Zdobądź stypendium pomostowe na studia | MORS - Mega Otwarte Radio Studenckie

-A A +A

Zdobądź stypendium pomostowe na studia

stypendium pomostowe3 lipca ruszył nabór wniosków o stypendia pomostowe. Na ambitnych i zdolnych maturzystów 2017, pochodzących z małych miejscowości i niezamożnych rodzin, którzy rozpoczną w tym roku studia dzienne, czeka kilkaset stypendiów pomostowych na I rok studiów. Stypendia, w wysokości 500 zł miesięcznie, będą wypłacane przez 10 miesięcy.

 

Stypendia Pomostowe” to rozbudowany program stypendialny dla studentów na pierwszy rok i dalsze lata studiów. O stypendium na I rok studiów może aplikować każdy maturzysta 2017, który ukończył szkołę ponadgimnazjalną w 2017 roku i:

  • zdał dobrze maturę w bieżącym roku szkolnym (uzyskał ilość punktów zgodną z wymaganiami programu);

  • zostanie przyjęty w roku akademickim 2017/2018 na I rok dziennych studiów I stopnia, lub I rok dziennych jednolitych studiów magisterskich, realizowanych w polskich publicznych uczelniach akademickich;

  • mieszka na wsi lub w miejscowości do 20 tys. mieszkańców;

  • pochodzi z niezamożnej rodziny, której dochód na osobę nie przekracza 1600 zł brutto lub 1800 zł brutto, gdy członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności;

 

a ponadto spełnia jeden z poniższych warunków:

 

  • pochodzi z rodziny byłego pracownika PGR

  • jest/był uczestnikiem finałowego etapu olimpiad przedmiotowych w szkole ponadgimnazjalnej

  • jest członkiem rodziny wielodzietnej lub jest/był wychowankiem rodziny zastępczej bądź państwowego domu dziecka

  • ma rekomendację lokalnej organizacji pozarządowej uczestniczącej w bieżącej edycji programu.

 

Stypendium pomostowe na I rok studiów wynosi 5000 zł. Po pierwszym roku stypendyści, którzy osiągną dobre wyniki w nauce, mogą korzystać ze stypendiów dalsze lata nauki oraz brać udział w warsztatach i stażach.

 

Rekrutacja do programu przebiega on-line na www.stypendia-pomostowe.pl. Aplikacja do składania wniosków będzie aktywna do 18 sierpnia 2017 r., do godziny 16.00.

Szczegółowe warunki udziału w Programie określa regulamin wraz z załącznikami, który jest dostępny na stronie www.stypendia-pomostowe.pl

 

Program Stypendiów Pomostowych to jeden z największych pozarządowych programów stypendialnych w Polsce. Jest to możliwe dzięki zaangażowaniu szerokiego grona Partnerów: Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności, Narodowego Banku Polskiego, Fundacji Wspomagania Wsi, Fundacji BGŻ BNP Paribas, Fundacji mBanku, a także koalicji ok. 100 lokalnych organizacji pozarządowych. Program wspiera organizacyjnie Agencja Nieruchomości Rolnych.

Realizatorem programu jest Fundacja Edukacyjna Przedsiębiorczości.

 

Więcej informacji na: https://www.facebook.com/programstypendiowpomostowych/posts/1617398508331121

Realizator Programu:

Fundacja Edukacyjna Przedsiębiorczości, ul. Sterlinga 27/29 lok. 501, 90-212 Łódź, tel.: 42 632 59 91, 631 95 58,

e-mail: styp_I_rok@stypendia-pomostowe.pl

www.fep.lodz.pl

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Marta Demartin
Treść wprowadzona przez: Marta Demartin
Ostatnia modyfikacja: 
wtorek, 11 lipca 2017 roku, 17:47