Dofinasowane badania wczesnego nauczania | MORS - Mega Otwarte Radio Studenckie

-A A +A

Dofinasowane badania wczesnego nauczania

Szkolny korytarz Photo by Cel Lisboa on UnsplashProjekt  dr hab. Agnieszki Nowak-Łojewskiej, prof. nadzw. pt. „Teaching for Holistic, Relational and Inclusive Early Childhood Education” (THRIECE) został dofinansowany w Programie Erasmus + Akcja 2.

W realizację Projektu zaangażowane będą trzy uczelnie wyższe: Marino Institute of Education (Irlandia), Uniwersytet Gdański i Universidade do Porto (Portugalia) oraz sześć placówek edukacyjnych dla dzieci do ósmego roku życia (przedszkolnych i wczesnoszkolnych).

Projekt przyczyni się do pokazania wpływu i powiązania dobrej jakości wczesnej edukacji z wieloma pozytywnymi, społecznymi, emocjonalnymi, behawioralnymi, edukacyjnymi, a nawet fizycznymi wynikami w przyszłości. Takie podejście może zapewnić wykładnicze zmiany w systemach edukacji i wpłynąć na dzieci w przyszłości.

Projekt ma charakter badawczo-rozwojowy i oparty jest na trzech filarach teoretycznych: podejściu holistycznym, inkluzywnym oraz relacyjnym:

1. Edukacja holistyczna: najnowsze podejście do sposobu w jaki dzieci uczą się. Podejście to opiera się na badaniach mózgu, które wykazują wzajemne powiązania dziedzin rozwoju oraz znaczenie, jakie daje umożliwienie dzieciom czerpania z własnych talentów, emocji, doświadczeń, kultur, języków i zainteresowań. W Projekcie, konceptualne podejście zostanie przełożone na pedagogikę, poprzez zastosowanie metodologii konstruktywistycznej we wczesnej edukacji.

2. Edukacja inkluzywna: dostępne badania naukowe wskazują na kulturowe uprzedzenia, jako nieodłączne dla standardowego podejścia do zrozumienia osiągnięć małych dzieci. W Projekcie zostaną wskazane i poparte praktyki integracyjne, w których różnorodność jest mile widziana, w przeciwieństwie do metod ekskluzji, które mogą przyczynić się do występowania zachowań społecznie reprodukcyjnych, takich jak przedwczesne kończenie nauki. Ponadto podkreślony zostanie potencjał nauki przez zabawę.

3. Edukacja relacyjna: dostępne badania naukowe wskazują na znaczenie relacji między dziećmi a nauczycielami oraz podkreślają większą rolę pozytywnych interakcji i relacji w ocenie jakości we wczesnej edukacji niż wyniki standaryzowanych testów. Takie podejście pomoże nauczycielom zrozumieć, że skupienie się na relacjach, a nie na wynikach testów  jest nie tylko możliwe, ale wręcz wskazane – prowadzi do pozytywnych wyników edukacyjnych, a jednocześnie określa praktyczne podejście do budowania i zarządzania takimi relacjami.

Projekt będzie realizowany w okresie: 01.12.2017 – 31.01.2020.

Budżet Uniwersytetu Gdańskiego to: 36 844 EUR.

Photo by Cel Lisboa on Unsplash

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Maciej Goniszewski
Treść wprowadzona przez: Maciej Goniszewski
Ostatnia modyfikacja: 
czwartek, 28 grudnia 2017 roku, 15:18