Efektywność postępowania cywilnego w sprawach z udziałem przedsiębiorców | MORS - Mega Otwarte Radio Studenckie

-A A +A

Efektywność postępowania cywilnego w sprawach z udziałem przedsiębiorców

Budzik Photo by Tristan Gassert on UnsplashKatedra Postępowania Cywilnego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego, z udziałem przedstawicieli Ministerstwa Sprawiedliwości, Ministerstwa Rozwoju, Ministerstwa Cyfryzacji oraz Przewodniczącego Komisji nadzwyczajnej do spraw zmian w kodyfikacjach (NKK) zapraszają na WPiA 11 grudnia na konferencję  pt. „Efektywność postępowania cywilnego w sprawach z udziałem przedsiębiorców”.

Celem konferencji jest dyskusja na temat aktualnych potrzeb przedsiębiorców w sferze ochrony ich praw na etapie postępowania sądowego. Kwestia ta skupia coraz większą uwagę ze względu na planowane, ponowne  wyodrębnienie postępowania gospodarczego.

PROGRAM KONFERENCJI:
 9.00-9.10 Uroczyste otwarcie konferencji - dr hab. Jakub Stelina, profesor nadzwyczajny, Dziekan Wydziału Prawa i Administracji. 
Panel I Perspektywa przedsiębiorców.
9.10-9.30 „Czynniki utrudniające przedsiębiorcom sprawne przeprowadzanie postępowań cywilnych”  
Mariusz Haładyj, Podsekretarz Stanu, Ministerstwo Rozwoju
9.30-9.50 „Postępowanie sądowe w sprawach gospodarczych z perspektywy przedsiębiorców” 
Sławomir Halbryt, Prezes Regionalnej Izby Gospodarczej Pomorza
9.50-10.10 „Podwyższony miernik należytej staranności w stosunku do przedsiębiorców, w szczególności w kontekście planów zmian w Kodeksie postępowania cywilnego” 
dr Zbigniew Canowiecki, Prezydent „Pracodawców Pomorza” 
Panel II Perspektywa przedstawicieli środowisk prawniczych
Wystąpienie przedstawicieli nauki - propozycje zmian:
10.10-10.25 „Efektywność rozwiązań procesowych w sprawach z udziałem przedsiębiorców”
dr hab. Anna Machnikowska, profesor nadzwyczajny, Kierownik Katedry Postępowania Cywilnego Wydziału Prawa i Administracji
10.25-10.45  „Sprawny proces gospodarczy z punktu widzenia sędziego” 
Teresa Karczyńska-Szumilas, Sędzia Sądu Okręgowego w Gdańsku
10.45-11.00 „Rozwiązania dotyczące postępowania zabezpieczającego w sprawach gospodarczych, czy optymalne?” 
dr Jarosław Świeczkowski, Katedra Postępowania Cywilnego
11.00-11.20 Przerwa kawowa 
Panel III Perspektywa kodyfikatorów.
11.20-11.40 Arkadiusz Mularczyk, Przewodniczący Komisji nadzwyczajnej ds. zmian w kodyfikacjach (NKK)
11.40-12.00 Wystąpienie nt. działań podejmowanych w zakresie ułatwień dla przedsiębiorców 
Łukasz Piebiak, Podsekretarz Stanu, Ministerstwo Sprawiedliwości „Podejmowane i rozważane działania przez Sejmową Komisję Nadzwyczajną ds. zmian w kodyfikacjach”  
Panel IV Dyskusja
12.00-13.00 Dyskusja 
13.00 Kawa i herbata

Photo by Tristan Gassert on Unsplash

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Maciej Goniszewski
Treść wprowadzona przez: Maciej Goniszewski
Ostatnia modyfikacja: 
wtorek, 5 grudnia 2017 roku, 14:23