Wpływ uwarunkowań kulturowych na prawo karne | MORS - Mega Otwarte Radio Studenckie

-A A +A

Wpływ uwarunkowań kulturowych na prawo karne

Baner konferencjiKoło Naukowe Prawa Karnego UG oraz Studenckie Koło Naukowe Prawa Karnego UMK zapraszają na Ogólnopolską Konferencję Studencko-Doktorancką pt. „Wpływ uwarunkowań kulturowych na prawo karne”, która odbędzie się 19 maja 2017 r., na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego.

Wpływ zróżnicowań kulturowych społeczeństw na prawo karne bez wątpienia staje się zjawiskiem zyskującym coraz większą uwagę wśród badaczy. Organizatorzy poprzez niniejszą konferencję pragną wpisać się w ten nurt. Jej tematyka koncentruje się wokół zagadnień społeczno-kulturowych uwarunkowań prawa karnego, w tym reakcji na przestępstwo, oraz etiologii i fenomenologii przestępczości. Stąd też organizatorzy zachęcają do zgłaszania wystąpień wpisujących się w następujące obszary badawcze:

- przestępstwa motywowane kulturowo,

- Cultural defence a wyłączenie lub złagodzenie odpowiedzialności karnej,

- reakcja na przestępstwo a kultura,

- procesowa problematyka obrony przez kulturę oraz kulturowe przeobrażenia w procesie karnym.

Konferencję rozpocznie panel ekspertów, podczas którego prelegenci skupią się na zagadnieniu tzw. obrony przez kulturę.

Zainteresowanych uczestnictwem czynnym zapraszamy do przesyłania abstraktów (maksymalnie 300 słów) wraz z formularzem zgłoszeniowym na adres: knpkugkonferencja@gmail.com. Na zgłoszenia czekamy do 30 kwietnia. Listę zakwalifikowanych do uczestnictwa w konferencji przedstawimy 3 maja. Dla uczestników czynnych przewidujemy opłatę w wysokości 50 zł (obejmuje ona materiały konferencyjne, certyfikaty, przerwy kawowe). Organizatorzy nie zapewniają noclegu.

Przewidziany czas na wystąpienie: 15 minut.

Uczestnictwo bierne nie jest obwarowane żadnymi warunkami. Należy je zgłosić do dnia 17 maja, na adres: knpkugkonferencja@gmail.com, w treści podając imię, nazwisko, nazwę uczelni, kierunek oraz rok studiów. Nie ma przeszkód, aby w konferencji uczestniczyły osoby niebędące studentami. W takim przypadku prosimy o podanie afiliacji.

Więcej informacji.

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Maciej Goniszewski
Treść wprowadzona przez: Maciej Goniszewski
Ostatnia modyfikacja: 
czwartek, 13 kwietnia 2017 roku, 12:43