Club of Gdańsk - spotkanie polskich i rosyjskich młodych liderów | MORS - Mega Otwarte Radio Studenckie

-A A +A

Club of Gdańsk - spotkanie polskich i rosyjskich młodych liderów

fot. Adam Przewoski/ UnsplashCentrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia wraz z Miastem Gdańsk ogłasza nabór na piątą edycję „Club of Gdańsk - spotkania polskich i rosyjskich młodych liderów”. Odbędzie się ono w dniach 7-10 września 2017r.

„Club of Gdańsk” jest cyklicznym spotkaniem młodych i dynamicznych osób z Polski i Rosji, aktywnie uczestniczących w życiu publicznym na szczeblu krajowym, regionalnym i lokalnym. Celem tej inicjatywy jest stworzenie sieci młodych liderów, chętnych do budowania nowych i poprawę istniejących kontaktów między lokalnymi społecznościami obu sąsiadujących ze sobą krajów.

PROGRAM: seminarium z protokołu dyplomatycznego z Adamem Jarczyńskim; szkolenie z negocjacji i wystąpień publicznych (podstawowe aspekty teorii negocjacji oraz jej techniki: Anchoring, Framing, Reflecting, Active Listening) z byłym ambasadorem Wielkiej Brytanii, Charlesem Crawfordem.

WARUNKI UCZESTNICTWA:

  • Kandydat powinien mieć poniżej 35 lat
  • Kandydat powinien dostarczyć kompleksowe CV w języku angielskim, które zaakcentuje zaangażowanie w sprawy publiczne
  • a także list motywacyjny w języku angielskim
  • Kandydat powinien złożyć przykłady jej / jego własnego wkładu w debatę publiczną na poziomie lokalnym czy też regionalnym (artykuły, komentarze, blogi itp)
  • Warunkiem uczestnictwa jest bardzo dobra znajomość języka angielskiego, który będzie językiem oficjalnym spotkania

GWARANTUJEMY: koszty związane z pobytem w Gdańsku (nocleg, wyżywienie i szkolenie), a także do 200 EUR kosztów transportu dla uczestników z Rosji.

ZGŁOSZENIA: termin przesyłania aplikacji upływa 15 czerwca 2017 r. Aplikacje prosimy przesyłać na adres poczty elektronicznej Olimpii Bronowickiej, bronowicka@cprdip.pl

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Maciej Goniszewski
Treść wprowadzona przez: Maciej Goniszewski
Ostatnia modyfikacja: 
wtorek, 13 czerwca 2017 roku, 2:33