Finansowanie na studia doktoranckie CHEMFIZ | MORS - Mega Otwarte Radio Studenckie

-A A +A

Finansowanie na studia doktoranckie CHEMFIZ

Struktura Photo by William Bout on UnsplashProjekt, przygotowany przez Wydział Chemii przy wsparciu Wydziału Matematyki Fizyki i Informatyki Uniwersytetu Gdańskiego, pt. „Międzywydziałowe interdyscyplinarne studia doktoranckie Chemia z Fizyką realizowane w Uniwersytecie Gdańskim” (CHEMFIZ) jako jedyny z Uniwersytetu Gdańskiego uzyskał finansowanie w konkursie Narodowego Centrum Badań i Rozwoju na Interdyscyplinarne Programy Studiów Doktoranckich. Wysokość finansowania wynosi 1 936 255 zł.

Głównym celem projektu jest zwiększenie jakości i efektywności kształcenia na studiach  doktoranckich poprzez utworzenie i realizację nowego, interdyscyplinarnego programu doktoranckiego o zasięgu krajowym o profilu akademickim chemiczno – fizycznym.

W ramach projektu finansowane będą m.in. :

- stypendia zadaniowe na realizację badań, 

- udział w zajęciach prowadzonych przez przedstawicieli przemysłu,

- obowiązkowe staże w ramach realizowanego zadania badawczego (min.3 miesiące),

- udział w międzynarodowej konferencji tematycznej,

- wykłady z profesorami wizytującymi (umiędzynarodowienie studiów),

- udział w krajowej szkole letniej.

Międzywydziałowe interdyscyplinarne studia doktoranckie CHEMFIZ zostaną uruchomione w roku akademickim 2018/19.

Biuro projektu mieścić się będzie na Wydziale Chemii Uniwersytetu Gdańskiego, jako jednostki zarządzającej nowym programem.

 

Photo by William Bout on Unsplash

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Maciej Goniszewski
Treść wprowadzona przez: Maciej Goniszewski
Ostatnia modyfikacja: 
wtorek, 11 lipca 2017 roku, 17:28