Podróż z książką w ręku | MORS - Mega Otwarte Radio Studenckie

-A A +A

Podróż z książką w ręku

Plakat konferencji Podróż z książką w rękuPracowania Krajoznawstwa i Turystyki Historycznej, Wydział Historyczny Instytutu Historii Uniwersytetu Gdańskiego serdecznie zapraszają na ogólnopolską, interdyscyplinarną turystyczno-krajoznawczą konferencję naukową pt. „Podróż z książką w ręku”.

Będzie to już kolejne spotkanie inicjowane przez nasz Wydział a związane z rozwojem badań nad krajoznawstwem i turystyką historyczną. Podczas obrad będzie można wysłuchać kilkudziesięciu referatów wygłoszonych przez przedstawicieli różnych dyscyplin naukowych, m.in. historii, literaturoznawstwa, geografii, zarządzania, historii sztuki a także innych, których zakres badawczy mieści się w ramach proponowanej tematyki.

Celem konferencji jest ukazanie powiązań pomiędzy opracowaniami, których ludzie używali w podróży, sposobem w jaki je wykorzystywali oraz tym, jak mogły one oddziaływać na odwiedzane miejsca, jakie zmiany w nich powodowały. Punktem wyjścia będzie więc człowiek i jego zainteresowanie jakimś miejscem. W swojej podróży kierował się on i kieruje nadal różnymi typami opracowań. Z tego powodu przedmiotem naszego zainteresowania chcemy uczynić nie tylko przewodniki, itinerariusze, diariusze, descriptio, bedekery lecz także powieści lub książki historyczne, a także strony WWW oraz blogi. Realia turystyczne i potrzeby podróżników ulegają bowiem ciągłej zmianie a wraz z nimi i forma oraz treść opracowań, do których sięgają potencjalni turyści.

Miejsce obrad:

Uniwersytet Gdański, Wydział Historyczny,

19 października 2017, czwartek

8.30- rejestracja uczestników, Wydział Historyczny UG, ul. Wita Stwosza 55

9.00 uroczyste otwarcie konferencji: prof. dr hab. Wiesław Długokęcki, Dziekan Wydziału Historycznego UG; prof. UG dr hab. Arkadiusz Janicki, Dyrektor Instytutu Historii UG; prof. dr hab. Tadeusz Stegner, Instytut Historii UG

9.30-11.30 - obrady plenarne (sala 1.48) Impresje literackie

Moderator: prof. dr hab. Tadeusz Stegner

prof. dr hab. Jarosław Komorowski (PAN, Warszawa), „Trylogia” jako mapa i przewodnik. Refleksje użytkownika

dr hab. Tatiana Czerska (Uniwersytet Szczeciński), Śladami diarystów

dr hab. Jolanta Klimek-Grądzka, (Katolicki Uniwersytet Lubelski), „Wskazówki dla wychodźców” źródłem wiedzy o kraju osiedlenia

dr Joanna Zajkowska (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Warszawa), Co naturalista czyta w czasie dobrowolnej podróży na Syberię – o lekturach Bronisława Rejchmana

dr Joanna Roszak, (PAN, Warszawa), dr Grzegorz Godlewski, (Filia AWF w Białej Podlaskiej), Chronotop Lubelszczyzny. Krajoznawcze aspekty turystyki literackiej

dyskusja

11.30–12.00 – przerwa na kawę

12.00-13.00 - obrady plenarne (sala 1.48)

redaktor Ewa Cichocka, (Studio Dokumentacji Podróżniczej EGC), prezentacja multimedialna pt. Polak tu był czyli Sycylia śladami polskich artystów

Prezentacja trasy po Sycylii, oparta na inspiracjach polską literaturą i sztuką (Ursyn-Niemcewicz, Mickiewicz, Dmochowski, Krasiński, Wiszniewski, Szymanowski, Iwaszkiewicz, Brandstaetter, Herbert, Mitoraj).

13.00–15.00 – obrady w sekcjach

Sekcja A (sala 1.48), Przewodniki

Moderator : dr hab. Jolanta Klimek-Grądzka (KUL)

dr Joanna Kułakowska-Lis (Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Stanisława Pigonia, Krosno), Kształt i koncepcja edytorska przewodników z perspektywy redaktora – tradycyjne wzorce, przemiany i nowe tendencje na rynku wydawniczym

dr hab. prof. UŁ Krzysztof Paweł Woźniak, (UŁ, Łódź), Z przewodnikiem po mieście bez zabytków. Łódź z literaturze przewodnikowej przełomu XIX i XX wieku postrzeganie Krakowa

dr Marcin H. Gapski (Muzeum Lubelskie), Gdzie nas prowadzi przewodnik? Wpływ światopoglądu autora na dobór materiału w przewodnikach po Lublinie z I poł XX wieku

