Sąd Ostateczny bez piekła? | MORS - Mega Otwarte Radio Studenckie

-A A +A

Sąd Ostateczny bez piekła?

Fot. Hall N59 (icons) Tretyakov gallery - Rublev 01 by shakko.jpgOrganizatorzy Otwartego Konwersatorium Religioznawczego Uniwersytetu Gdańskiego zapraszają do udziału w drugim zwyczajnym posiedzeniu, które odbędzie się w czwartek 9 listopada 2017, od godz. 18.00 w auli 1.48 na Wydziale Historycznym. Referat wprowadzający pt. Sąd Ostateczny bez piekła? O wizji malarskiej Andrieja Rublowa - wygłosi dr hab. Elżbieta Mikiciuk, prof. nadzw. z Wydziału Filologicznego UG.

Wprowadzenie do zagadnienia

Historycy sztuki zwykli przeciwstawiać „radosny” Sąd Ostateczny z soboru Uspienskiego we Włodzimierzu nad Klaźmą (1804), autorstwa Andrieja Rublowa i Daniiły Czornego, wizji bizantyjskiej, mającej budzić strach przed karą wieczną i akcentować przede wszystkim straszne męki grzeszników. Wychodząc zatem od omówienia motywu piekła w przedstawieniach bizantyjskich oraz próby jego interpretacji w świetle współczesnej myśli prawosławnej (Florenski, Bułgakow, Evdokimov), która próbuje odejść od dosłownego „czytania” sadystycznych scen w malarstwie ikonowym, przejdę następnie do kwestii „braku piekła” na freskach włodzimierskich.

Badacze (m.in. Ałpatow, Woronin, Łazariew, Miedwiedkowa) twierdzą, że „piekielna” część Sądu Ostatecznego nie zachowała się, ale gdyby nawet istniała, znacznie różniłaby się od bizantyjskiego „widzenia” rzeczywistości infernalnej. Ta „optymistyczna” interpretacja pozwala historykom sztuki nazywać Sąd Ostateczny Rublowa „Sądem bez piekła” czy też „Sądem przebaczenia”, „Świętem odkupionej ludzkości”. Czy jednak ruski ikonnik mógł stworzyć Sąd Ostateczny bez piekła (albo z „innym piekłem”, ujętym jako stan „tymczasowy” i przezwyciężony), dając tym samym wyraz eschatologicznej nadziei zbawienia dla wszystkich, nadziei na apokatastazę? Co znajduje się w tej części malarskiej kompozycji, w której, zgodnie z tradycją, winno znajdować się piekło? Wykład przyniesie, jak sądzę, dość zaskakującą odpowiedź na to pytanie. Na koniec prezentacji spróbuję odczytać obie wizje Sądu Ostatecznego (i tę bizantyjską, i tę ruską) w perspektywie towarzyszącego im zwykle przedstawienia Anastasis (Zstąpienia Chrystusa do piekieł - Zmartwychwstania).

Organizatorzy proszą o zapoznanie się z artykułami przekazanym przez Prelegenta celem ogólnego zorientowania się w jej tematyce badawczej:

http://www.konwersatorium.religioznawcze.ug.edu.pl/wp-content/uploads/2017/10/II-w-Uczucia-i-emocje-w-tekstach-kultury-2017-1.pdf

http://www.konwersatorium.religioznawcze.ug.edu.pl/wp-content/uploads/2017/10/I-w-Chrze%C5%9Bcija%C5%84stwo-w-kulturze-sztuce-i-historii-2016.pdf

Do udziału w spotkaniach konwersatoryjnych zaproszeni są reprezentanci naukowi wszystkich dyscyplin z uczelni Trójmiasta: historycy, etnolodzy, archeolodzy, filolodzy, filozofowie, socjologowie, psychologowie, pedagodzy, prawnicy, politolodzy, biolodzy, biochemicy i biotechnolodzy, ekonomiści, geografowie, informatycy, matematycy, fizycy i astrofizycy, inżynierowie, architekci, muzycy, projektanci, artyści, dyrygenci, kompozytorzy, aktorzy...

Oficjalny adres mailowy: konwersatorium.rel@ug.edu.pl

Oficjalna strona: http://www.konwersatorium.religioznawcze.ug.edu.pl

 

Bogusław Górka, religioznawca z Wydz. Historycznego UG, Hieronim Chojnacki, literaturoznawca z Wydz. Filologicznego UG, Romuald Piekarski, filozof z Wydz. Nauk Społecznych UG.

Fot. Hall N59 (icons) Tretyakov gallery - Rublev 01 by shakko.jpg

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Maciej Goniszewski
Treść wprowadzona przez: Maciej Goniszewski
Ostatnia modyfikacja: 
wtorek, 7 listopada 2017 roku, 10:48