Medal za popularyzację fizyki | MORS - Mega Otwarte Radio Studenckie

-A A +A

Medal za popularyzację fizyki

Medal za popularyzację fizyki dla dr hab. Aleksandra Kubickiego, prof. nadzw. Dr hab. Aleksander Kubicki, prof. nadzw. z Wydziału Matematyki, Fizyki i Informatyki UG otrzymał Medal im. prof. Ignacego Adamczewskiego za zasługi w popularyzacji fizyki.

Kapituła Medalu im. prof. Ignacego Adamczewskiego, ustanowionego przez Oddział Gdański Polskiego Towarzystwa Fizycznego przyznała dr hab. Aleksandrowi Kubickiemu, prof. nadzw. medal za popularyzację fizyki. Uroczyste wręczenie medalu odbyło się w trakcie Święta Wydziału Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej Politechniki Gdańskiej 18 listopada 2017.

Patron medalu – prof. Ignacy Adamczewski (1907-2000) był światowej sławy fizykiem, specjalizującym się w badaniach nad jonizacją i przewodnictwem elektrycznym cieczy dielektrycznych, czyli takich, które nie przewodzą prądu. Jest uznawany za twórcę gdańskiej szkoły ciekłych dielektryków. Był autorem licznych podręczników fizyki klasycznej i współczesnej oraz prac z zakresu fizyki jądrowej, zwłaszcza detekcji i dozymetrii promieniowania.

Biogram laureata:

Dr hab. Aleksander Kubicki, prof. nadzw. jest pracownikiem naukowo-dydaktycznym Instytutu Fizyki Doświadczalnej na Wydziale Matematyki, Fizyki i Informatyki Uniwersytetu Gdańskiego. Od 2016 roku pełni funkcję Prodziekana ds. Kształcenia i Promocji Wydziału Matematyki, Fizyki i Informatyki. Jest też członkiem Senatu UG i 3 komisji Senackich, a także przewodniczącym III Wydziału Gdańskiego Towarzystwa Naukowego. Z Uniwersytetem Gdańskim związany jest od samego początku zatrudnienia bezpośrednio po studiach na kierunku fizyka, czyli od czerwca 1980 roku. Dorobek naukowy w zakresie spektroskopii molekularnej obejmuje 39 publikacji w czasopismach z listy filadelfijskiej (lista A MNiSzW), rozdziały w 4 monografiach, 24 komunikaty w formie posterów oraz 2 wystąpienia ustne na międzynarodowych konferencjach naukowych, a także 2 artykuły z dziedziny dydaktyki fizyki i kilka skryptów do wykładów z podstaw fizyki, w tym 2 w języku angielskim w ramach projektu umiędzynaradawiania kształcenia w Uniwersytecie Gdańskim.

Od kilkunastu lat dr hab. Kubicki, prof. nadzw. aktywnie bierze udział w popularyzacji fizyki wśród uczniów szkół ponadpodstawowych prowadząc wykłady w ramach różnych imprez Uniwersytetu Gdańskiego od Bałtyckiego Festiwalu Nauki, przez Targi Akademia, aż po organizowane już w czasach pełnienia funkcji Dyrektora Instytutu (2012-2016) imprezy Instytutu w ramach różnych działań popularyzatorskich. „Luminescencja w nauce i życiu codziennym”, „Kolory – prawda czy fałsz” czy też „Od zabawy w bączka do badania mózgu” to tytuły niektórych spośród wykładów popularnonaukowych dla młodzieży szkolnej wygłaszanych na UG i w szkołach ponadgimnazjalnych Trójmiasta, Lęborka czy Rumi.

Przygotowanie: Biuro Rzecznika Prasowego UG

 

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Marta Demartin
Treść wprowadzona przez: Marta Demartin
Ostatnia modyfikacja: 
czwartek, 23 listopada 2017 roku, 7:41