UG nominowany do Elsevier Research Impact Leaders 2017 | MORS - Mega Otwarte Radio Studenckie

-A A +A

UG nominowany do Elsevier Research Impact Leaders 2017

Fragment strony ElsevierUniwersytet Gdański znalazł się w gronie trzech uczelni nominowanych do nagrody Elsevier Research Impact Leaders 2017 w kategorii Humanities – wspólnie z Uniwersytetem Szczecińskim i Uniwersytetem Rzeszowskim.

Nagroda ta przyznana zostanie – już po raz drugi – uczelniom, których publikacje miały największy wpływ na postrzeganie polskiej nauki na świecie. Postrzeganie definiowane jest przez wzrost liczby publikacji w najbardziej prestiżowych czasopismach naukowych i z udziałem zagranicznych współautorów oraz poprzez poziom cytowań w danej dyscyplinie. Regulamin Nagrody: http://perspektywy.org/warsaw2017/nagrody-elsevier

Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród Elsevier Research Impact Leaders 2017 nastąpi podczas uroczystej Gali w ramach konferencji Polskie uczelnie w światowej perspektywie – Rankingi a strategiczne zarządzanie szkołą wyższą, która odbędzie się 27 listopada w Warszawie.

Informacja o konkursie ELSEVIER Research Impact Leaders Award 2017

Kategorie. Nagrody przyznawane są w sześciu szerokich dyscyplinach (według klasyfikacji OECD):

- Life Sciences/Agricultural Sciences

- Engineering and Technology

- Humanities

- Medical Sciences

- Natural Sciences

- Social Sciences

Zasady przyznawania Nagrody. Uczelnie wyłaniane są w poszczególnych dyscyplinach na podstawie algorytmu:

- Procentowy wzrost liczby publikacji (waga 10%)

- Procentowy wzrost liczby autorów (waga 10%)

- Field-Weighted Citation Impact (waga 40%)

- Field-Weighted International Collaboration (waga 20%)

- Publications in Top 10 Journal Percentiles (waga 20%)

Powyższe wskaźniki są obliczone na podstawie publikacji afiliowanych przy danej uczelni w bazie Scopus. Do obliczeń zostanie wykorzystana baza SciVal. Pod uwagę brane są uczelnie, których afiliowani autorzy opublikowali co najmniej 50 publikacji w okresie 2014-2016. Aby uczelnia kwalifikowała się do nagrody, musi posiadać uprawnienia do nadawania stopnia doktora habilitowanego w danej dyscyplinie.

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Maciej Goniszewski
Treść wprowadzona przez: Maciej Goniszewski
Ostatnia modyfikacja: 
poniedziałek, 13 listopada 2017 roku, 15:19