Glony w monitoringu wód | MORS - Mega Otwarte Radio Studenckie

-A A +A

Glony w monitoringu wód

Fragment strony internetowej sympozjum12-13 września 2018 r. na Wydziale Oceanografii i Geografii Uniwersytetu Gdańskiego odbędzie się międzynarodowe sympozjum "Use of Algae for Monitoring Rivers and Comparable Habitats". Zostało ono objęte patronatem Jego Magnificencji Rektora Uniwersytetu, Głównego Inspektora Ochrony Środowiska, Marszałka Województwa Pomorskiego, Prezydenta Gdańska oraz Prezydenta Gdyni.

Sympozjum będzie świetną okazją do wymiany poglądów i zapoznania się z najnowszymi metodami oraz technikami służącymi udoskonalaniu oceny jakości środowiska wodnego. Towarzyszyć mu będą również warsztaty poświęcone taksonomii najważniejszych grup glonów wykorzystywanych w monitoringu wód.

Zajęcia w ramach wydarzenia prowadzone będą przez ekspertów taksonomów z dziedziny fykologii. Zaproszeni goście specjalizują się w identyfikacji okrzemek, bruzdnic, zielenic, sinic i innych grup mikroorganizmów roślinnych. W części laboratoryjnej warsztatów dla zarejestrowanych uczestników przewidziano prace na wcześniej przygotowanym materiale dydaktycznym w postaci prób środowiskowych i preparatów oraz materiale własnym. Natomiast część wykładowa będzie dostępna dla wszystkich zainteresowanych, również oficjalnie niezarejestrowanych w systemie.

Szczegóły wydarzenia dostępne są na stronie internetowej sympozjum: uamrich2018.ug.edu.pl.

Studenci, którzy chcą wziąć udział w konferencji, dzięki sponsorom, mogą ubiegać się o całkowite pokrycie kosztów wpisowego.

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Maciej Goniszewski
Treść wprowadzona przez: Maciej Goniszewski
Ostatnia modyfikacja: 
piątek, 31 sierpnia 2018 roku, 12:25