Jak uczyć filozofii i etyki w szkole? | MORS - Mega Otwarte Radio Studenckie

-A A +A

Jak uczyć filozofii i etyki w szkole?

Baner konferencjiInstytut Filozofii Socjologii i Dziennikarstwa UG zaprasza do udziału w II edycji konferencji: Jak uczyć filozofii i etyki w szkole? Konferencja planowana jest na 9 - 10 marca 2018. Skierowana jest do akademików i nauczycieli zajmujących się edukacją filozoficzną. Celem konferencji jest podjęcie wspólnej debaty na temat nauczania filozoficznego i wychowania moralnego. Wśród zaproszonych gości są prof. dr hab. Jacek Hołówka i prof. dr hab. Adam Grobler.

Wszyscy chcielibyśmy żyć w społeczeństwie ludzi mądrych i przyzwoitych. Niestety ludzie nie rodzą się ani mądrzy, ani przyzwoici. Dobrze, jeśli w trakcie swojego życia takimi się stają. Jednak proces stawania się mądrym i przyzwoitym nie jest automatyczny. Trzeba nieustannie podejmować wysiłek przemieniania siebie poprzez odpowiednie praktyki i refleksję. Wysiłek własny, choć konieczny, nie jest wystarczający. Szczególnie na początku drogi, w dzieciństwie i wczesnej młodości, niezbędna jest pomoc innych osób. Pomoc tę możemy określić mianem edukacji.

Centralną rolę w edukacji zdają się odgrywać filozofia i wychowanie moralne. Pierwsza uczy ciekawości i krytycznego myślenia, bez których trudno wyobrazić sobie mądrość, drugie uwrażliwia na wartości i motywuje do moralnego rozwoju, koniecznych składników moralnej przyzwoitości.

W nawiązaniu do ubiegłorocznej konferencji, która dała okazję do bardzo interesującego spotkania akademików z nauczycielami filozofii i etyki na wszystkich poziomach edukacji szkolnej, chcemy kontynuować wspólną refleksję i dyskusję.

W tym roku proponujemy temat: Rola i zadania edukacji filozoficznej.

Nasze zaproszenie w charakterze gości specjalnych byli uprzejmi przyjąć:

Prof. dr hab. Jacek Hołówka - emerytowany profesor Uniwersytetu Warszawskiego. Obecnie pracuje w Pedagogium w Warszawie. Autor licznych publikacji naukowych. Redaktor naczelny „Przeglądu Filozoficznego” - jednego z najlepszych polskich czasopism filozoficznych. Bardzo aktywny popularyzator filozofii. Zajmuje się filozofią analityczną, moralną i polityczną.

Prof. dr hab. Adam Grobler – pracuje na Uniwersytecie Opolskim. Autor licznych prac naukowych z zakresu metodologii nauk, teorii poznania, filozofii analitycznej i dydaktyki filozofii. Bardzo angażuje się w działalność na rzecz popularyzacji filozofii.

Uczestnikom proponujemy udział w warsztatach z nowoczesnych metod dydaktycznych:

Tutoring w edukacji filozoficznej - prowadząca mgr Maria Łojek-Kurzętkowska (nauczycielka filozofii i etyki, doktorantka IFSiD UG, konsultantka Gdyńskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli i propagatorka tutoringu jako metody nauczania)

Myślenie wizualne w nauczaniu filozofii – prowadzący: mgr Przemysław Staroń (nauczyciel filozofii w II LO im. Bolesława Chrobrego w Sopocie oraz opiekun międzypokoleniowego fakultetu filozoficznego "Zakon Feniksa", pracownik SWPS w Sopocie0 oraz Vitia Bartošová Hoffmann (nauczycielka w Szkole Podstawowej nr 82 w Gdańsku, jest liderką Kreatywnej Pedagogiki i członkiem Superbelfrów).

Ponadto:
Filozoficzna ulica pokątna – absolutnie niepowtarzalna ekspozycja materiałów dydaktycznych do nauczania filozofii i etyki z prezentacją na temat ich wykorzystania oraz zaproszeniem do testowania.

Terminy i płatności
Kontakt

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Maciej Goniszewski
Treść wprowadzona przez: Maciej Goniszewski
Ostatnia modyfikacja: 
czwartek, 18 stycznia 2018 roku, 12:56