mgr Łukasz Podlaszewski (UG, Gdańsk), Przewodnik turystyczny, który przerodził się w powieść –  książka „Trzech panów w łódce (nie licząc psa)” Jerome’a K. Jerome’a

dr hab. Joanna Januszewska-Jurkiewicz (Uniwersytet Śląski), Obraz ziem północno-wschodnich II Rzeczypospolitej w twórczości Józefa Mackiewicza a współczesne przewodniki turystyczne

mgr Magdalena Alicja Kasper (UJ, Kraków), Futbol za wolność – czyli przewodnik po mieście śladami FC Barcelony

dyskusja

Sekcja B (sala 1.46), Bliski Wschód

Moderator : prof. dr hab. Jarosław Komorowski (PAN, Warszawa)

prof. UJK, dr hab. Lucyna Kostuch (Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach), Co czytać podczas dalekiej wyprawy wojennej? Antyczni żołnierze, książki i obce kraje

mgr Bianca Sadowska (UG, Gdańsk), „W końcu znalazłem się za nieprzestępną turecką granicą, w końcu jestem w tej tajemniczej ziemi...”. Podróże Aleksandra Fiodorowicza Hilferdinga po europejskiej części Turcji w połowie XIX wieku

dr Zbigniew Landowski (UG, Gdańsk), Egipt z perspektywy rosyjskich podróżników XIX wieku

dr Sławomir Jędraszek (UG, Gdańsk), Z książką w podróży do Tell el Amarny

prof. UG, dr hab. Iwona Sakowicz-Tebinka (UG, Gdańsk), Obraz Ziemi Świętej w amerykańskiej młodzieżowej literaturze podróżniczej z drugiej połowy XIX w.

mgr Natalie Moreno-Kamińska (doktorantka UŁ), „Francja i jej mieszkańcy we współczesnej literaturze brytyjskiej – stereotypowy wizerunek i jego źródła na przykładzie wybranych powieści Stevena Clarke’a oraz Michaela Sadlera”

dyskusja

15.00–16.00 – obiad

16.30–19.00 – wyjazd do Gdańska

17.00-19.00 – zwiedzanie

19.30 – uroczysta kolacja (restauracja A la française, Gdańsk Główny, ul. Spichrzowa 24, 80-750 Gdańsk)

20 października 2017, piątek

9.00-9.30 otwarcie wystawy pt. Dzień, zmierzch i noc. Rzeźby Igora Mitoraja w Agrigento

Autorki: redaktor Ewa Cichocka i Magdalena Pannert, we współpracy z Muzeum Uniwersytetu Warszawskiego; z udziałem Dziekana Wydziału Historycznego UG, prof. dra hab. Wiesława Długokęckiego; Dyrektor Instytutu Historii UG, prof. UG dra hab. Arkadiusza Janickiego

miejsce ekspozycji: hall Wydziału Historycznego UG

9.30–11.30 – obrady w sekcjach

Sekcja A (sala 1.48), Miejsca i ich obrazy

Moderator: prof. UG, dr hab. Barbara Klassa (UG, Gdańsk)

prof. UAM, dr hab. Magdalena Piotrowska (UAM, Poznań), Przestrzeń udomowiona w obrazach świetlanych

dr Anna Łysiak-Łątkowska (UG, Gdańsk), Podróż jak otwarta książka o lawie wulkanicznej i płomieniach ognia-Stanisław Kostka Potocki na Wezuwiuszu w XVIII wieku

mgr Weronika Girys-Czagowiec (Uniwersytet Zielonogórski), Warszawa doby powstania styczniowego w twórczości Stanisława Rembeka

mgr Aleksandra Drozd (UMCS, Lublin), O Polesiu - naszym, obcym, swoim własnym

mgr Artur Cembik (Uniwersytet Szczeciński), Spacerownik po Drohobyczu - śladami Andrzeja Chciuka

dyskusja

Sekcja B (sala 1.46), Ludzie i ich miejsca

Moderator: dr hab., prof. PAN Andrzej J. Wójcik (PAN, Warszawa)

prof. dr hab. Beata Możejko (UG, Gdańsk), Z Seebuch czy bez . Morskie podróże gdańszczanina Berndta Pawesta, dowódcy wielkiej karaweli, w latach 1471-1472

kustosz Marta Kłak- Ambrożkiewicz (Muzeum Narodowe w Krakowie, Dom Jana Matejki), Z podróżnej biblioteki Jana Matejki

dr Anna Penkała (Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie), List jako wskazówka w podróży. O dydaktycznej roli korespondencji na przykładzie listów Pawła Karola Sanguszki (1680-1750)

