In the USA – wykłady dla liceów | MORS - Mega Otwarte Radio Studenckie

-A A +A

In the USA – wykłady dla liceów

Kobieta z flagą USA goni rowerzystę z flagą USA Photo by frank mckenna on UnsplashInstytut Anglistyki i Amerykanistyki Uniwersytetu Gdańskiego oferuje wykłady i warsztaty dla licealistów. Tematyka zajęć oferowanych przez wykładowców UG jest różnorodna, bowiem obejmuje zagadnienia literatury, teatru, kultury wysokiej i popularnej oraz przekładu. Udział w zajęciach jest nieodpłatny.

Proponowane tematy:

Wprowadzenie do muzyki amerykańskiej przed II Wojną Światową
Wykład jest wprowadzeniem w główne nurty muzyki amerykańskiej początku XX wieku. Nakreślone też zostanie tło historyczne, dzięki któremu przybliżone zostaną korzenie takich gatunków jak jazz, blues, folk, czy country. Jak doszło do narodzin i rozwoju musicalu? Jakie tematy podejmują autorzy popularnych piosenek?
dr Grzegorz Welizarowicz - zajęcia mogą się odbyć na miejscu w szkole pod warunkiem zapewnienia sali z rzutnikiem

Wprowadzenie do muzyki amerykańskiej po II Wojnie Światowej
Podczas wykładu nakreślona zostanie sytuacja społeczna i główne tendencje estetyczne okresu powojennego w USA. Na ich tle przedstawione zostaną kierunki rozwoju muzyki popularnej. Jakie czynniki przyczyniły się do powstania rock n rolla? Skąd wziął się fenomen amerykańskiego folku (Boba Dylana) i muzyki rockowej? Gdzie upatrywać początków soul czy hip hopu? Wykład z prezentacją multimedialną i przykładami audio-wideo.
dr Grzegorz Welizarowicz - zajęcia mogą się odbyć na miejscu w szkole pod warunkiem zapewnienia sali z rzutnikiem

New Deaths in New Media: How We Die on Screens Today
Omówione zostaną zasady nowego „decorum”, które da się zaobserwować w nowych mediach i kulturze partycypacyjnej. Będzie o telewizji, fotografii i grach komputerowych oraz klasycznej dwudziestowiecznej tanatologii.
dr Miłosz Wojtyna - zajęcia w budynku Neofilologii na Uniwersytecie Gdańskim

Narrating the world - warsztaty dla 20 osób
Podczas warsztatów uczestnicy przyglądać się będą różnym sposobom opisywania świata we współczesnej sztuce. Ważne będą zarówno krótkie formy literackie i teatralne, jak i sztuki wizualne. Jedno z kluczowych pytań brzmi: na ile współczesne media czyta się tak, jak wiersze.
dr Tomasz Wiśniewski - zajęcia na miejscu w szkole

Warsztaty z tłumaczeń ustnych
Studenckie Koło Naukowe Tłumaczeń Ustnych „Symultana” zaprasza licealistów (od 8 do 15 osób) władających płynnie językiem angielskim i zainteresowanych tajnikami przekładu ustnego do wzięcia udziału w warsztatach. Półtoragodzinna sesja warsztatowa obejmie wprowadzenie do różnych typów tłumaczenia ustnego oraz ćwiczenia praktyczne z wykorzystaniem sprzętu do nauki tłumaczeń ustnych. Warsztaty będą również okazją do porozmawiania ze studentami anglistyki o ich doświadczeniach ze studiowania na specjalności translatorycznej filologii angielskiej na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Gdańskiego.
dr Paula Gorszczyńska - zajęcia na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Gdańskiego

Przedstawiciele zainteresowanych szkół powinni się skontaktować z sekretariatem Instytutu Anglistyki i Amerykanistyki (telefony: +48 58 523 30 49, +48 58 523 30 50, +48 58 523 30 51, e-mail: sekretariatiaa@ug.edu.pl) lub z Wioletą Karwacką (wioleta.karwacka@ug.edu.pl) w celu ustalenia szczegółów.

 

Photo by frank mckenna on Unsplash

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Maciej Goniszewski
Treść wprowadzona przez: Maciej Goniszewski
Ostatnia modyfikacja: 
sobota, 10 marca 2018 roku, 14:32