Absolwenci Uniwersytetu Gdańskiego na drugim miejscu wśród najlepiej zarabiających | MORS - Mega Otwarte Radio Studenckie

-A A +A

Absolwenci Uniwersytetu Gdańskiego na drugim miejscu wśród najlepiej zarabiających

Absolwenci Uniwersytetu Gdańskiego znaleźli się na 2. miejscu wśród najlepiej zarabiających w dorocznym zestawieniu płac absolwentów publicznych uniwersytetów w ramach Ogólnopolskiego Badania Wynagrodzeń, które przygotowuje firma Sedlak & Sedlak. Na pierwszym miejscu są absolwenci Uniwersytetu Warszawskiego, a podium zamykają absolwenci Uniwersytetu Jagiellońskiego. Raport obejmuje zarobki brutto osiągane w 2016 roku przez absolwentów studiów II stopnia 18 publicznych uniwersytetów. Tzw. mediana absolwentów studiów drugiego stopnia Uniwersytetu Gdańskiego w 2016 roku wyniosła 4500 zł.

W 2016 roku w Ogólnopolskim Badaniu Wynagrodzeń uczestniczyło 145 782 osoby, w tym 17 649 osób deklarujących posiadanie tytułu magistra jednego z polskich publicznych uniwersytetów. Mediana ich zarobków wyniosła 4 200 PLN brutto. Połowa ankietowanych zarabiała w przedziale od
3 000 do 6 320 PLN brutto.

Najwyższą medianę zarobków w 2016 roku mieli absolwenci ze stopniem magistra Uniwersytetu Warszawskiego (5 500 PLN brutto), na drugim miejscu znaleźli się absolwenci Uniwersytetu Gdańskiego (4 500 PLN brutto) i na trzecim – Uniwersytetu Jagiellońskiego (4 430 PPLN brutto).

Firma Sedlak & Sedlak zajmująca się m.in. doradztwem HR od lat prowadzi największe pozarządowe badanie płac – Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń (OBW). Raporty płacowe publikowane są na portalu wynagrodzenia.pl.

Wynagrodzenia absolwentów studiów II stopnia
publicznych uniwersytetów w Polsce w 2016 roku (brutto w PLN), na podstawie Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń (OBW) przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2016 roku

 

Szkoła wyższa

Próba

25% zarabia nie więcej niż

mediana

25% zarabia nie mniej niż

Uniwersytet Warszawski

2 331

4 000

5 500

8 500

Uniwersytet Gdański

1 334

3 200

4 500

6 800

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

1 700

3 148

4 430

6 500

Uniwersytet Łódzki

1 737

3 100

4 300

6 500

Uniwersytet Wrocławski

1 437

3 100

4 300

6 500

Uniwersytet Zielonogórski

   466

3 200

4 210

6 300

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

1 436

3 000

4 200

6 125

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

1 157

2 950

4 000

6 000

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

1 157

2 850

4 000

6 000

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

   344

3 069

4 000

5 700

Uniwersytet Śląski w Katowicach

1 237

2 850

3 900

5 730

Uniwersytet Szczeciński

   830

2 951

3 900

5 640

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

   779

2 800

3 800

5 540

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

   267

2 755

3 541

5 000

Uniwersytet Opolski

   367

2 775

3 500

4 800

Uniwersytet w Białymstoku

   348

2 600

3 300

5 000

Uniwersytet Rzeszowski

   412

2 429

3 258

4 942

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach

   310

2 400

3 055

4 500

Analiza zarobków ze względu na różne kryteria

Raport wykazał również, że więcej zarabiały osoby, które ukończyły studia w trybie stacjonarnym. Rozpiętość miedzy medianami miesięcznych wynagrodzeń całkowitych wynosi w tym wypadku 427 PLN. Analiza przedstawia także mediany wynagrodzeń w wybranych branżach. Najwyższe wynagrodzenie otrzymywali magistrowie w branży IT (6 000 PLN), a najniższe pracujący w sektorze nauka i szkolnictwo (3 349 PLN), sektorze publicznym (3 310 PLN) i usługach dla ludności (3 300 PLN). Ponad połowa ankietowanych pracowała jako specjaliści – mediana ich wynagrodzeń wyniosła 4 100 PLN. Niemal co piąty ankietowany był zatrudniony jako pracownik szeregowy lub kierownik. Ich mediany wynagrodzeń wynosiły odpowiednio 2 800 i 6 325 PLN brutto miesięcznie. Z kolei tylko 6,3% badanych z tej grupy zajmowało stanowisko dyrektorskie lub zasiadało w zarządzie przedsiębiorstwa.


Więcej informacji dot. raportu znajduje się na stronie: https://wynagrodzenia.pl/informacje-prasowe/zestawienie-wynagrodzen-absolwentow-publicznych-uniwersytetow-w-polsce-w-2016

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Maciej Goniszewski
Treść wprowadzona przez: Maciej Goniszewski
Ostatnia modyfikacja: 
środa, 14 czerwca 2017 roku, 1:00