Wybory do Wydziałowych Rad Studentów - prawda czy ściema? | MORS - Mega Otwarte Radio Studenckie

-A A +A

Wybory do Wydziałowych Rad Studentów - prawda czy ściema?

Parlament Studentów UG logoKto zajmuje głos w imieniu studentów? Kto pisze podania do Rektora o udzielenia dnia wolnego? Kto organizuje Neptunalia i Adapciak? Parlament Studentów. Od listopada trwają wybory do Wydziałowych Rad Samorządu Studentów.

Parlament Studentów jest uczelnianym organem samorządu studenckiego. W jego skład wchodzą osoby wybrane przez wydziałowe rady samorządu spośród studentów danego wydziału. Jak można przeczytać na stronie parlamentu UG: „do jego zadań należy reprezentowanie i ochrona interesów studentów w zakresie spraw związanych z procesem kształcenia i wychowania oraz socjalno-bytowych i kulturalnych potrzeb studentów, a także współdziałanie z organami uczelni w sprawach przewidzianych w Ustawie i Statucie”. Parlament Studentów reprezentuje naszą uczelnię także na forum ogólnopolskim: w Parlamencie Studentów RP oraz Forum Uniwersytetów Polskich. 

Co roku na każdym Wydziale odbywają się wybory do wydziałowych rad studentów. W tym roku akademickim trwają od listopada, niektóre wydziały są już po wyborach, inne mają je dopiero przed sobą, jak np. Wydział Filologiczny, gdzie głosowanie zaplanowano na 25 i 27 stycznia. Od listopada prowadzimy rozmowy z przewodniczącymi Wydziałowych Rad Studentów UG. Pytamy ich o prawidłowość przebiegu wyborów, akcje prowadzone przez konkretne rady, a tych, którzy „mają coś za uszami” prosimy o kilka słów wyjaśnienia. W materiale naszego reportera usłyszycie Tomasza Swebockiego – przewodniczącego Wydziałowej Rady Samorządu Studentów Wydziału Chemii, Michała Gzowskiego – przewodniczącego Rady Samorządu Studentów Wydziału Prawa i Administracji, Michała Stefanowicza – przewodniczącego Wydziałowej Rady Samorządu Studentów Wydziału Matematyki, Fizyki i Informatyki, Roberta Wasilewskiego – przewodniczącego Wydziałowej Rady Samorządu Studentów Wydziału Ekonomicznego. Wywiady przeprowadził Przemysław Majewski.

 

Słuchajcie audycji Uniwersytet Gdański Przedstawia we wtorek 23 stycznia o godz. 10:00 i w środę o godz. 12:00.

 

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Maciej Goniszewski
Treść wprowadzona przez: Marta Demartin
Ostatnia modyfikacja: 
poniedziałek, 22 stycznia 2018 roku, 15:17