mgr Aleksandra Korpysz (UW), Barcelona w literaturze pięknej i blogach podróżniczych a doświadczenia turystów

dyskusja

11.30–12.00 – przerwa na kawę

12.00–14.00 – obrady w sekcjach

Sekcja A (sala 1.46) Podróże po krajach nordyckich

Moderator: prof. UAM, dr hab. Magdalena Piotrowska (UAM, Poznań)

dr Włodzimierz Karol Pessel (UW i USWPS, Warszawa), Profesor zamiast przewodnika. Inne spojrzenie na podróż do Ultima Thule

dr Michalina Petelska (UG, Gdańsk), Życie w podróży w książkach zapisane: Stanisław Bełza w krajach nordyckich

mgr Daria Pawlicka (UG, Gdańsk), Podróże turystyczne po Szwecji. Śladami Nilsa Holgerssona, bohatera „Cudownej podróży

dr Agata Lubowicka (UG, Gdańsk), Podróże w Arktyce – Arktyka w relacjach z podróży. Skąd czerpali inspiracje skandynawscy polarnicy?

mgr Kamil Stasiak (Muzeum Historyczne Miasta Krakowa; Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie), Biograf Krakowa. Wpływ twórczości Ambrożego Grabowskiego na postrzeganie Krakowa

lic. Ilona Chylińska (Uniwersytet Śląski, Katowice), Palcem po mapie – między znakiem a rzeczywistością

dyskusja

Sekcja B (sala 2.61) Opisy miejsc – literatura turystyczna

Moderator: prof. dr hab. Beata Możejko (UG, Gdańsk)

dr Dominik Ziarkowski (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie), Dziewiętnastowieczne przewodniki po Warszawie w kontekście rozwoju wiedzy o sztuce na ziemiach polskich

dr Ewa Skotniczna (UJ, Kraków), Świat z perspektywy opracowań podróżniczych na przykładzie książki Karola Lanckorońskiego „Na około Ziemi 1888-1889. Wrażenia i poglądy”

prof. PAN, dr hab. Andrzej J. Wójcik (PAN, Warszawa), Przewodniki i publikacje podróżnicze Emila Habdank Dunikowskiego (1855-1924)

dr Tomasz Nakoneczny (UAM, Poznań), Nostalgia-pamięć-zapomnienie. Kresy Wschodnie w polskiej literaturze turystycznej po roku 1989

mgr Natalia Lubińska (UG, Gdańsk), Podróż z „Czerwoną Książeczką”, czyli trasami Mao Zedonga w Chinach

dyskusja

14.00-15.00 – obiad

15.00-17.00 – obrady w sekcjach

Sekcja A (sala 1.46) Inspiracje

Moderator: prof. UG, dr hab. Iwona Sakowicz-Tebinka (UG, Gdańsk)

dr hab. Adam Kucharski (UMK, Toruń), Biblioteka podróżna Seweryna Rzewuskiego z końca XVIII wieku

dr Katarzyna Banucha, dr Bartosz Filip (Nadbałtyckie Centrum Kultury w Gdańsku), O turystyce literackiej na przykładzie publikacji „Czytanie Pomorza. Literacki przewodnik po regionie #1” Nadbałtyckiego Centrum Kultury

prof. UG, dr hab. Barbara Klassa (UG, Gdańsk), Literatura w podróżach literata (na podstawie listów Henryka Sienkiewicza)

dr Magdalena Nowak (UG, Gdańsk), Religijno-turystyczne inspiracje Andrzeja Szeptyckiego (lata 1895-1908)

dyskusja

Sekcja B (sala 2.61) Podróżnicy i pisarze

Moderator: dr Tomasz Nakoneczny (UAM, Poznań)

dr Katarzyna Buczek (Uniwersytet Warszawski), Krzemieniecki nauczyciel Antoni Andrzejowski-podróżnik, pisarz, popularyzator

mgr Tomasz Kempiński (UG, Gdańsk), Podróżnik w służbie polityki. Fenomen Arkadego Fiedlera

dr Tomasz Rembalski (UG, Gdańsk), „Rowerem przez Pomorze” braci Tadeusza i Mikołaja Krefftów – rękopiśmienny pamiętnik z lat 1937–1939 z przewodnikiem dr. Mieczysława Orłowicza w tle

dr Piotr Koprowski (UG, Gdańsk), Dandyzm, czyli elegancka podróż do własnego wnętrza? Kilka refleksji na kanwie współczesnej poezji polskiej

dyskusja

17.00 – zamknięcie obrad

Plakat konferencji Podróż z książką w ręku
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Maciej Goniszewski
Treść wprowadzona przez: Maciej Goniszewski
Ostatnia modyfikacja: 
wtorek, 10 października 2017 roku, 14:45