Ocena wyróżniająca PKA dla kierunku psychologia | MORS - Mega Otwarte Radio Studenckie

-A A +A

Ocena wyróżniająca PKA dla kierunku psychologia

Zdjęcie zbiorowe pracowników Instytutu Psychologii UGKierunek psychologia, jednolite studia magisterskie, prowadzony w Instytucie Psychologii Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego uzyskał ocenę wyróżniającą Polskiej Komisji Akredytacyjnej. Jest to ocena wyjątkowa i rzadko przyznawana – tylko 3 spośród 39 magisterskich kierunków psychologii w Polsce uzyskały ocenę wyróżniającą. To już czwarta wyróżniająca ocena PKA dla Uniwersytetu Gdańskiego – poprzednie otrzymały kierunek biotechnologia, a także Wydział Oceanografii i Geografii oraz Wydział Chemii (oceny instytucjonalne).

Aby uzyskać wyróżniającą ocenę Polskiej Komisji Akredytacyjnej kierunek musi spełniać ponadstandardowe wymagania dotyczące kształcenia. – Psychologia na Uniwersytecie Gdańskim stanie się kierunkiem jeszcze lepiej rozpoznawalnym zarówno w kraju jak i poza jego granicami. Dzięki temu staniemy się jeszcze atrakcyjniejszym partnerem dla uczelni ze świata zarówno w procesie pozyskiwania grantów jak i szeroko rozumianego umiędzynarodowienia procesu kształcenia – podkreśla prof. dr hab. Mariola Bidzan, Dyrektor Instytutu Psychologii Uniwersytetu Gdańskiego.

Instytut Psychologii Uniwersytetu Gdańskiego oferuje możliwość kształcenia na kierunku psychologia z możliwością wyboru spośród 7 ścieżek specjalizacyjnych (psychologia kliniczna, psychologia dzieci i młodzieży, psychologia organizacji, zarządzania i marketingu, patologie społeczne i psychologia sądowo-penitencjarna, psychologia międzykulturowa i psychologia rodzaju, psychologia rodziny oraz psychologia sportu). W ofercie są również unikatowe specjalności (neuropsychobiologia, psychologia pracy i biznesu oraz psychoseksuologia), na które są prowadzone bezpośrednie rekrutacje. Instytut, jako jeden z dwóch Instytutów Psychologii w Polsce ma zgodę Ministerstwa Zdrowia na działanie Ośrodka Akredytacyjnego i realizację specjalizacji podyplomowej z psychologii klinicznej.

Pracownicy Instytutu to naukowcy, ale i aktywnie działający praktycy zarówno w zakresie psychologii klinicznej czy psychoterapii, jak i psychologii biznesu czy psychologia międzykulturowej, edukacyjnej i psychologii sportu. Pracodawcy w regionie Pomorza współpracują aktywnie z gronem naukowo-dydaktycznym, dzięki czemu możliwe jest szybkie reagowanie na potrzeby rynku pracy.

Badacze pozyskują liczne granty Narodowego Centrum Nauki, Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, a także granty międzynarodowe. W Instytucie Psychologii prowadzone są szkoły letnie i program wymiany Living Bridge z Izraelem, a także liczne studia podyplomowe, w tym Stosowaną Analizę Zachowania, certyfikowaną przez The Board Certified Behavior Analyst. Jednostka wydaje również dwa międzynarodowe czasopisma: ‘Current Issues in Personality Psychology’ oraz ‘Health Psychology Report’.

Światowy poziom prowadzonych badań naukowych i kształcenia możliwy jest dzięki znakomitej kadrze oraz nowoczesnej infrastrukturze. Instytut Psychologii mieści się w gmachu Wydziału Nauk Społecznych oraz Instytutu Geografii, który został oddany do użytku w 2008 roku. W budynku znajdują się m.in. nowoczesne audytoria, sale dydaktyczne wyposażone w sprzęt multimedialny, pracownie specjalistyczne, obserwacyjne i terapeutyczne (z lustrami weneckimi), metod psychoregulacji oraz laboratoria: Laboratorium Diagnostyki Psychologicznej, Laboratorium Badań Psychomotorycznych, Laboratorium Badań Psychoneurofizjologicznych.

W latach ubiegłych Polska Komisja Akredytacyjna przyznała ocenę wyróżniającą kierunkowi biotechnologia (2011) oraz Wydziałowi Oceanografii i Geografii (2012) i Wydziałowi Chemii (2015) – oceny instytucjonalne. Ocena wyróżniająca przyznawana jest na 8 lat. Wcześniej, w roku 2004 ocenę wyróżniającą uzyskał również kierunek oceanografia.

Obecnie Polska Komisja Akredytacyjna przyznaje jedynie oceny programowe kierunkom. Ocena instytucjonalna była przyznawana w latach 2011-2016 i obejmowała ocenę działalności podstawowych jednostek organizacyjnych uczelni oraz ocenę jakości kształcenia na studiach doktoranckich i studiach podyplomowych, jeżeli były prowadzone w ocenianej jednostce.

Więcej informacji o ocenach PKA znajduje się na stronie: http://www.pka.edu.pl/rodzaje-ocen/

 

Opracowanie: Biuro Rzecznika Prasowego UG

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Maciej Goniszewski
Treść wprowadzona przez: Maciej Goniszewski
Ostatnia modyfikacja: 
piątek, 6 października 2017 roku, 15:30