Świętość władzy | MORS - Mega Otwarte Radio Studenckie

-A A +A

Świętość władzy

Król Photo by Paweł Furman on UnsplashOrganizatorzy Otwartego Konwersatorium Religioznawczego Uniwersytetu Gdańskiego mają zaszczyt zaprosić do udziału w piątym posiedzeniu, które odbędzie się w środę 7 marca 2018, od godz. 18.00 w auli 1.48 na Wydziale Historycznym (sala na parterze przy holu wejściowym). Przewidywany czas trwania spotkania (referat oraz dyskusja) – półtorej godziny.

Referat wprowadzający pt.  Sakralne aspekty władzy we wspólnotach indoeuropejskich – wygłosi prof. dr hab. Andrzej Piotr Kowalski z Wydziału Historycznego UG.

Wprowadzenie do problemu: J.G. Frazer w dziele Czarownik, kapłan, król analizował świętość władcy u ludów pierwotnych i starożytnych. Obecnie tzw. antropologia władzy, badająca instytucje suwerena w społecznościach plemiennych, nawiązuje do jego ustaleń a zwłaszcza do pracy A.M. Hocarta Kingship. W tej ostatniej został przedstawiony pogląd o pochodzeniu najstarszych wyobrażeń teistycznych z pierwotnego nieodróżnienia boga i króla. Przejawy deifikacji czy sakralizacji władcy nie były ongiś tak powszechne, jak sugerują wspomniane prace. Podczas referatu przedstawione zostaną wyniki badań porównawczych (świadectwa z tradycji indoeuropejskich) dotyczących głównie Tocharów. Lud ten, pochodzenia europejskiego, zamieszkujący od czasów prehistorycznych obszar chińskiego Turkiestanu, zachował wiele zbieżności kulturowych ze swoimi dawnymi „kuzynami”. Stwarza to okazję do intrygujących hipotez rekonstrukcyjnych. Oprócz prezentacji najważniejszych z nich, w referacie znajdzie się propozycja do dyskusji nad różnymi odmianami sakralności władcy i jego domniemanych religijnych funkcji w archaicznych wspólnotach Europy z obszaru „Barbaricum”.

Przed udziałem w najbliższym posiedzeniu uprzejmie prosimy o zapoznanie się z dwoma artykułami Prelegenta umieszczonymi w pdf na stronie Konwersatorium celem wstępnego zorientowania się w jego horyzontach naukowych i tematyce badawczej [I-Antropologia kulturowa jako nauka historyczna; II-O procesach dysolucji w kulturze; linki: http://www.konwersatorium.religioznawcze.ug.edu.pl/?attachment_id=174, http://www.konwersatorium.religioznawcze.ug.edu.pl/?attachment_id=175].

Do udziału w spotkaniach konwersatoryjnych zaproszeni są reprezentanci naukowi wszystkich dyscyplin z Uczelni Trójmiasta: historycy, etnolodzy, archeolodzy, filolodzy, filozofowie, socjologowie, psychologowie, pedagodzy, prawnicy, politolodzy, biolodzy, biochemicy i biotechnolodzy, ekonomiści, geografowie, informatycy, matematycy, fizycy i astrofizycy, inżynierowie, architekci, muzycy, projektanci, artyści, dyrygenci, kompozytorzy, aktorzy...

Oficjalna strona:  http://www.konwersatorium.religioznawcze.ug.edu.pl

Serdecznie pozdrawiamy i gorąco zapraszamy do udziału,
Bogusław Górka, religioznawca z Wydz. Historycznego UG,
Hieronim Chojnacki, literaturoznawca z Wydz. Filologicznego UG,
Romuald Piekarski, filozof z Wydz. Nauk Społecznych UG.

Photo by Paweł Furman on Unsplash

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Maciej Goniszewski
Treść wprowadzona przez: Maciej Goniszewski
Ostatnia modyfikacja: 
wtorek, 6 marca 2018 roku, 20:08