Konferencja Regionalna 2017 - Zbiorowe prawo zatrudnienia | MORS - Mega Otwarte Radio Studenckie

-A A +A

Konferencja Regionalna 2017 - Zbiorowe prawo zatrudnienia

fot. materiały promocyjneW dniach 12-14 czerwca odbędzie się Konferencja Regionalna, której temat brzmi “Zbiorowe prawo zatrudnienia”. Opłata konferencyjna  wynosi 500 zł (nr konta: 59 1240 1271 1111 0010 4368 2415 z dopiskiem K607 - ewentualnie można podać jeszcze tytuł konferencji). Osoby zainteresowane noclegiem mogą skorzystać z pokoi gościnnych WPiA UG. Pokoje znajdują się w wydzielonej części nowego gmachu Wydziału PiA w kompleksie budynków uniwersyteckich - Wydz. Humanistycznego oraz Matematyki, Fizyki i Informatyki, PiA, Rektoratu. Wymagana wcześniejsza rezerwacja. Klucze będą przygotowane do odbioru w portierni WPiA. Wejście po godz. 22 od strony biblioteki (domofon przy bramie).

Dzień I – 12 czerwca, Wydział Prawa i Administracji, UG, Gdańsk-Oliwa, ul. Bażyńskiego 6

Godz. 10.00 – 13.00 Sesja I 

Godz. 10.00 – 12.00 Referaty (po 20 minut)

 • Prof. Ł. Pisarczyk, prof. M. Skąpski, prof. J. Stelina: „W stronę zbiorowego prawa pracy – wybrane problemy w projekcie kodeksu zbiorowego prawa pracy”.
 • Prof. L. Florek: Zakres podmiotowy wolności związkowej”
 • Prof. Z. Hajn: Związki zawodowe po wyroku Trybunału Konstytucyjnego w sprawie K 1/13”
 • Prof. T. Duraj: Prawo koalicji osób pracujących na własny rachunek”
 • Prof. B. Cudowski, mgr K. Sakowska: Strony porozumień zbiorowych”
 • Prof. I. Sierocka: Rokowania zbiorowe w celu zawarcia międzyzakładowej umowy emerytalnej”

Godz. 12.00-13.00 Dyskusja

Godz. 13.00 – 14.00 Lunch

Godz. 14 – 16.45 Sesja II

Godz. 14.00 – 16.00 Referaty (po 15 minut)

 • dr P. Grzebyk: Pojęcie pracownika w prawie międzynarodowym - implikacje dla zbiorowego prawa pracy w Polsce”
 • dr W. Witoszko: Prawa związkowe funkcjonariuszy służb mundurowych - wybrane problemy”
 • dr D. Skupień: „Bierne i czynne prawo wyborcze do ponadnarodowych organów przedstawicielskich pracowników - potrzeba reformy?
 • dr M. Raczkowski: Rola umowy zbiorowej w zatrudnieniu cywilnoprawnym”
 • dr P. Nowik: Kilka uwag na temat pojęcia „zbiorowe prawo zatrudnienia’"
 • mgr N. Potocka-Sionek: Zakres podmiotowy wolności związkowej w Niemczech”
 • dr M. Kurzynoga: Ochrona przedstawicieli związkowych osób pracujących”
 • mgr M. Brodecki: Porozumienie i regulamin w sprawie zwolnień grupowych”
 • dr B. Rutkowska: „Przedstawicielstwo osób zatrudnionych - uwagi de lege lata i de lege ferenda (przyczynek do dyskusji)”

Godz. 16.00 – 16.45 Dyskusja

Godz. 17.00 – Przejazd autokarem do portu w Gdyni i zakwaterowanie na promie

Godz. 19.00 – Wypłynięcie promu z portu

Godz. 19 – 20.00 – Kolacja na promie (z przyczyn logistycznych nie jest planowana uroczysta kolacja)

Godz. 20.00 – 22.00 Sesja III – dyskusja

Dzień II – 13 czerwca 2017 r. – program turystyczny

Dzień III – 14 czerwca 2017 r. przypłynięcie o godz. 7.30 do portu w Gdyni i przejazd autokarem pod Wydział Prawa i Administracji UG

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Maciej Goniszewski
Treść wprowadzona przez: Maciej Goniszewski
Ostatnia modyfikacja: 
środa, 7 czerwca 2017 roku, 23:06