), a za szczególne zasługi dla oświaty i wychowania - Medalem Komisji Edukacji Narodowej (2003). Profesor Marcelinę Grabską uhonorowano także Medalem Instytutu Języka Rosyjskiego im. Aleksandra Puszkina w Moskwie (1994) oraz Medalem Uniwersytetu Gdańskiego Doctrinae Sapientiare Honestati (2015).

Wstęp do Kawiarni Naukowej jest wolny.

Patroni medialni Bałtyckiego Festiwalu Nauki:

  • Radio Gdańsk
  • Gazeta Wyborcza Trójmiasto
  • Portal Regionalny trojmiasto.pl
  • Portal Województwa Pomorskiego Pomorskie.eu

Patronaty mediów akademickich:

  • Naukowa Interaktywna Telewizja HD - CI TASK
  • Radio MORS.

dr Tadeusz Zaleski
pełnomocnik Rady Rektorów Województwa Pomorskiego
ds. festiwalu nauki
Fot. Freeimages

 

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Maciej Goniszewski
Treść wprowadzona przez: Maciej Goniszewski
Ostatnia modyfikacja: 
wtorek, 20 października 2015 roku, 15:09